PohádkoslovíBohuslav Indra

(1891—1961)

Publikované práce

  Severomoravské písně lidové. Sebral Bohuslav Indra. Zábřeh, Nákladem vlastním, 1919, 30 str.

  Lidové zkazky severomoravského Horácka. Dřevoryty dodal J. Vl. Mangl. [23 dřevorytů.] V Šumperku, Nakladatel J. Vlad. Mangl (Vytiskla knihtiskárna »Grafia« Kvapil Hajtmar v Šumperku), 1932, 19 cm, 181 + (11) str., ilustrace.

Titul na obálce: Severomoravské pověsti. Titul na vazbě: Severomoravské pověsti a zkazky.

Obsah (a vypravěči nebo zapisovatelé):

1. Od Bukové hory k Pradědu /7-9/.

2. Kostelnice /9-11/.

Anežka Šulová.

3. Černíkov /12-14/.

Zapsala Anna Kalabisová, řídící učitelka, podle vypravování školáků ve Štědrákové Lhotě.

4. Mezník /14-15/.

Zapsala Anna Kalabisová, řídící učitelka, podle vypravování školáků ve Štědrákové Lhotě.

5. U tří oltářů /16-17/.

Zapsala Anna Kalabisová, řídící učitelka, podle vypravování školáků ve Štědrákové Lhotě.

6. Nový hrad /17-21/.

Část: Anežka Šulová. Část: Marie Reinišová, učitelka, Raškov.

7. Jivina /22-24/.

Část: Anežka Šulová. Část zapsala Anna Kalabisová, řídící učitelka, podle vypravování školáků ve Štědrákové Lhotě.

8. Zlatá studánka /24-26/.

Část: Anežka Šulová. Část: Josef Pavelka z Jakubovic.

9. Strašidla ve Žďáře /26-29/.

Část: Anežka Šulová. Část: Josef Pavelka z Jakubovic.

10. Zakopané poklady /29-31/.

Zapsala Anna Kalabisová, řídící učitelka, podle vypravování školáků ve Štědrákové Lhotě.

11. O diviženách /31-34/.

Část: Anežka Šulová. Část: Růžena Manglová, choť knihkupce, Šumperk.

12. Obr Drásal z Chromče /34-38/.

Josef Kouřil, profesor, Kroměříž.

13. Hospodáříček /38-39/.

Josef Pavelka z Jakubovic.

14. Řeřavý hrnec /39-40/.

Josef Pavelka z Jakubovic.

15. Na Lázích /40-42/.

Josef Pavelka z Jakubovic.

16. Klapuše /42-43/.

Anežka Šulová.

17. O písařovském Matouši /43-46/.

Josef Pavelka z Jakubovic.

18. Můra /46-48/.

Část: Anežka Šulová.

19. Pláštová louka /49-50/.

Josef Pavelka z Jakubovic.

20. Ohnivý muž /50-53/.

Zapsala Anna Kalabisová, řídící učitelka, podle vypravování školáků ve Štědrákové Lhotě. Část: Dp. P. Dominik Vicenec v Písařově o vánocích 1930.

21. O vzniku bludovského kostelíčka /54-56/.

Část: Josef Indra, řídící učitel v. v., Šumperk. Část: P. Karel Dřímal, farář v Bludově. Část: Metoděj Kubáň, podplukovník, Josefov.

22. Losínská Meluzina /56-59/.

Anežka Šulová.

23. Hornostudýnský učenec /60-63/.

Josef Pavelka z Jakubovic.

24. Potrestaná lakota /63-66/.

Josef Mangl, knihkupec, Šumperk.

25. Noční průvody /66-67/.

Josef Pavelka z Jakubovic.

26. Had se zlatou korunou /67-70/.

Josef Indra, řídící učitel v. v., Šumperk.

27. Léčivý pramen u Bludova /70-71/.

Josef Kouřil, profesor, Kroměříž.

28. O původu jména obce Bohutína /72-73/.

Josef Indra, řídící učitel v. v., Šumperk.

29. O světýlkách /74-75/.

Anežka Šulová.

30. Tatarské poklady v Olšanech /76-78/.

Anežka Šulová.

31. Na severomoravských přástkách /78-81/.

Anežka Šulová.

32. Stará Komárka /81-83/.

Dp. P. Dominik Vicenec v Písařově o vánocích 1930.

33. Ohnivý pes /83-85/.

Josef Pavelka z Jakubovic.

34. Čertí skalka na Lázích u Bukovice /86-91/.

František Bárta, správce státní školy v Bukovici.

35. Potrestaný dráb /91-94/.

Josef Pavelka z Jakubovic.

36. Stará Kolářka /94-96/.

Anežka Šulová.

37. Jak se svatý Linhart stěhoval /96-97/.

38. O vzniku jakubovického kostela /98/.

Josef Pavelka z Jakubovic.

39. O bohutínské žábě /99-101/.

40. Kubínova rokle /101-102/.

41. Vrchnostenský úředník Hartschlögel /102-104/.

Karel Sirůček, učitel, Šumperk.

42. Zkamenělý ovčák /105/.

Anežka Šulová.

43. Výměnkář Jakub /105-107/.

Josef Pavelka z Jakubovic.

44. O začarované koze /108-109/.

Anežka Šulová.

45. O potočnickém klášteře /109-111/.

Anežka Šulová.

46. Co je toto? /112/.

Josef Pavelka z Jakubovic.

47. O bukovickém ševci /112-115/.

Josef Pavelka z Jakubovic.

48. Trampoty mlsného sedláka /116-118/.

Eliška Indrová, choť řidícího učitele v. v., Šumperk.

49. Divné zvíře v Hrubém lese /118-119/.

Část: Josef Pavelka z Jakubovic.

Dp. P. Dominik Vicenec v Písařově o vánocích 1930.

50. Muž obrostlý mechem /119-120/.

Dp. P. Dominik Vicenec v Písařově o vánocích 1930.

51. Basrman u Krobotové tírny /120-121/.

Dp. P. Dominik Vicenec v Písařově o vánocích 1930.

52. U červeného kříže /122-123/.

Zapsala Anna Kalabisová, řídící učitelka, podle vypravování školáků ve Štědrákové Lhotě.

53. O bílé paní novohradské /123-126/.

Karel Sirůček, učitel, Šumperk.

54. Pohádka o krumperském ševci /127-132/.

Josef Pavelka z Jakubovic.

55. Jak se škádlí na severní Moravě /132-148/.

Část: Anežka Šulová. Část: K. Sládek, Rohle. Část: Boleslav Hrbek, učitel, Leština. Část: PHDr. Josef Jančařík.

56. O Šilperku /148-149/.

57. Jak Šilperáci zabili strašného pavouka /150-152/.

František Bárta, správce státní školy v Bukovici.

58. Sloní vejce /152-155/.

Josef Pavelka z Jakubovic.

59. Neměl hlavy /155-157/.

Josef Pavelka z Jakubovic.

60. Jak Šilperáci zachránili město před zuřivým zvířetem /157-158/.

Josef Pavelka z Jakubovic.

61. Neuvěřitelné šilperské příhody /158-164/.

62. Milosrdná smrt /164-165/.

Anežka Šulová.

63. Kačerův důl /166/.

Anežka Šulová.

64. Kukulár /167-169/.

Anežka Šulová.

65. Písařovský rychtář Partsch /169/.

Dp. P. Dominik Vicenec v Písařově o vánocích 1930.

66. Zeman Žampach /170-172/.

Anežka Šulová.

67. O učarování dobytku /172-174/.

Anežka Šulová. Část: Dp. P. Dominik Vicenec v Písařově o vánocích 1930.

68. Chytrá rychtářka /174-175/.

Anežka Šulová.

69. Burdova hora /175-177/.

Anežka Šulová. Část: Růžena Manglová, choť knihkupce, Šumperk.

70. Ďáblu zaprodané dítě. Lidová balada /177-179/.

Anežka Šulová.

Doslov /180-182/.

Obsah /184-186/.

Opravy chyb /188/.


Doslov (s. 80): „Předchůdcem této sbírky jsou »Pověsti ze severní Moravy« od Františka Poštulky vydané roku 1897 vlastním nákladem. Je to sbírka 39 pověstí ze Šumperska, Šternberska, Rýmařovska, Zábřežska a Třebovska. Převážná část pověstí jest převzata z pramenů knížních hlavně německých. Z lidového ústního podání jest jen několik čísel.“

  Havlíčkovy práce o verši české lidové písně. Vydává s úvodem a rozborem Bohuslav Indra. Studie Pražského linguistického kroužku 2. Praha, Pražský linguistický kroužek, 1939, 228 str. + 4 fotografické přílohy.

  Šel jest svatý Petr s Kristem Pánem. Moravská lidová legenda. S úvodem a rozborem vydal Bohuslav Indra. Hlasy domova. Sv. 1. Pánov u Velké Bíteše, vlastní náklad, 1940, 15 str.

Zápis z července roku 1928. Zpívala Anežka Šulová, rozená Venosová.

I.

Šel jest svatý Petr s Kristem Pánem
o žních po poledni krásným lánem.

Na poli obilí pěkně stálo,
takže se až srdce v těle smálo.

. . .

  Hřbitove, zahrado zelená. Moravské lidové nénie. Vydal Bohuslav Indra. Hlasy domova 3. Na Pánově 1946, 38 str.

  Myšlenky o slovanském zpěvu. Z rukopisu Ludvíka Rittera z Rittersberku. S úvodem vydal PhDr. Bohuslav Indra. Hlasy domova. Sv. 4. Na Pánově, Václav Kotek, nár. spr. fy M.F. Lenk ve Znojmě, 1947, 40 str.

  Severomoravské pověsti a zkazky. Ilustrovala Anežka Kovalová. Štíty, Veduta / Šumperk, Městská knihovna Šumperk, 2000 (2., upravené vydání), 19 cm, 173 str.

  Severomoravské pověsti a zkazky. Ilustrovala Anežka Kovalová. Štíty, Veduta / Šumperk, Městská knihovna Šumperk, 2011 (3., upravené vydání), 19 cm, 173 str.

Literatura

  Miloš Melzer: Anežka Šulová. Obrazy ze života na vesnicích severozápadní Moravy v druhé polovině 19. století. Štíty, Nakladatelství Pavel Ševčík – Veduta, 2014.

  Miloš Melzer: „Anežka Šulová a Bohuslav Indra (korespondence z let 1928 až 1953)“, Severní Morava 88, 2004, s. 23-34.

 

 

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví