PohádkoslovíFrantišek Elpl

(1870—1904)

Publikované práce

  Řada pohádek a pověstí nasbíraných v Líšni u Brna na Moravě. Napsal MUDr. Frant. Elpl. Čtyři obrázky v textu a barevnou obálku malovala akad. mal. M. Urbanová-Zahradnická. Praha, Knihkupectví Grossmann a Svoboda, Nakladatelství, 1904, 122 + (2) str.

Obsah:

Úvod /7-11/.

O řeznickém tovaryši /13-18/.

O bubeníkovi /19-23/.

O zeleném lupínku /24-25/.

Pás sv. Jakuba /26-28/.

O medvědu, orlu a rybě /29-32/.

O dceři ze mlýna /33-34/.

O hloupém Honzovi /35-39/.

O černé princezně /40-42/.

O vozíku, co sám jezdil /43-47/.

O chytrém zloději /48-49/.

Chytrý muž a hloupá žena /50-54/.

O Popelušce /55-58/.

O lakomém děvčátku /59-60/.

Dva kmotři /61/.

Dva pocestní /62-65/.

O sedmi krkavcích /66-70/.

O Zlatohlávkovi /71-77/.

O chytrém ševci /78-80/.

O skleněném vrchu /81-85/.

O třech bratřích /86-88/.

O třech sestrách /89-91/.

O zlé hraběnce /92-93/.

O hastrmanech (Úryvek z povídaček, které si chlapci vykládali v žundru) /94-99/.

Pověsti

[Úvod] /103-105/.

O jelenu se zlatým křížem /107-108/.

O krokodilu /109/.

O Kostelíčku /110-111/.

O Šumbeře /112/.

O starých zámcích /113-115/.

Brněnské kolo /116/.

Jak odvedli Lišňákům sv. Jana /117-119/.

Výprava Líšňáků proti Napoleonovi /120-122/.

  Řada pohádek a pověstí, nasbíraných v Líšni u Brna na Moravě. Napsal František Elpl. Barevnou obálku malovala Marie Urbanová-Zahradnická. Brno, J. Belcredi – L. Belcredi – J. Trávníček, 2008 (2. vyd., reprint; 700 výt.), 122 str.

Tille, II/2, 523:

Elpl.

Řada pohádek a pověstí, nasbíraných v Líšni u Brna na Moravě. Napsal MUDr. Frant. Elpl. Praha, Grossmann, 1904. 31 čísel.

Elpl měl příležitost jako lékař stýkat se s prostými lidmi důvěrněji. Povídky patrně slyšel vyprávět, ale upravoval je slohově i věcně jako lidovou četbu. Vybíral si asi z toho, co slyšel, texty, jež znal podle obsahu jako pohádkové. Prvních 22 čísel jsou romantické i veselé povídky, častěji se v českém podání opakující, zařazené do Soupisu.

Č. 23 je uměle sestrojený hovor několika hochů o hastrmanovi, do kterého autor vpravil charakteristické pověry. Další čísla nazývá Elpl pověstmi: s. 107 Jelen s křížem, s. 109 Drak zahuben vnadidlem, s. 110 Vznik kaple P. Marie, s. 112 Loupežný rytíř odvežen čertem, s. 113 Poklad marně dobývaný, s. 116 Tovaryš, nevinně obviněný z vraždy, udělá za noc kolo a dokáže nevinu, s. 117 Chycený chasník uteče z vozu, dá za sebe sochu sv. Jana, s. 120 Vzpomínky na Napoleona z r. 1805.


Literatura

Bratr Eduard Elpl (1871—1959) vydal Pohádky (Líšeň 1923), Z království Krakonošova (Brno 1941; 1945, 2. vyd.), 70 vybraných pohádek Eduarda Elpla (Brno 1944), Elplovy nejkrásnější pohádky (Brno 1948).

Srv. rigorózní práci Josef Trávníček: Lidová slovesnost v Brně-Líšni v pramenech 19. a 20. století. Lidová próza, Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 2006.

 

 

Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

Pohádkosloví