František Elpl

(1870—1904)

Publikované práce

Řada pohádek a pověstí, nasbíraných v Líšni u Brna na Moravě. Napsal MUDr. František Elpl. Barevnou obálku malovala Marie Urbanová-Zahradnická. Praha, Grossmann a Svoboda, 1904, s. 122.

Řada pohádek a pověstí, nasbíraných v Líšni u Brna na Moravě. Napsal František Elpl. Barevnou obálku malovala Marie Urbanová-Zahradnická. Brno, J. Belcredi – L. Belcredi – J. Trávníček, 2008 (2. vyd., reprint; 700 výt.), s. 122.

Tille, II/2, 523:

Elpl.

Řada pohádek a pověstí, nasbíraných v Líšni u Brna na Moravě. Napsal MUDr. Frant. Elpl. Praha, Grossmann, 1904. 31 čísel.

Elpl měl příležitost jako lékař stýkat se s prostými lidmi důvěrněji. Povídky patrně slyšel vyprávět, ale upravoval je slohově i věcně jako lidovou četbu. Vybíral si asi z toho, co slyšel, texty, jež znal podle obsahu jako pohádkové. Prvních 22 čísel jsou romantické i veselé povídky, častěji se v českém podání opakující, zařazené do Soupisu.

Č. 23 je uměle sestrojený hovor několika hochů o hastrmanovi, do kterého autor vpravil charakteristické pověry. Další čísla nazývá Elpl pověstmi: s. 107 Jelen s křížem, s. 109 Drak zahuben vnadidlem, s. 110 Vznik kaple P. Marie, s. 112 Loupežný rytíř odvežen čertem, s. 113 Poklad marně dobývaný, s. 116 Tovaryš, nevinně obviněný z vraždy, udělá za noc kolo a dokáže nevinu, s. 117 Chycený chasník uteče z vozu, dá za sebe sochu sv. Jana, s. 120 Vzpomínky na Napoleona z r. 1805.


Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist