PohádkoslovíIgnác Hošek

(1852—1919)

Publikované práce

  „Povídky z okolí svojanovského (ve východních Čechách) vypravované místním nářečím“, Podává Ignác Hošek, Český lid 5, 1896, s. 77-83, 364-366, 561-565.

Obsah:

Z Rohožné

I. Vo Turečkoj /77-78/.

II. Vo divoženkách /78-79/.

III. Iná. Vo sedlákoj /80/.

IV. Vo Jokšoj /80-83/.

V. Vo Korniféloj /364-366/.

VI. Vo Blaníku /366/.

VII. Vo Rašínoj /561-562/.

VIII. Vo Jakuboj /562-565/.

IX. Vo hostyji /565/.

  „Povídky z okolí svojanovského (ve vých. Čechách)“, Podává Ignác Hošek, Český lid 6, 1897, s. 185-188.

Obsah:

B) Z Vítojovsi

I. Vo králofským hloupku a proce Vítojoves tak menuje /185/.

II. Vo bezednéj studni u Bohňova 1., 2. /185/.

III. Vo čertovéj bráně /185/.

IV. Vo starým Franckovým /185-186/.

V. Vo Kyslících /186/.

VI. Vo Matouškovým /186/.

VII. Jak svobodník zabil děvečku /186/.

VIII. Vo děfčeti, co tancovalo š čertem /186-187/.

IX. Vo robotě /187/.

X. Vo starejch časech /187-188/.

  „Povídky z okolí svojanovského (ve vých. Čechách)“, Podává Ignác Hošek, Český lid 8, 1899, s. 273-275.

Obsah:

Vo pacholkoj, co se ničeho nebál /273-274/.

Vo hastrmanoj /274-275/.

Vo vobroj /275/.

  „Povídky z Rohozné“, Věrně dle vypravěčů podává Ign. Hošek, Český lid 9, 1900, s. 57-59.

Obsah:

I. Vo Porkešoj /57-58/.

II. Vo Bernátkoj /58/.

III. Jak bagouňař zabil svou nevěstu /58-59/.

  „Povídky z okolí bysterského“, Podává Ignác Hošek, Český lid 10, 1901, s. 68-69.

Obsah:

1. Vo rohozenským Turečkoj /68/.

2. Vo Hopoj /68/.

3. Vo voběšencoj /68-69/.

4. Vo umrlým učeníkoj /69/.

  „Vo pytlákoj. Povídka z okolí bysterského“, Podává Ignác Hošek, Český lid 12, 1903, s. 128-129.

  Nářečí českomoravské. Napsal Ignác Hošek. Díl druhý. Podřečí polnické. Část II. Ukázky podřečí polnického. Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění. Třída III. Číslo 22. Praha, Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1905, 164 + (2) str. — Online: Kramerius.

Z obsahu: [v hrnatých závorkách]

Tille, II/2, 525–527:

Hošek — Český lid.

Povídky z okolí Svojanovského v Čechách. Podává Ig. Hošek. Český lid 5–12. 1896—1903. Přesné zápisy.

Rohožná.

F. Moravec, pasák. Roč. 5. 1896.

s. 77. č. 1. Myslivecké čáry a zaklínací kniha.

s. 78. č. 2. Třikrát les — třikrát ves.

s. 80. č. 3. Silný Ctibor.

s. 80. č. 4. Princezny pod zemí.

s. 366. č. 6. Spící vojsko — Blaník.

s. 562. č. 8. Pout do Kompostelly. Podle Kuldy č. 34.

V. Cupal.

Roč. 5. 1896.

s. 364. č. 5. Poklady — lebka ze hřbitova.

s. 565. č. 9. Mrtvý straší.

Roč. 9. 1900.

s. 57. č. I. II. Mrtvý straší.

s. 58. č. III. Devět křížů.

J. Cupal, roč. 5. 1896.

s. 561. č. 7. Strašidla: Zlý pán (Rašín) po smrti straší.

Vítojoves.

Martin Dvořák.

Roč. 6. 1897.

I. IV. O robotě.

II. 1. III. Čertovy stavby.

Roč. 8. 1899.

s. 275. Domnělý hrdina (zlomek).

Josef Janků.

Roč. 6. 1897.

II. 2. Propadlá ves.

V.–VII. Vraždy — vrah pod šibenicí oznámí poklad.

- 526 -

Veronika Janková.

Roč. 6. 1897.

VIII. Potrestaní tanečníci.

IX. O robotě.

M. Grigorová.

Roč. 6. 1897.

X. O robotě.

F. Ducháček.

Roč. 6. 1897.

s. 587. Bitva u Solferina.

F. Slezák.

Roč. 8. 1899.

s. 273. Hastrman šije boty, mstí se. — Strašidlo.

Bysterské údolí.

A. Moravec, mlynář.

Roč. 10. 1901. s. 68.

1. Hastrman: Souzená smrt.

2. Strašidlo: Mezníky.

3. Pohřeb samovraha.

4. Mrtvý oživne v kostele.

Roč. 12. 1903.

s. 128. Pytlák zastřelen četníky.   [Vo pytlákoj]


Hošek.

Nářečí českomoravské. Napsal Ignác Hošek. Díl II. Nářečí polnické. Část II. Ukázky podřečí polnického. Praha, Česká akademie 1905. (Rozpravy III. třídy č. 22.)

S. 158 a n.

A. Ze Stržanova 61 čísel.

B. Z Polničky 22 čísel.

C. Ze Škrdlovic 61 čísel.

D. Z Karlova 1 číslo.

E. Ze Světnova 65 čísel.

F. Z Cikhaje 19 čísel.

Dodatky:

A. Ze Škrdlovic 22 čísel.

B. Ze Stržanova 1 číslo.

C. Ze Světnova 5 čísel.

Úhrnem 257 čísel.

Zápisy jsou datovány, uvedena jména vypravěčů i vypravěček, jejich věk, seřazení patrně podle postupu zápisu, vypravěči se objevují několikrát, i v různých letech. Látky, které vypravují různí vypravěči, se často týkají týchž osob, míst a dějů. Pro potřebu srovnávacího studia je třeba tuto především dialektologicky založenou práci přeřadit věcně s náležitými odkazy. Texty většinou se netýkají látek pohádkových. Ze Stržanova zapsány na příklad: Desátek, robota, zlé časy, strašidla, Hejkal, čáry dobytku, vesnické příběhy, zlý vrchní, mše mrtvých, hledání pokladů, divé ženy, místní jména,

- 527 -

lupiči, šestinedělka, uherská vojna, hastrman, čert pomáhá, světýlka, pohřbený za živa, znamení smrti, zvyky, sebevrah. Vyběr:

A. Ze Stržanova.

č. 28. Čert pomáhá. M. Ronovská.   [Jak čert vzal slátka /17-18/]

č. 36. II. Třikrát les — třikrát ves. J. Synková.   [Vo hejkalích /23-24/]

č. 40. Čert a domnělý čert. J. Synková.   [Jak byl mynář čertem /26-27/]

č. 48. Lakomcův hrob. A. Blažíčková. Z Němcové č. 17.   [Vo bohatým mynářovi a chudým učitelovi /30-32/]

č. 49. Hrobník lupič. A. Blažíčková.   [Vo nevěstě, co se udávila s tvarohem /32/]

č. 51. Ženich mrtvý. J. Synková. Z tištěné písně.   [Jak jeden neboščík přijel pro svou milou /32-33/]

č. 61. Drak ve skále. F. Blažíček.   [Vo třech bratřích /38-41/]

C. Ze Škrdlovic.

č. 6. Ženich mrtvý I. R. Cempírková. II. J. Pospíchal.   [Vo slibu /59-60/]

č. 26. 27. Živá tráva. F. Leopold.   [26. Jak se had zahojil /73/; 27. Jak se mně šavla rospadla /73/]

č. 34. V. VI. Třikrát les — třikrát ves. V. Cempírek.   [34. Vo hejkalovi /77-78/]

č. 46, 48. Mrtvá kajícnice. R. Cempírková.   [46. Vo hospodyni, co vodbírala sousetkám užitek /87-88/; 48. Vo nebošce, co sedávala ve vařícím másli /88-89/]

č. 60. Nebojsa. R. Cempírková.   [Vo řezníkovi a krejčím /93-94/]

č. 61. Kouzelné dary — kyj. R. Cempírková.   [Vo šefcovi, co chodil do pekla /94-95/]

E. Ze Světnova.

č. 26. Jedovatá dívka. Jakub Fiala.   [Vo děfčeti, co mnělo f sobě hada /109-110/]

č. 27. Had a dítě. Jakub Fiala.   [Vo hadovi /110-111/]

č. 35. II. Třikrát les — třikrát ves. Ignác Koráb.   [Vo hejkalovi /115/]

č. 44. Půjčený kabát. J. Zich-Křivánek.   [Vo jednem židovi /119/]

č. 55. Zaklínací kniha. T. Hanák.   [Vo Řátkovejch /124/]

F. Z Cikháje.

č. 9. II. Třikrát les — třikrát ves. Jan Straka.   [Vo hejkalovi (vo hejkaloj) /132/]

Dodatek A.: Z Škrdlovic.

č. 6. Kajícnice (incest s beránkem). R. Cempírková.   [Vo mynářový ceři /142/]

č. 20. Princezna v kryptě. V. Cempírek.   [Jak voják vysvobodil královu ceru /148/]

č. 21. Tom Tit Tot. V. Cempírek.   [Vo dvouch cerách /148-149/]


Literatura

  is (Ilja Svatoňová): „Ignác Hošek“, in: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 2. H–L. Svazek I. H–J. Praha, Academia 1993, s. 298-299.


Zkratky

ČL

Český lid I.–XXXII. (NÚLK, online)

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví