PohádkoslovíAntonín Kašík

(1876—1916)

Publikované práce

  Popis a rozbor nářečí středobečevského. Podává Dr. Ant. Kašík. Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, třída III., číslo 26. V Praze, Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1908, 27 cm, 154 str. — Online: Kramerius.

Tille. II/2, 539–540:

Kašík.

Popis a rozbor nářečí středobečevského. Podává Dr. Ant. Kašík. Praha, Česká akademie 1908. (Rozpravy III. třídy č. 26.)

Na stránkách 100–151 88 čísel ukázek nářečí.

Přimrazování, vasrman, svatojanský oheň, mrtvý straší, přástky, formanské výpravy, strašidla, nářek výměnkářky, hovor selek cestou, hovor

- 540 -

v hostinci, o uherské vzpouře 1848, podloudníci, na pastvě, farář zakazuje pit, o burčáku a moštu, o Ondrášovi (č. 29–30), sv. Jan, sv. Barbora pomáhají, hovory o ženitbě, v sušírně, na poli, vzpomínky. Mezi tím několik textů:

č. 2. Císař Josef a dráb. Bránky.

č. 5. Holič straší. Bránky.

č. 14. Kocour, kohout, kosa. Poličná.

č. 15. Hildebrand: Muž myslí, že je duchovní. Poličná.

č. 25. Čertův švagr zlomek. Lešná.


Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví