Ignác Hošek

(1852—1919)

Publikované práce

Nářečí českomoravské. Napsal Ignác Hošek. Díl II. Podřečí polnické. Část II. Ukázky podřečí polnického. Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění III. třídy, č. 22. Praha, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1905, s. 164.

Tille, II/2, 525–527:

Hošek — Český lid.

Povídky z okolí Svojanovského v Čechách. Podává Ig. Hošek. Český lid 5–12. 1896—1903. Přesné zápisy.

Rohožná.

F. Moravec, pasák. Roč. 5. 1896.

s. 77. č. 1. Myslivecké čáry a zaklínací kniha.

s. 78. č. 2. Třikrát les — třikrát ves.

s. 80. č. 3. Silný Ctibor.

s. 80. č. 4. Princezny pod zemí.

s. 366. č. 6. Spící vojsko — Blaník.

s. 562. č. 8. Pout do Kompostelly. Podle Kuldy č. 34.

V. Cupal.

Roč. 5. 1896. s. 364. č. 5. Poklady — lebka ze hřbitova.

s. 565. č. 9. Mrtvý straší.

Roč. 9. 1900. s. 57. č. I. II. Mrtvý straší.

s. 58. č. III. Devět křížů.

J. Cupal, roč. 5. 1896.

s. 561. č. 7. Strašidla: Zlý pán (Rašín) po smrti straší.

Vítojoves.

Martin Dvořák.

Roč. 6. 1897. I. IV. O robotě.

II. 1. III. Čertovy stavby.

Roč. 8. 1899. s. 275. Domnělý hrdina (zlomek).

Josef Janků.

Roč. 6. 1897. II. 2. Propadlá ves.

V.-VII. Vraždy — vrah pod šibenicí oznámí poklad.

- 526 -

Veronika Janková.

Roč. 6. 1897. VIII. Potrestaní tanečníci.

IX. O robotě.

M. Grigorová.

Roč. 6. 1897. X. O robotě.

F. Ducháček.

Roč. 6. 1897. s. 587. Bitva u Solferina.

F. Slezák.

Roč. 8. 1899. s. 273. Hastrman šije boty, mstí se. — Strašidlo.

Bysterské údolí.

A. Moravec, mlynář.

Roč. 10. 1901. s. 68.

1. Hastrman: Souzená smrt.

2. Strašidlo: Mezníky.

3. Pohřeb samovraha.

4. Mrtvý oživne v kostele.

Roč. 12. 1903.

s. 128. Pytlák zastřelen četníky.


Hošek.

Nářečí českomoravské. Napsal Ignác Hošek. Díl II. Nářečí polnické. Část II. Ukázky podřečí polnického. Praha, Česká akademie 1905. (Rozpravy III. třídy č. 22.)

S. 158 a n.

A. Ze Stržanova 61 čísel.

B. Z Polničky 22 "

C. Ze Škrdlovic 61 "

D. Z Karlova 1 číslo.

E. Ze Světnova 65 čísel.

F. Z Cikhaje 19 "

Dodatky:

A. Ze Škrdlovic 22 čísel.

B. Ze Stržanova 1 číslo.

C. Ze Světnova 5 čísel.

Úhrnem 257 čísel.

Zápisy jsou datovány, uvedena jména vypravěčů i vypravěček, jejich věk, seřazení patrně podle postupu zápisu, vypravěči se objevují několikrát, i v různých letech. Látky, které vypravují různí vypravěči, se často týkají týchž osob, míst a dějů. Pro potřebu srovnávacího studia je třeba tuto především dialektologicky založenou práci přeřadit věcně s náležitými odkazy. Texty většinou se netýkají látek pohádkových. Ze Stržanova zapsány na příklad: Desátek, robota, zlé časy, strašidla, Hejkal, čáry dobytku, vesnické příběhy, zlý vrchní, mše mrtvých, hledání pokladů, divé ženy, místní jména,

- 527 -

lupiči, šestinedělka, uherská vojna, hastrman, čert pomáhá, světýlka, pohřbený za živa, znamení smrti, zvyky, sebevrah. Vyběr:

A. Ze Stržanova.

č. 28. Čert pomáhá. M. Ronovská.

č. 36. II. Třikrát les — třikrát ves. J Synková.

č. 10. Čert a domnělý čert. J Synková.

č. 48. Lakomcův hrob. A. Blažíčková. Z Němcové č. 17.

č. 49. Hrobník lupič. A. Blažíčková.

č. 51. Ženich mrtvý. J Synková. Z tištěné písně.

č. 61. Drak ve skále. F. Blažíček.

C. Ze Škrdlovic.

č. 6. Ženich mrtvý I. R. Cempírková. II. J. Pospíchal.

č. 26. 27. Živá tráva. F. Leopold.

č. 31. V. VI. Třikrát les — třikrát ves. V. Cempírek.

č. 46, 48. Mrtvá kajícnice. R. Cempírková.

č. 60. Nebojsa. R. Cempírková.

č. 61. Kouzelné dary — kyj. R. Cempírková.

E. Ze Světnova.

č. 26. Jedovatá dívka. Jakub Fiala.

č. 27. Had a dítě. Jakub Fiala.

č. 35. II. Třikrát les — třikrát ves. Ignác Koráb.

č. 44. Půjčený kabát. J. Zich — Křivánek.

č. 55. Zaklínací kniha. T. Hanák.

F. Z Cikháje.

č. 9. II. Třikrát les — třikrát ves. Jan Straka.

Dodatek A.: Z Škrdlovic.

č. 6. Kajícnice (incest s beránkem). R. Cempírková.

č. 20. Princezna v kryptě. V. Cempírek.

č. 21. Tom Tit Tot. V. Cempírek.


Zkratky

ČL

Český lid I.–XXXII. (NÚLK, online)

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist