Josef Ješina

(1824—1889)

Publikované práce

Romáňi čib, čili, Cikánský jazyk. Dle Ant. Puchmayera uspořádal a rozšířil Josef Ješina. V Praze, J. Ješina, 1880, s. 141.

Romáňi čib, čili, Jazyk cikánský. Sepsal Josef Ješina, farář ve Zlaté Olešnici. Vydání druhé, opravené a rozmnožené. V Praze, Nakladatel Fr. A. Urbánek, 1882, s. XII + 180 + 32.

Přítisk: Mluvnice cikánského nářečí v Rusku. Ze staviva Grigorjeva a Boehtlingka zbudovali P. Josef Ješina a P. Fr. Ulrich.

Slovník česko-cikánský a cikánsko-český jakož i cikánsko-české pohádky a povídky. Sepsal a přeložil Josef Ješina. V Hoře Kutné : Nákladem knihkupectví Karla Šolce, 1889, 20 cm, s. 308.

Tille, II/2, 538–539:

Ješina.

Slovník česko-cikánský a cikánsko-český, jakož i cikánskočeské pohádky a povídky. Sepsal a přeložil P. Josef Ješina. Hora Kutná, Šolc 1889.

P. Josef Ješina (1824—1889) byl farářem v Zlaté Olešnici a vydal po svém slovníku také cvičebnici cikánského jazyka.

Pohádky a povídky jsou přídavkem slovníku a počínají stránkou 15l. Prvních devět čísel jsou pohádky, které Dr. Rudolf von Sowa zapsal v Trenčianských Teplicích od cikánů slovenských. Jsou chudé obsahem a zlomkovité. Z dalších čísel, 10–18, několik jsem zjistil jako opisy z jiných sbírek. Po nich následuje ještě řada umělých povídek.

1. Drak krade ovčákovi ovce. Cikán se dá od draka odnést na drakův hrad, pohostit a donést zpět.

- 539 -

2. Synek přiměje otce, jenž chce z bídy krást, aby se naučil hrát na flétnu a šel do světa.

3. Mlynář dává ples, aby provdal dceru, vezme si ji řezník.

4. Jeník a Kašpar jdou do světa, před rozchodem zarazí nože do jedle. Kašpar po roce najde Jeníkův nůž krvavý, marně čeká dvě léta na bratrův návrat, pláče. Liška a medvěd mu ukáží cestu k Jeníkovi, jenž zbohatl v lupičské hospodě a vrátí se s Kašparem domů. (Zmatený zlomek látky o Draku ve skále.)

5. Muž s flétnou donutí žida s rancem tančit v trní. Žid se pak v městě uchází o dívku, je odmítnut. (Zlomek látky Kouzelné dary — žid v trní.)

6. 24 lupičů přijde v panských šatech k židovi do kavárny, unesou mu jeho krásnou dceru na svůj hrad. Pak ukradnou knížeti peníze, jsou podle nich poznáni, jejich hrad dobyt. (Zlomek látky Ženich — zbojník. Viz též č. 9.)

7. Hloupý hoch se marně snaží prodat na trhu draho kohouta. Doma najde v kohoutovi prsten plnící každé přání. Jde do světa, vrátí se po třech letech jako boháč. Půjčí pánovi peníze, nechce říci, odkud je má, je zavřen, zemře ve vězení. (Zmatený zlomek látky Syn, jemuž se plní každé přání.)

8. Kovář vdá dceru za toho ze čtyř tovaryšů, který s ní má dítě.

9. 24 lupičů ukradne mlynářovi dceru. Všichni s ní souloží, pak odejdou. Jejich hospodyně dá dívce prsten, pošle ji ven, kde čeká mlynář s kočárem, odveze dceru domů. (Zlomek látky Zbojník - lupič. Viz též č. 6.)

10. Drak ve skále, místo černého muže dává rekovi stařec koně a zbroj. Lokalisováno do Náchodska.

11. Smrt kmotra — přepis z Kuldy č. 87.

12. Sázka o nos.

13. Domnělý hadač.

14. Androkles a jeho lev.

15. „Jirka s kozou“ — přepis z Erbena č. 14.

Str. 204. (bez čísla): Tři citrony, přepis ze slovenských pohádek Němcové č. 30.

16. Tres Wallenses.

17. Schází.

18. Kristus — Petr: okouzlený strom. Přepis z Kuldy č. 70.


Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist