Karel Jaromír Erben

(1811—1870)

Přehled pohádek a bibliografie

 

Prameny

Poznámky

[1.]

Tři zlaté vlasy Děda-Vševěda

Máj 1860. • Erben 1865, s. 1-7. • Lužík 1958, s. 9-16. • Otruba 2003, s. 321.

[2.]

Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Rkp. LA PNP: 1. a 2. redakce. • Perly české 1855, podtitul: Česká národní pohádka. • Erben 1865, s. 7-14. • Lužík 1958, s. 17-26. • Otruba 2003, s. 321.

[3.]

Zlatovláska

Máj 1859. • Erben 1865, s. 14-19. • Lužík 1958, s. 27-33. • Otruba 2003, s. 321.

[4.]

Živá voda

Grund 1932: otištěno poprvé z nyní nezvěstného rukopisu (srv. Lužík 1958, s. 156). • Grund 1939. • Grund 1948. • Lužík 1958, s. 34-42. • Otruba 2003, s. 321.

[5.]

Pták Ohnivák a liška Ryška

Máj 1858, s. 205-225, otištěno pod pseudonymem: J. E. Miletínský. • Lužík 1958, s. 43-56. • Otruba 2003, s. 321.

[6.]

Dvojčata

Grund 1932: otištěno poprvé z nyní nezvěstného rukopisu (srv. Lužík 1958, s. 157). • Grund 1939. • Grund 1948. • Lužík 1958, s. 57-64. • Otruba 2003, s. 321.

[7.]

Drak dvanáctihlavý

Grund 1932: otištěno poprvé z nyní nezvěstného rukopisu (srv. Lužík 1958, s. 157). • Grund 1939. • Grund 1948. • Lužík 1958, s. 65-70. • Otruba 2003, s. 321.

[8.]

Jabloňová panna

Rkp. LA PNP. • Grund 1939: otištěno poprvé. • Grund 1948. • Lužík 1958, s. 71-77. • Otruba 2003, s. 321, 323.

[9.]

Raráš a Šetek I, II, III, IV, V

Rkp. LA PNP: I-V (V nedokončeno). Rkp. (koncept) LA PNP: I-V. • První redakce: Zlaté klasy 1854: I, III, IV, s podtitulem: „Pověsti národní české. Ze své sbírky sděluje K. J. Erben,“ • Druhá redakce: Erben 1865, I: s. 24-26, II: s. 26-27. • Grund 1939. • Grund 1948. • Lužík 1958, s. 78-89. • Otruba 2003, s. 321-322.

[10.]

Jezinky I, II

Rkp. LA PNP: I. • Erben 1865, II: s. 27-29. • Grund 1939: I-II (II tištěno poprvé). • Lužík 1958, s. 90-96. • Otruba 2003, s. 322.

[11.]

Pověst o studánce Litoše

Národní pohádky 1873, s. 23-25: Z pozůstalosti K. J. Erbena. • Lužík 1958, s. 97-98. • Dvořák 1984, č. 82, s. 297-298, 360. • Otruba 2003, s. 322.

[12.]

O třech přadlenách

Česká včela 11, 1844, č. 27 z 2. 4, s. 105-106, č. 28 z 5. 4, s. 109-110, podtitul: „Česká národní báchorka, ze sbírky K. Jaromíra Erbena.“ (Výtisk s Erbenovými korekturami v LA PNP.) • Lužík 1958, s. 99-105. • Otruba 2003, s. 322, 323.

[13.]

Dobře tak, že je smrt na světě

Česká včela 11, 1844, č. 39 z 14. 5, s. 153-154, podtitul: „Česká národní báchorka od K. J. Erbena.„ (Výtisk s Erbenovými korekturami v LA PNP.) • Lužík 1958, s. 106-109. • Otruba 2003, s. 322, 323.

[14.]

Hrnéčku, vař!

Zlaté klasy 1, 1854, 1. půlletí, č. 1, 1. října, s. 3-4, podtitul: „Nár. česká pohádka. Sděluje K. J. Erben.“ (Výtisk s Erbenovými korekturami v LA PNP.) • Lužík 1958, s. 110-112. • Otruba 2003, s. 322, 323.

[15.]

Otesánek

Rkp. LA PNP. • Erben 1865, s. 21-24. • Lužík 1958, s. 113-116. • Otruba 2003, s. 322.

[16.]

Rozum a Štěstí

Erben 1865, s. 19-21. • Lužík 1958, s. 117-120. • Otruba 2003, s. 322.

[17.]

Hádanka

Národní pohádky 1873, s. 16-18: Z pozůstalosti K. J. Erbena. • Lužík 1958, s. 121-122. • Dvořák 1984, č. 50, s. 188-189, 351. • Otruba 2003, s. 322.

[18.]

Král tchoř

Máj 1862, s. 110-113, podtitul: Národní bajka česká. • Lužík 1958, s. 123-125. • Otruba 2003, s. 322.

[19.]

Řípka

Erben 1864, jako „dětské vypravování“. • Lužík 1958, s. 126-127. • Otruba 2003, s. 322.

[20.]

O kohoutkovi a o slepičce

Erben 1864, jako „dětské vypravování“. • Lužík 1958, s. 128-131. • Otruba 2003, s. 322.

[21.]

Pastýř

Rkp. LA PNP. • Lužík 1955. • Lužík 1958, s. 132.

[22.]

Jirka s kozú

Erben 1865, s. 34-36, podtitul: V podřečí Chodův Domažlických. • Lužík 1958, s. 135-138. • Otruba 2003, s. 322.

[23.]

Pracovitá živí líného

Rkp. LA PNP. V rkp. bez názvu. V Erbenově soupisu názvů legendárních povídek uvedeno jako „Pracovitá musí živiti líného“ (srv. Lužík 1958, s. 158). • Grund 1939: „Pracovitá živí líného“ (tištěno poprvé). • Grund 1948. • Lužík 1958, s. 139. • Otruba 2003, s. 322.

[24.]

Divé ženy

Rkp. LA PNP. • Grund 1939 (tištěno poprvé). • Lužík 1958, s. 140-41. • Otruba 2003, s. 322.

[25.]

Vodník

Národní pohádky 1873, s. 4-6: Z pozůstalosti K. J. Erbena. • Lužík 1958, s. 142-143. • Dvořák 1984, č. 72 A: O vodníkovi, s. 262, 356. • Otruba 2003, s. 322.

[26.]

Třetí žena. Skutečný příběh

Česko-moravská pokladnice, r. 6, 1861. • NVČ roč. 19, 1926 (vydal Jiří Horák). • Topičův sborník XIII, 1926 (vydal František Krčma). • Pohádky, Hyperion sv. 35, 1928 (vydal František Krčma). • Lužík 1958, s. 144-146. • Otruba 2003, s. 322-323.

[27.]

Učitel a farář

Rkp. LA PNP. Materiálový záznam LA PNP. • Lužík 1955 (tištěno poprvé). • Lužík 1958, s. 147.

[28.]

Průpovídky I, II

Rkp. LA PNP. Materiálový záznam LA PNP. • Erben 1862, II, tištěno částečně (dialog), v oddíle „dětské posměšky“. • Lužík 1955, I (tištěno poprvé). • • Lužík 1958, s. 148.

[29.]

Študent

Rkp. LA PNP. Materiálový záznam LA PNP. • Lužík 1958, s. 149.

[30.]

Sedlák

Rkp. LA PNP. Materiálový záznam LA PNP. • Lužík 1958, s. 150.

[31.]

Kolegiálním neb sborovým úřadům

Rkp. LA PNP. Materiálový záznam LA PNP. • Lužík 1958, s. 151.

 

Bibliografie

 

Česká včela

Česká včela 1844.

Česko-moravská pokladnice

Česko-moravská pokladnice 1861.

Dvořák 1984

Pohádky a pověsti našeho lidu. Z národopisných sběrů akademického spolku Slavia. Texty vybral a uspořádal, k vydání připravil, předmluvou, ediční poznámkou, komentářem, slovníčkem, rejstříkem míst a konkordancí s původním vydáním opatřil Karel Dvořák. Odeon, Praha 1984.

Erben 1862

Erben, Karel Jaromír: Prostonárodní české písně a říkadla, 1. sešit. Vydal Karel Jaromír Erben. I. L. Kober, Praha 1862.

Erben 1864

Erben, Karel Jaromír: Prostonárodní české písně a říkadla, oddíl Dětských vypravování. Vydal Karel Jaromír Erben. I. L. Kober, Praha 1864 (3. vyd.).

Erben 1865

Erben, Karel Jaromír: Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních. Čítanka slovanská s vysvětlením slov. Vydal Karel Jaromír Erben. I. L. Kober, Praha 1865.

Grund 1932

Erben, Karel Jaromír: Živá voda. Tři pohádky. Vydal Antonín Grund. Melantrich, Praha 1932.

Grund 1939 / 1948

Erben, Karel Jaromír: České pohádky. Uspořádal, poznámkami a doslovem opatřil Antonín Grund. Dílo K. J. Erbena, sv. 3. Melantrich, Praha 1948 (3. přehlédnuté vydání) (1939, 1. vyd.; 1947, 2. vyd.; 1951, 4. vyd.; 1952, 5. vyd.).

Lužík 1955

Erben, Karel Jaromír: České národní pohádky. K vydání připravil, předmluvu "Klasický vypravěč české pohádky" a poznámky napsal Rudolf Lužík. Lidové umění slovesné, sv. 2. Klasické sbírky českého folklóru. Sv. 1. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1955 (v SNKLHU 1. vyd., náklad 10 400 výt.). Obsah.

Lužík 1958

Erben, Karel Jaromír: České pohádky. Vydání připravil a doslov napsal Rudolf Lužík. Národní knihovna, sv. 57. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1958 (v NK 1. vyd., v SNKLHU 2. vyd., náklad 35 000 výt.).

Máj

Almanach Máj 1858, 1859, 1860, 1862.

Národní pohádky 1873

Národní pohádky, písně, hry a obyčeje, sv. I, sv. 1. Vydávané literárním řečnickým spolkem Slavia. J. R. Vilímek, Praha 1873—1874.

Otruba 2003

Erben, Karel Jaromír: Kytice. České pohádky. Ediční příprava a komentář Mojmír Otruba. Česká knižnice. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2003.

Perly české

Perly české 1855.

Rkp. LA PNP

Rukopis v Literárním archivu Památníku národného písemnictví v Praze.

Tille 1905 / 1919

Erben, Karel Jaromír: České pohádky. Vydal Václav Tille. Žeň z literatur, č. 7. Laichter, Praha 1919 (5. vyd.) (1905, 1. vyd.).

Zlaté klasy

Zlaté klasy 1854.

Tille, II/2, 523:

Erben.

K. J. Erben: České pohádky. Vydal V. Tille. Praha, Laichter b. r. Žeň z literatur č. 7. Desáté vydání.

K. J. Erben: Živá voda. Tři pohádky. Vydal A. Grund, Praha, Melantrich 1932.

Karel Jaromír Erben zabýval se prosaickou lidovou tradicí již v třicátých létech, počal r. 1844 tisknout české pohádky po časopisech, otiskl jich několik také v své Slovanské čítance z r. 1865, ale samostatně, ve zvláštní sbírce, jich nevydal. Sebral jsem je, pokud jsem je po časopisech nalezl a vydal ve Žni z literatur. V dalších vydáních připojoval jsem postupně dodatky a otiskl také Erbenovy studie o staré národní tradici. Antonín Grund, chystaje monografii o Erbenovi, nalezl v pozůstalosti mu přístupné nové tři pohádky, které vydal v Melantrichu. Z obsáhlé monografie, vydané v Melantrichu 1935, je zjevno, že má autor z pozůstalosti ještě řadu jiných textů a zmínek, které podstatně rozmnoží počet Erbenem zapsaných povídek a osvětlí také poměr jeho povídek k podání. S definitivním soudem třeba tedy vyčkat až vyjde A. Grundem připravované souborné vydání spisů Erbenových.

 

 

 

 

< < < Pohádkosloví