Jan Karel Hraše

(1840—1907)

Publikované práce

Babiččino vypravování. Čtyřicet národních povídek a příběhů ze života skutečného. Vypravuje Jan Karel Hraše. Nová knihovna pro mládež. Sbírka spisův poučných a zábavných pro naši milou mládež, řada 2, sv. 31. Druhé rozšířené vydání. S 8 obrázky. Praha, Fr. A. Urbánek, 1880, s. 152.

Babiččino vypravování. Národní povídky a příběhy s poznámkami zeměpisnými a dějepisnými. Vypravuje Jan Karel Hraše. Nová knihovna pro mládež. Druhé rozšířené vydání. S 8 obrázky. Praha, Nakladatel Fr. A. Urbánek (Tisk a papír Aloisa Wiesnera), 1893, s. 218. — Online. Kramerius.

České pověsti, pohádky a báchorky. Vypravuje Jan Karel Hraše. V Praze, Fr. A. Urbánek, 1877, s. 84.

České pohádky a pověsti. Vypravuje Jan Karel Hraše. Sbírka spisů pro mládež vynikajících českých spisovatelů, č. 52. Praha, Fr. Bačkovský, 1901, s. 135.

Národní pověsti a pohádky. Vypravuje J. K. Hraše. V Praze, J. Otto (1878).

Povídky našeho lidu. Vypravuje J. K. Hraše. V Novém Městě n. Metují, Bohdan Böhm, 1869—1871, 16 cm, I. [1869]. s. 108; II. 1869. s. 116-212; III. 1870. s. 218-324; IV. 1871. s. 330-441.

. . .

Tille, II/2, 527–529:

Hraše.

Hraše-Povídky I-IV.

Povídky našeho lidu. Vypravuje PhC. J. K. Hraše. N. Město n./M. B. Böhm 1869—71. Praha I. L. Kober. Seš. I. II. 1869, III. 1870, IV. 1871, celkem 22 čísel.

I. č. 2. s. 38. Sněm čarodejnic.

č. 4. s. 55. Pikolo.

č. 5. s. 71. Poklad na mostě.

č. 7. s. 108. Sněm čarodejnic.

II. č. 11. s. 163. Domnělý hadač.

č. 14. s. 205. Kající zbojník.

III. č. 15. s 217. Kouzelné dary — mošna.

č. 17. s. 291. Devět křížů.

č. 21. s. 313. Lék otci — pták, kůň, dívka.

- 528 -

Hraše-Otto.

Národní pověsti a pohádky. Vypravuje J. K. Hraše. V Praze, J. Otto (1878). 10 čísel.

č. 7. s. 27. Drak ve skále — řezník.


Hraše 1885.

Ze starých dob. Národní pohádky a povídky. Napsal J. K. Hraše. N. Město n. M. 1885. Obrázková knihovna pro mládež. Roč. III. seš. 4.5. — Druhé, opravené vydání. Praha, Bačkovský, 1906. Sbírka spisů pro mládež č. 76. Celkem 11 čísel.

č. 4. s. 38. Poklad v zahozené botě. Totéž Bab. vypr. s. 71.

č. 5. s. 47. Marička.

č. 9. s. 81. Lék otci — spící dívka.

č. 10. s. 93. Podvržená nevěsta — tři citrony.

č. 11. s. 104. Plivník. Totéž Bab. vypr. s. 188.


Hraše — Babiččino vypravování.

Babiččino vypravování. Národní povídky a příběhy... Vypravuje Jan Karel Hraše. Druhé, rozšířené vydání. Praha, Urbánek, 1893.

s. 71. Poklad v zahozené botě. Z Hraše 1885 č. 4.

s. 83. Kristus — Petr.

s. 107. Hastrman v mlýně.

s. 129. Spící vojsko — Turov.

s. 155. Princezna Nesyta.

s. 188. Plivník. Z Hraše 1885. č. 11.


Hraše — Zkazky.

Zkazky z našich vod a lesů... vypravuje J. K. Hraše. Praha, Bačkovský 1896. Sbírka spisů pro mládež. č. 24. — 15 čísel.

Str. 5. Vodník.

s. 55. Divá žena a dívka.

s. 77. Kristus — Petr: Bída.


Hraše — Kutihrášek.

Kutihrášek. Velká národní pohádka ze Šumavy. Vypravuje J. K. Hraše. V Praze, Hynek 1899. Pokladnice mládeže sv. 65.


Hraše — Ze starých přástev.

Ze starých přástev. Národní pohádky z Náchodska. Podle vypravování lidu napsal J. K. Hraše. Písek, Burian (1902.?) RMová knihovna č. 10. — 15 čísel.

č. 2. Princezna Nezasmálka.

č. 3. Pari Banu.

č. 4. Sedm havranů.


Hraše — Naše nové pohádky.

Naše nové pohádky a pověsti... Sebral J. K. Hraše. Praha, Bačkovský 1905. Sbírka spisů pro mládež č. 71. — 15 čísel.

č. 3. s. 19. Sněm čarodějnic.

č. 7. s. 32. Veritas - Falsitas.

- 529 -

č. 10. s. 54. Plivník.


Jan Karel Hraše (1840—1907) byl profesorem reálky v Náchodě, pak okresním inspektorem Broumovska, Novoměstska a Turnovska, konečně ředitelem městské reálky v Náchodě. Pocházel z Rataj u Bechyně. Jako student všímal si archeologie a folkloru v jižních Čechách. Stal se pak konservátorem Královéhradeckého kraje a dopisujícím členem vídeňské ústřední komise pro zachování památek. Konal výkopy v jižních Čechách i na Královéhradecku, založil v Bechyni archeologickou sbírku, v Náchodě museum. Sbíral lidové podání všeho druhu, ale vydával je jen jako lidové knížky, hlavně pro děti. Otiskoval v nich i historické pověsti a povídky, ale lidové podání, i když někdy připomíná, odkud je má, vypravoval jen svými slovy, často mravoučně a výstražně. Vydal mnoho drobných sbírek u různých nakladatelů, rozdával je na svých inspektorských cestách. Jsou to práce diletantské, podané neumělým slohem. Lidových povídek je v nich poměrně málo a jsou ještě hodně skresleny.


Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist