František Homolka

(1885—1933)

Publikované práce

Kolem dokolečka. Pohádky. Obrázky od ak. malíře Jožky Barucha. Publikace "Nové školy", 6. V Praze (190-V., ul. El. Krásnohorské 10), Nová škola, 1928, s. 99

Pohádky bez princezen. Vypravuje Fr. Homolka. Ilustroval Artuš Scheiner. V Praze, Česká grafická Unie, 1929, s. 140.

Tille, II/2, 524—525:

Homolka.

František Homolka, učitel, sbíral v letech 1904—1906 povídky ve středních Čechách: v Dřínově, v Dolanech, v Byšici u Mělníka, v Oužicích a Zlosejně. 18 rukopisných textů je v archivu NMČ. Dvě jiné povídky otiskl Polívka, jedna vyšla v NVČ. Vypravuje pět žen a pět mužů.

Emilie Kohoutová, Dřínov 1906.

1. Vasilisa.

2. Princezna Nezasmálka.

5. Otesánek. Z Erbena č. 11.

6. Griselda. Z tisku — užito chybně jména "Hyrlanda".

Rozalie Kohoutová, 56 let, Dřínov.

3. Putující mrtvola 1906.

11. Ženich zbojník 1906.

15. Roman — Toman 1904.

16. Kristus — Petr: potrestaná zvědavost 1904.

NVČ 1907 II. s. 132. Záhoř.

Marie Kohoutová, Dřínov.

8. Lži 1904.

13. Popelka 1906.

14. "Vo nejkrásnější Regině pod sluncem." 1905. Týž titul doslova má v Slavii II. 2. č. 8. povídka na látku: Věrný přítel. Kohoutová vypravuje povídku jinou:

Princ vnikne do zapovězeného dvanáctého pokoje, najde v něm v dvanácti oknech dvanáct namalovaných princezen, přeje si mít tu poslední. Je zakleta v zámku, jenž visí v povětří, jen od půlnoci do jedné se snáší na zem. Princ cestou ušetří lišky a havrana, pošle princezně po havranovi list, princezna odpoví, že čaroděj, který ji zaklel, je zranitelný jen na levém boku a pravé patě. Princ bojuje o půlnoci s čarodějem, zabije ho pomocí lišky, přetne v poslední minutě řetěz, na kterém zámek visí. Podobiznami princezen v zakázeném pokoji počíná u Erbena Dlouhý, Široký a Bystrozraký (č. 5), a v Slavii 1R82 povídka č. 13.

Anna Uhrová, Oužice, 1906.

Polívka (Haná) k č. 23. s. 66. Oběšencovy plíce.

Anna Tarabová, Zlosejn 1906.

Polívka (Haná) k č. 53. s. 134. Ženich mrtvý.

- 525 -

Ant. Homolka, Zlosejn.

9. Honza dá hraběti do klece za pošlého kanára house, když house doroste, upeče je, hrahě pěstuje místo kanárů husy.

12. Tři ženy a prsten.

Fr. Homolka, otec sběratele, Dolany.

10. Zlomek Záhoře.

Fr. Beneda, Dřínov 1906.

4. "Máš je!" a zlomek z Belfegora.

Fr. Kohout, Dřínov (zemřel 1898!).

7. Princezna Nesyta.

Fr. Němec, tesař, Zlosejn, 1906.

17. Cikáni ukradnou ze španělského zámku děvčátko Františku, prodají je šenkýřce . Františčin bratr jde po letech s přítelem sestru hledat, šenkýřka jim nabídne na noc pannu za deset dukátů, princ pozná v dívce sestru, šenkýřka je sťata. Zřejmě z tisku.

Byšice u Mělníka.

18. Čertovy smlouvy.


Zkratky

NMČ

Národopisné museum českoslovanské, Praha.

NVČ

Národopisný věstník českoslovanský. Vydává Společnost národopisného musea českoslovanského.

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist