PohádkoslovíKarel Kazda

(1889—1947)

Publikované práce

  Pověsti a staré tradice z Podbrdska. I. část. Sebral [a vydal] Karel Kazda. Sborník Podbrdský (berounský) kraj [2. svazek]. Beroun, Tiskem Josefa Šefla v Berouně v Čechách, 1923, 110 + (2) str.

Obsah:

Úvod:
I. O dosavadním sbírání pověstí v Podbrdsku 
II. Poznámky k naší práci 
Balada o čertováku (1625)
(F. Cajthaml-Liberté).
Vodník v Mlýnském rybníce suchomastském
(Fr. Cajthaml-Liberté).
Z Berouna:
I. O původu a počátcích Slavošova.
II. O Klepáčkovi:
1.
2. O nehodném písaři.
3. Jiná vypravování o Klepáčkovi.
III. O rychtáři Behovi:
1. Proč Beha straší.
2. O původu požáru v Berouně dne 22./IX. 1735.
3. Jiná pověst o Behovi.
IV. O chrámu sv. Jakuba:
1. O vzniku kostela.
2.-3.
4. O stříbrném obrázku P. Marie.
5.-6.
7. Pověst ze zrušeného hřbitova u sv. Jakuba.
V. O kapličce "U studánky":
1. Vznik kapličky.
2. Světélko "U studánky".
VI. O strašidlech "Na Klášteře":
1.-3.
4. O bílé paní.
VII. O jednotlivých berounských měšťanských domech:
1. Dům "U černého orla".
2. O domu Jindřicha Čížka z Jenštejna.
3. O domu "U tří korun" (I.-II.).
4. O jednom z domu vedle "Tří korun".
5. O strašidlech v Červeném mlýně.
VIII. O Němcích v Berouně r. 1359 (a o původu uličky "Hrdlořezy").
IX. O francouzské vojně.
X. Z nejbližšího okolí Berouna:
1. O "Brodcích".
2. Zkamenělá panna pod Jarovem.
3. O Brdatkách.
4. O Bílém dvoru čilí "Ptáku".
5. Zjevení a divé ženy v okolí Plešivce a "Na Veselé" (I.-II.):
6. O po trestaném rytíři z hradu "Na Veselé".
7. O židovské rokli.
XI. Vodník (I.-II.).
Z Podbrdska:
Hýskov:
1. O původu hradu a vsi Hyskova.
2. O kříži "Na vartě".
Strádonice:
O duhových mističkách.
Nižbor (Nová Huť):
1. O původu Nižboru.
2. O kříži u Nižboru.
Vráž:
I. O poustevníku Ivanu.
II. O kostelu sv. Bartoloměje.
III. O vrchním Benešovi.
I. O sv. Ivanu.
II. O vodníku.
I. O sv. Ivanu.
Sv. Jan pod skalou:
Sedlec:
Loděnice:
II. O studánce "U tří habrů".
III. O šátku s vypálenou nebožčinou rukou.
IV. O Hlubokém:
1.
2. Původ kapličky v Hlubokém.
Chrustenice:
Dušníky u Prahy:
(Pověsti. vztahující se k boji a vítězství Soběslavovu 
	r. 1179 u Loděnice (I.-III.).
Tetínské okolí:
O rytíři Bitizovi.
Tetín:
I. O původu a počátcích osady.
II. Pověsti o sv. Ludmile:
1. O studánce sv. Ludmily.
2. a 3. O zavraždění sv. Ludmily.
4. Hřbitov sv. Ludmily.
III. O tajné chodbě.
IV. Turecké maštale.
V. O tetínských kostelích.
VI. O bílé paní.
VII. Jak hledal ovčák Tetčin hrob.
VIII. O nehodné děvečce.
IX. O původu jména vrchu Damilu.
X. Zlaté tele v Damilu.
XI. O zlatě v okolí Tetína.
O studánce "Kodě".
O ptáku Kuhánovi.
Korno. (I.-II.).
Karlštejn:
1.-2.
3. Tajemná hrana.
4. O úmrtí královny Johanny.
5. Karlštejnský zlý kuchař.
6. Svatební veselí na Karlštejně.
7. Karlštejnská bílá paní.
8. O zakleté dívčině. (Z podhradí.)
Král Václav IV. a slepý hudec.
O vzniku hrádku Karlíku.
Kuchaře Velké.
O původu Hodyně.
O původu dědinky Svinař.
Liteň:
I. O původu erbu rodu Buziců.
II. Chrám sv. Petra a Pavla.
III. O liteňském pánu.
Králův Dvůr:
I.-II.
O původu německého jména Křižatek "Schmiedberg".
O Koukolové hoře:
I.
II. O bílé paní na Koukolové hoře.
Počáply:
I. původ jména osady.
II. O počápelském hradu.
III. O králi Václavu I.
Hudlice:
I. O původu osady.
II.-III.
Lísek:
Lesní panna.
Otročíněves:
Kublov:
I. Pověst O "Svatojanském vrchu".
II. O klášterním pokladu.
Trubín. -- Trubsko.
I. Pověst o původu Trubína a Trubské 
	(vztah ke knížeti Jaromírovi).
O Protivcovi z hradu Řebříku.
II. Pověst o vzniku Trubské (vztah ke králi Václavu I.).
III.
O původu Černína.
Lounín:
I. O vrazích kněžny Ludmily.
II. Morový hřbitov "Ve Světicích".
Tmaň:
1.-2. Původ osady.
3. Utopené zvony.
Koněprusy:
I. Zkamenělá babička.
II. O původu jména "Koněprusy".
III. O "Zlatém koni".
IV.
V. Potrestaný pasák.
VI. O zlaté studánce a čarodějnici Mikudě.
Suchomasty -- Borek:
I. Židovský krchov.
II. Sklepení na "Čertováku".
III. Vyměněné zvony.
Viz též baladu o "Čertováku" a "Vodník v Mlýnském 
	rybníce suchomastském" na str. 1. a 3.
O "Hrádku" u Libomyšle.
O pokladu na Hrádku.
Zkazky z Lochovic:
1. O založení městečka.
2. O kapličce v lochov. lázních.
3. O zvonech na lochov. zvonici.
O Horymírovi a jeho Šemíku. (Neumětely.)
I.
II.
Vyrytý zvon.
Ve stopách Jana Žižky.
Vosov:
Bludičky. (Bezdědice.).
Plešivec u Hostomic:
I. O místu "Na vratech".
II.-III.
O dolech v Rejkovicích
Fabián, Podbrdský Krakonoš
(z okolí Běchčína).
Z Jinecka:
1. O vodníkovi z Litavky.
2. O cikánce.
Z okolí Čenkova:
O místě "U zabitých"
I.-III.
Praskolesy:
1. O založení kostela sv. Prokopa.
2. O soše sv. Prokopa.
Kotopeky.
Žebrák:
1. Původ jména městečka a hradu Žebráku.
2. O králi Václavu IV.
3. Turkova rokle.
Točník:
1. O umučení sv. Jana Nepomuckého na Točníku.
2. Točnické kachny.
3. O jezírku na Točníku (I.-II.).
4. Bílá panna na hradě Točníku.
Z Hořovic a okolí:
1. Bezhlavý františkán.
2. Bajka o narození krále Jiříka z Poděbrad.
3. O regentu Jakubu Veltrubském.
4. Zrušení kostelíka v lesíku Dražovce.
Železný kříž na Vystrkově.
Komárov a okolí:
1. Původ Pešíků z Komárova.
2. Zazděný poklad.
3. Bohatství komárovských pánů.
4. Pověsti o Dědově hoře:
I. Vznik dolování na Dědově hoře.
II. O perkmonovi z Dědovy hory.
5. Mnichovo proroctví o zániku valdeckého, komárovského zámku 
	a o dolech na Dědově hoře.
6. Původ vsi Jiviny.
Valdek:
1. O vzniku hradu.
2. O nešťastné slečně Zdeňce. I., II. a III. (O Kulovínovi).
3. Divoký Prokov.
4. Zakletá panna (I.-II.).
5. Bílá paní (I.-II.).
6. Černá paní.
7. O zániku hradu. 
Sv. Dobrotivá:
1. Původ kláštera ve Sv. Dobrotivé.
2. Žižkův palcát (?).
3. Studánka "paní Lídy" I.-III.
O Plešivci u Kařezu.
O Doubravici.
Zbiroh (Zbirov) a jeho okolí:
1. Založení hradu Zbirohu.
2. Původ městečka Zbirova.
3. Kvásek. -- Bendice.
4. Naříkající Švédové.
5. Chotin týn (Chotětín).
6. Křtitelna.
7. Matčina hora (I.-III.).
8. Januška.
9. Bílá paní na vrchu Radči. 
10. O Protivcovi z hradu Řebříku.
O čarodějníkovi a čarodějnici.
Bratří zakletí na horách krkavčích na Křivoklátsku.
Strážný duch z křivoklátských lesů.
DODATEK:
Smrt na rozcestí v Křižatkách
Přehled význačných látek a motivů. Rejstřík věcný.
Rejstřík obcí.
Rejstřík vlastních jmen.
Seznam našich vypravěčů, knižních pramenů a pomůcek.

Tille

s. IV: Zaklínací kniha.

s. 13: Hrobník lupič (Ze sbírky: Vilém Arnošt, Báchorky a pověsti města Berouna a okolí, Beroun, J. Fischer I, 1894, II, 1913.)

s. 80-81: Spasitel v kolébce. Novohradská slečna. Valdek.

 

Literatura

 

 

Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví