PohádkoslovíJan Karel Hraše

(1840—1907)

Publikované práce

  Babiččino vypravování. Čtyřicet národních povídek a příběhů ze života skutečného. Vypravuje Jan Karel Hraše. Nová knihovna pro mládež. Sbírka spisův poučných a zábavných pro naši milou mládež, řada 2, sv. 31. S 8 obrázky. Praha, Fr. A. Urbánek, 1880, 152 str.

  Babiččino vypravování. Národní povídky a příběhy s poznámkami zeměpisnými a dějepisnými. Vypravuje Jan Karel Hraše. Nová knihovna pro mládež. Druhé, rozšířené vydání. S 8 obrázky. V Praze, vedle Národního divdla, Nakladatel Fr. A. Urbánek, český knihkupec pro literaturu paedag. i hudební a pomůcky učebné (Tisk a papír Aloisa Wiesnera v Praze), 1893, 218 + (2 [6]) str. — Online: Kramerius.

Obsah:

Připsání /3/.

Předmluva k prvému vydání /9-10/.

Předmluva k vydání druhému /11-12/.

Babička /11-19/.

O nešťastném hraběti /19-23/.

O divých ženách v lesích Vodolovských /23-26/.

O zkamenělém stádě /26-29/.

O kamenu lháři /29-34/.

O mlynáři rouhači /34-38/.

O začarované studni /34-43/.

O nepříteli vlaštoviček /43-51/.

Chvalkovický čáp /51-56/.

O mlsných bratřích /56-61/.

O Vizmburském pokladu /62-67/.

Košťálský poklad /67-70/.

Na hradě Ostrém /71-74/.

O rytířích Úpických /74-78/.

O nezdárném Antonínovi /78-82/.

Jak povstaly vosy? /82-83/.

Proč jsou suky ve dřevě /83-84/.

Jak povstaly houby /84-86/.

Proč „umírají“ včeličky /86-87/.

Proč jsou nyní malé klasy obilní /87-89/.

Chudá a bohatá selka /89-93/.

O lenivém hochu a hodné dívce /93-97/.

Potrestaný sedlák /97-103/.

O Chvojeneckém hradu /103-105/.

O Račicích /105-107/.

O vodníku a medvědáři /107-112/.

Žebrák a trpaslík /113-120/.

O Pancéři /120-129/.

Turov /129-134/.

O vílách /134-141/.

Věrný pes /141-144/.

O kříži na Čertovině /144-155/.

O třech bratřích /155-164/.

O zakletém pokladu /164-169/.

Založení Orlíka /169-174/.

Založení kostelíčka Borovanského /174-179/.

O holém vrchu u Klatov /179-187/.

Plivník /188-191/.

O polesném /191-196/.

Černý Bedřich /199-202/.

O Krumlovském staviteli /202-206/.

O bílé paní /206-214/.

Svěcená studánka /214-218/.

  České pověsti, pohádky a báchorky. Vypravuje Jan Karel Hraše. V Praze, Fr. A. Urbánek, 1877, 84 str.

  České pohádky a pověsti. Vypravuje Jan Karel Hraše. Sbírka spisů pro mládež vynikajících českých spisovatelů, č. 52. Praha, Fr. Bačkovský, 1901, 135 str.

  Kutihrášek. Velká národní pohádka ze Šumavy. Vypravuje J. K. Hraše. Pokladnice mládeže. Sbírka spisů pro mládež. Pořádá: Ant. Mojžíš. Svazek 65. V Praze, Nákladem Alojsa Hynka, knihkupce (Knihtiskárna: J. Rokyta, Praha) 1899, (4) + 96 str. — Online: Kramerius.

Obsah:

Čtoucímu! /1-2/.

I. Kutihráškovo mládí /3-7/.

II. Kutihráškovi se ztratila sestřička Milena /7-14/.

III. Kutihrášek hledá ztracenou sestru Milenu /15-25/.

IV. Kutihrášek jde na zkušenou do světa /25-37/.

V. Kutihrášek hledá dědka vousáče /38-41/.

VI. Kutihrášek v podzemí /41-48/.

VII. Kutihráškův nový boj v podzemí /48-57/.

VIII. Kutihrášek zrazen svými druhy /57-60/.

IX. První ovoce zrady /60-63/.

X. Kutihráškovo vysvobození z podsvětí /63-73/.

XI. Kutihráškova nebezpečná výprava z podzemí /73-76/.

XII. Kutihrášek zlatníkem /76-85/.

XIII. Přípravy k svatbám ve hradě královském /85-88/.

XIV. Kutihráškovo mládí /95-96/.

  Národní pověsti a pohádky. Vypravuje J. K. Hraše, c. k. okresní školní inspektor a konservátor. Se 6 obrázky. V Praze, Tiskem a nákladem J. Otty (1878), 39 + (1) str.

Obsah:

Sklená hora. Povídka z Broumovska /3-7/.

Kovářova rokle. Pověsť z Policka /8-10/.

Chytrý Jeník. Pohádka z Trutnovska /11-14/.

Romberský poklad. Pověsť z Litoměřicka /15-16/.

Šťastný Jaromír. Pohádka z Náchodska /17-23/.

Zrádný sluha. Pověsť z Litoměřicka /24-26/.

Branislav. Pověsť z Broumovska /27-32/.

Víly. Pohádka z Kladska /33-34/.

Kříž na pastvinách. Pověsť z Netolicka /35-37/.

Hořící poklad. Pohádka z Táborska /38-39/.

  Naše nové pohádky a pověsti. Patnáct nových národních zkazek. Sebral J. K. Hraše. S 5 obrázky. Sbírka spisů pro mládež vynikajících českých spisovatelů. Číslo LXXI. V Praze, Nakladatel Dr. Frant. Bačkovský, knihkupec 1905, 76 + (4) str.

Obsah:

Poklad. Z Policka /5-7/.

Vodní soupeři /8-18/.

Čarodějnice. Z Náchodska /19-21/.

Napravení svárlivci. Z Broumovska /22-25/.

Ohnivý muž v lese hlavňovském. Z Policka /26-28/.

Vodník z Lužin. Z Policka /29-31/.

Pravdomil a Lžislav. Z Náchodska /32-47/.

Ohnivák. Z Jaroměřska /48-51/.

Vodníkův žert. Z Policka /52-53/.

Šotek. Z Králové-Dvorska /54-56/.

Jak zakopali na Trubijově vodníka. Z Náchodska /57-61/.

Nevěřila ve vodníka. Z Trutnovska /62-64/.

Dva bratři. Z Litoměřicka /65-67/.

Neočekávaná pomoc. Z Trutnovska /68-71/.

Vodník tkalcem. Z Náchodska /72-76/.

  Povídky našeho lidu. Vypravuje Ph.C. J. K. Hraše, profesor na reálních školách v Náchodě. V Novém Městě n. Metují, Tiskem a nákladem Bohdana Böhm-a, 1869—1871, 16 cm, I. [1869], 108 str.; II. 1869, str. 116-212; III. 1870, str. 218-324; IV. 1871, str. 330-441. — Online: 1: ONB. 2: ONB. 3: ONB. 4: ONB. 5: ONB.

Obsah:

Svazek první. 1869.

1. Petrovina. Historická pověsť z okolí Bechyňského /7-33/.

2. Začarovaný Jeník. Pohádka z okolí Náchodského /37-44/.

3. Košťálský poklad. Pověsť z okolí Lovosického /47-51/.

4. Švec králem. Pohádka z okolí Budějovického /55-68/.

5. Chuďasův šťastný sen. Pověsť z okolí Bechyňského /71-85/.

6. Tři kříže. Historická pověsť z okolí Litoměřického /89-101/.

7. Okovaná sedlka. Pověsť z okolí Náchodského /105-108/.

Sešit druhý. 1869.

8. Zkamenělé chleby Zbečnické. Pověsť z okolí Červ.-Kosteleckého /115-119/.

9. Jarmila. Historická pověsť z okolí Bechyňského /123-151/.

10. Nezdařená pomsta. Pohádka z okolí Táborského /155-159/.

11. Chalupník čarodějníkem. Pověsť z okolí Píseckého /163-176/.

12. Čert a pan správce. Pověsť z okolí Milevského /179-184/.

13. Divé ženy. Pověsť z dědiny Ratajské na Táborsku /187-201/.

14. Zlý Vávra. Pověsť z okolí Policského /205-212/.

Sešit třetí. 1870.

15. Divotvorný mlýnek. Pohádka z okolí Pražského /217-252/.

16. Na hřbitově. Pověsť z okolí Bernardického /255-260/.

17. Devět křížů. Historická pověsť z Náchodska /263-287/.

18. Rouhač. Pověsť z Dobronic u Bechyně /291-295/.

19. Prodané dobré skutky. Pověst z okolí Strakonického /299-303/.

20. Původ kostela v Borovanech. Historická pověsť z Borovan na Bechyňsku /307-310/.

21. O zlatém ptáku. Národní pohádka z Bechyňska /313-324/.

Sešit čtvrtý. V komisí kněhkupectví I. L. Kober, 1871.

22. Dcera primátora Píseckého. Historická povídka /329-441/.

Kritiky [na Povídky našeho lidu] /442-444/.

Sešit pátý. Tiskem a nákladem Bohdana Böhma, 1872.

23. Víla. Pověst z Táborska /445-456/.

24. Svržení andělé. Pověsť ze Svátkovic u Písku /459-472/.

I. Povětrní duchové /460-465/.

II. Vodník /465-468/.

III. Diví mužové a lesní panny /468-471/.

IV. Skalní duchové či trpaslíci /471-472/.

25. Nevěsta. Pověsť z Bechyňska /475-486/.

26. Vodník. Pověsť z Litoměřicka /489-493/.

27. Zkamenělé panny. (Pověsť z okolí Lovosického) /497-51/.

28. Hazmburský poklad. Pověsť z Litoměřicka /505-518/.

29. Proč se leje voda do piva, čili: Zakletý rytíř. Pověsť z Litoměřicka /521-525/.

Obsah. I.–V. /525-526/.

  Z dávných dob. Pohádky, pověsti a historické obrázky. Vypravuje J. K. Hraše, c. k. okresní školní inspektor. Se 4 původními obrázky od prof. Fr. Doležela. V Třebíči, Nakladatel Jindřich Lorenz, knihkupec (Tiskem J. F. Šaška ve Velkém Meziříčí) [1889?], 92 + (2) str. — Online: Kramerius.

Obsah:

Z Opočna do Uher. Obrázek dějepisný /3-12/.

Kaple sv. Vácslava v Popovicích. Histor. pověsť z Králové-Hradecka /13-16/.

Za milou domovinou. Povídka z první války pruské /17-21/.

Od štěstí k bídě, od bídy k štěstí. Národní pohádka ze Soběslavska /22-27/.

Poslední naše posádka v Hlohově. Povídka z první války pruské /28-34/.

Nocleh v lese. Pohádka z Bechyňska /35-48/.

Pro zneuctění kalicha. Obrázek z dob husitských /49-57/.

Proč má bříza sehnuté větve? Národní pověsť z Litoměřicka /58-59/.

Otcův odkaz. Historický obrázek z války o bavorské dědictví /60-82/.

Dvě žabky. Národní pohádka z Náchodska /83-92/.

  Ze starých dob. Národní pohádky a povídky. Napsal J. K. Hraše. Illustroval K. Thuma. Obrázková knihovna pro mládež, roč. 3, seš. 4 a 5. Nové Město nad Metují, Bohdan Böhm, 1885, 17 cm, 95 str., il.

  Ze starých dob. Národní pohádky a povídky. Napsal J. K. Hraše. Druhé, opravené vydání. Se 7 obrázky. V Praze, Nakladatel, Dr. Fr. Bačkovský, knihkupec (Tiskem Aloisa Wiesnera v Praze, knihtiskaře České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. — Papír ze skladů České společnosti pro obchod a průmysl papírnický G. Wiesner, Duffek a spol. v Praze), 1906, 8°, 109 + (3) str. — Na obálce: Ze starých dob. Národní pohádky a povídky se 7 obrázky. Slovanské knihkupectví, nakladatelství a antikvariát (Bačkovský a Hach) Praha-II., Ječná ulice číslo 17. — Ilustrátorova značka (s. 42): Ŧ (v kroužku). — Online: Kramerius.

Obsah:

Chudý ptáčník. Obrázek dějepisný /5-10/.

Proroctví. Historický obrázek /11-27/.

Zrádcova odměna. Obrázek z třicetileté války /28-37/.

Na hradě Ostrém. Pověst z Litoměřicka /38-46/.

Víla kmotřenkou. Pohádka z okolí pacovského /47-69/.

Proč je špaček kropenat? Pohádka z Policka /70-74/.

Vodník. Pohádka z Náchodska /75-78/.

Švec a vlk. Báchorka z Náchodska /79-80/.

Zlatý pták. Pohádka z Náchodska /81-92/.

Slunce-pán, vítr-pán, měsíc-pán. Pohádka ze Soběslavska /93-103/.

Plivník /104-109/.

  Ze starých dob. Národní pohádky a povídky. Naps. Jan Karel Hraše. Sbírka spisů pro mládež vynikajících českých spisovatelů, LXXVI. Nové obálkové vydní. Praha, Slovanské knihk., 1921, 8°, 109 + (1) str. Se 7 obrázky.

  Ze starých přástev. Národní pohádky z Náchodska. Dle vypravování lidu napsal J. K. Hraše. Růžová knihovna. Svazek 10. Pořádá prof. Fr. Jarolím. Písek, Nakladatel Jaroslav Burian, knihkupec [1902], 92 + (2) str.

Obsah:

I. Pánkova studánka. Národní pohádka z Nácbodska /3-7/.

II. Váša králem. Národní pohádka /8-17/.

III. Jeník a princezna. Narodní pohádka z Náchodska /18-31/.

IV. Zakletí princové. Pohádka z Náchodska /32-42/.

V. Vodník voják /43-47/.

VI. Vodník u tkalce /48-50/.

VII. Čtveračivý vodník /51-54/.

VIII. Vodníkem potrestaný zloděj. Pohádka z Bechyňska /55-58/.

IX. Muzikant a vodník. Pohádka z Bechyňska /59-62/.

X. Vodník z Olešenky. Pohádka z Novoměstska /63-70/.

XI. Vodníkova jabloň. Pohádka z Náchodska /71-75/.

XII. Jak kocour vyhnal vodníka. Pohádka z Písecka /76-78/.

XIII. Lesní žínka. Pohádka z Náchodska /79-82/.

XIV. Vodník tanečníkem. Pohádka z Policka /83-86/.

XV. Borovanský vodník. Pohádka z okolí Bernardic /87-89/.

XVI. Vodník koněm. Pohádka z okolí Píseckého /90-92/.

  Zkazky z našich vod a lesův. Národní pověsti. Vypravuje J. K. Hraše. S 5 obrázky. Sbírka spisů pro mládež vynikajících českých spisovatelů. Číslo XXIV. V Praze, Nakladatel Dr. Frant. Bačkovský, knihkupec 1896, 81 + (1) str. — Online: Kramerius.

Obsah:

Zapomněl pozdravovati vodníka /5-6/.

Vodníkovy hříčky. Pověsti z Táborska /9-13/.

Vodník z Olešenky. Pohádka z Náchodska /14-19/.

Vodníkova služka. Pověst z Táborska /20-24/.

Vodník a „toten“. Pověst z Táborska /27-29/.

Vodník v rybárně. Pověst z Pardubicka /30-33/.

Divé ženy v lesích hronovských. Pověst z Náchodska /34-40/.

Divé ženy v lesích ratajských. Pověst z Táborska /41-54/.

Víla borovanská. Pověsť z Táborska /55-63/.

Vodníkova pomsta /64-66/.

Vodník z Hostinky /67-68/.

Ohnivý muž. Pověsť z Táborska /69-70/.

Hejkalové. Pověsť z Táborska /73-76/.

Proč je bída na světě? Pověst z Táborska /77-79/.

Čertova rokle. Pověst z Táborska /80-81/.

. . .

Tille, II/2, 527–529:

Hraše.

Hraše-Povídky I-IV.

Povídky našeho lidu. Vypravuje PhC. J. K. Hraše. N. Město n./M. B. Böhm 1869—71. Praha I. L. Kober. Seš. I. II. 1869, III. 1870, IV. 1871, celkem 22 čísel.

I. č. 2. s. 38. Sněm čarodejnic.

č. 4. s. 55. Pikolo.

č. 5. s. 71. Poklad na mostě.

č. 7. s. 108. Sněm čarodejnic.

II. č. 11. s. 163. Domnělý hadač.

č. 14. s. 205. Kající zbojník.

III. č. 15. s 217. Kouzelné dary — mošna.

č. 17. s. 291. Devět křížů.

č. 21. s. 313. Lék otci — pták, kůň, dívka.

- 528 -

Hraše-Otto.

Národní pověsti a pohádky. Vypravuje J. K. Hraše. V Praze, J. Otto (1878). 10 čísel.

č. 7. s. 27. Drak ve skále — řezník.


Hraše 1885.

Ze starých dob. Národní pohádky a povídky. Napsal J. K. Hraše. N. Město n. M. 1885. Obrázková knihovna pro mládež. Roč. III. seš. 4. 5. — Druhé, opravené vydání. Praha, Bačkovský, 1906. Sbírka spisů pro mládež č. 76. Celkem 11 čísel.

č. 4. s. 38. Poklad v zahozené botě. Totéž Bab. vypr. s. 71.

č. 5. s. 47. Marička.

č. 9. s. 81. Lék otci — spící dívka.

č. 10. s. 93. Podvržená nevěsta — tři citrony.

č. 11. s. 104. Plivník. Totéž Bab. vypr. s. 188.


Hraše — Babiččino vypravování.

Babiččino vypravování. Národní povídky a příběhy... Vypravuje Jan Karel Hraše. Druhé, rozšířené vydání. Praha, Urbánek, 1893.

s. 71. Poklad v zahozené botě. Z Hraše 1885 č. 4.

s. 83. Kristus — Petr.

s. 107. Hastrman v mlýně.

s. 129. Spící vojsko — Turov.

s. 155. Princezna Nesyta.

s. 188. Plivník. Z Hraše 1885. č. 11.


Hraše — Zkazky.

Zkazky z našich vod a lesů... vypravuje J. K. Hraše. Praha, Bačkovský 1896. Sbírka spisů pro mládež. č. 24. — 15 čísel.

Str. 5. Vodník.

s. 55. Divá žena a dívka.

s. 77. Kristus — Petr: Bída.


Hraše — Kutihrášek.

Kutihrášek. Velká národní pohádka ze Šumavy. Vypravuje J. K. Hraše. V Praze, Hynek 1899. Pokladnice mládeže sv. 65.


Hraše — Ze starých přástev.

Ze starých přástev. Národní pohádky z Náchodska. Podle vypravování lidu napsal J. K. Hraše. Písek, Burian (1902.?) Růžová knihovna č. 10. — 15 čísel.

č. 2. Princezna Nezasmálka.

č. 3. Pari Banu.

č. 4. Sedm havranů.


Hraše — Naše nové pohádky.

Naše nové pohádky a pověsti... Sebral J. K. Hraše. Praha, Bačkovský 1905. Sbírka spisů pro mládež č. 71. — 15 čísel.

č. 3. s. 19. Sněm čarodějnic.

č. 7. s. 32. Veritas - Falsitas.

- 529 -

č. 10. s. 54. Plivník.


Jan Karel Hraše (1840—1907) byl profesorem reálky v Náchodě, pak okresním inspektorem Broumovska, Novoměstska a Turnovska, konečně ředitelem městské reálky v Náchodě. Pocházel z Rataj u Bechyně. Jako student všímal si archeologie a folkloru v jižních Čechách. Stal se pak konservátorem Královéhradeckého kraje a dopisujícím členem vídeňské ústřední komise pro zachování památek. Konal výkopy v jižních Čechách i na Královéhradecku, založil v Bechyni archeologickou sbírku, v Náchodě museum. Sbíral lidové podání všeho druhu, ale vydával je jen jako lidové knížky, hlavně pro děti. Otiskoval v nich i historické pověsti a povídky, ale lidové podání, i když někdy připomíná, odkud je má, vypravoval jen svými slovy, často mravoučně a výstražně. Vydal mnoho drobných sbírek u různých nakladatelů, rozdával je na svých inspektorských cestách. Jsou to práce diletantské, podané neumělým slohem. Lidových povídek je v nich poměrně málo a jsou ještě hodně skresleny.


Literatura

  ll (Ludmila Lantová): „Jan Karel Hraše“, in: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 2. H–L. Svazek I. H–J. Praha, Academia 1993, s. 317-319.

 

Zkratky

ONB

Österreichische Nationalbibliothek.

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví