Pohádkosloví



František Homolka

(1885—1933)

Publikované práce

  Kolem dokolečka. Pohádky. Obrázky od ak. malíře Jožky Barucha. Publikací „Nové školy“ svazek 6. V Praze (190-V., ul. El. Krásnohorské 10), Nakladatelství a vydavatelství Nová škola (Vytiskla knihtiskárna „Pokrok“ v Praze), 1928, 99 + (5) str.

Obsah:

Kolem dokolečka /5-7/. O zlatovlasé dceři slunečního krále /8-15/. O muzikantovi /16-19/. Udata /20-25/. Němec jako poleno /26-28/. Povídačka /29-31/. Řemeslo má zlaté dno /32-36/. O pošetilých lidech /37-42/. Jak selský syn hledal nevěstu /43-46/. Cikán a jeho kmotr /47-54/. O jednom městě /55-60/. O kovářském umění /61-64/. Studentské vakace /65-69/. O uplakané princezně /70-76/. Dědouškova píšťalka /77-80/. O srdnatém ševci /81-85/. Panská láska po zajících běhá /86-91/. Otesánek /92-93/. Čarodějův služebník /94-97/. O mých pohádkách /98-99/.

  Pohádky bez princezen. Vypravuje Fr. Homolka. Ilustroval Artuš Scheiner. V Praze, Nákladem České grafické Unie, 1929, 140 + (2) + (2) str.

Obsah:

1. Dědičná kovárna /5-9/. 2. Dva klíče /10-13/. 3. O Košiláčkovi /14-21/. 4. O chytrém studentovi /22-26/. 5. Vrbová žena /27-31/. 6. Jak selka celý týden chléb pekla /32-36/. 7. Paďousy /37-46/. 8. Otázky /47-51/. 9. Svobodná rychta /52-58/. 10. O Karpíškovi /59-68/. 11. O velikém houseti /69-71/. 12. Rychtář Kučera /72-81/. 13. Břichopásek /82-87/. 14. Roubovaný švec /88-99/. 15. Umazánek /100-109/. 16. Jakub z chalupy /110-117/. 17. Hromotluk /118-122/. 18. Závody ve lhaní /123-127/. 19. Hastrman kmotrem /128-136/. 20. Kočka Malenka /137-140/.

  Srv. J. Polívka, „Nová česká verse pověsti o Záhořově loži“, (redakci poslal Josef [spr. František] Homolka), NVČ 2, (1907), s. 132-134. — Online: NÚLK.

  Srv. J. Polívka, Povídky lidu opavského a hanáckého, 1916.

Z obsahu:

Vo plícich (zapsal Fr. Homolka) /66-67/.

Vo umrlym ženichovi (zapsal Fr. Homolka) /134/.

Tille, II/2, 524—525:

Homolka.

František Homolka, učitel, sbíral v letech 1904—1906 povídky ve středních Čechách: v Dřínově, v Dolanech, v Byšici u Mělníka, v Oužicích a Zlosejně. 18 rukopisných textů je v archivu NMČ. Dvě jiné povídky otiskl Polívka, jedna vyšla v NVČ. Vypravuje pět žen a pět mužů.

Emilie Kohoutová, Dřínov 1906.

1. Vasilisa.

2. Princezna Nezasmálka.

5. Otesánek. Z Erbena č. 11.

6. Griselda. Z tisku — užito chybně jména „Hyrlanda“.

Rozalie Kohoutová, 56 let, Dřínov.

3. Putující mrtvola 1906.

11. Ženich zbojník 1906.

15. Roman — Toman 1904.

16. Kristus — Petr: potrestaná zvědavost 1904.

NVČ 1907 II. s. 132. Záhoř.

Marie Kohoutová, Dřínov.

8. Lži 1904.

13. Popelka 1906.

14. „Vo nejkrásnější Regině pod sluncem.“ 1905. Týž titul doslova má v Slavii II. 2. č. 8. povídka na látku: Věrný přítel. Kohoutová vypravuje povídku jinou:

Princ vnikne do zapovězeného dvanáctého pokoje, najde v něm v dvanácti oknech dvanáct namalovaných princezen, přeje si mít tu poslední. Je zakleta v zámku, jenž visí v povětří, jen od půlnoci do jedné se snáší na zem. Princ cestou ušetří lišky a havrana, pošle princezně po havranovi list, princezna odpoví, že čaroděj, který ji zaklel, je zranitelný jen na levém boku a pravé patě. Princ bojuje o půlnoci s čarodějem, zabije ho pomocí lišky, přetne v poslední minutě řetěz, na kterém zámek visí. Podobiznami princezen v zakázeném pokoji počíná u Erbena Dlouhý, Široký a Bystrozraký (č. 5), a v Slavii 1882 povídka č. 13.

Anna Uhrová, Oužice, 1906.

Polívka (Haná) k č. 23. s. 66. Oběšencovy plíce.

Anna Tarabová, Zlosejn 1906.

Polívka (Haná) k č. 53. s. 134. Ženich mrtvý.

- 525 -

Ant. Homolka, Zlosejn.

9. Honza dá hraběti do klece za pošlého kanára house, když house doroste, upeče je, hrabě pěstuje místo kanárů husy.

12. Tři ženy a prsten.

Fr. Homolka, otec sběratele, Dolany.

10. Zlomek Záhoře.

Fr. Beneda, Dřínov 1906.

4. "Máš je!" a zlomek z Belfegora.

Fr. Kohout, Dřínov (zemřel 1898!).

7. Princezna Nesyta.

Fr. Němec, tesař, Zlosejn, 1906.

17. Cikáni ukradnou ze španělského zámku děvčátko Františku, prodají je šenkýřce. Františčin bratr jde po letech s přítelem sestru hledat, šenkýřka jim nabídne na noc pannu za deset dukátů, princ pozná v dívce sestru, šenkýřka je sťata. Zřejmě z tisku.

Byšice u Mělníka.

18. Čertovy smlouvy.


Literatura

  pb (Přemysl Blažíček): „František Homolka (1)“, in: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 2. H–L. Svazek I. H–J. Praha, Academia 1993, s. 251-1252.

  Srv. Český lid (článková bibliografie s. v. HOMOLKA, František).

 

Zkratky

NMČ

Národopisné museum českoslovanské, Praha.

NVČ

Národopisný věstník českoslovanský. Vydává Společnost národopisného musea českoslovanského.

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.





< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví