PohádkoslovíJan Kobzáň

(1901—1959)

Publikované práce

  O zbojníkoch a o pokladoch z moravského Valašska. Dle podání lidu napsal a obrázky nakreslil i do dřeva vyryl Jan Kobzáň. Umělecké snahy. Svazek 315. B. Kočí (Vytiskl z původních dřevorytů Jos. B. Zápotočný v Rokycanech), Praha 1927 [spr. 1926], 29 cm (28 x 23 cm), 111 + (1) str.

Obsah:

I. O tom, jak byli zbojníci na Kršli, a o skřítkovi, co jích potom prozradíl /7-18/.

II. O zbojníkoch, jak byli v Kleskovéj hospodě v Liptáli, a o tlustéj šenkérečce, co si s ňú tancovali /19-35/.

III. Co sa jednúc přihodilo v Mikulúvce u Jankú a příběhy, jak to za starých časú s týma zbojníkama a s pokladama bývalo /37-51/.

IV. O Matúšovéj dívce a o pokladě pod léskovým chrástem, a jak sa u Cedidleňákú zrovna na ohnisku přesušál poklad. Potom o Jakubovi Bubelovém, jak kopál poklady na Romanovém a na Kurtinovém a čténí o čarodeníckéj knižce Kryštofce a čarodeníckých zelinkách /53-64/.

V. O Durajoch, chlapoch z Pržna, a o kamenném psovi na Čeladnéj. Potom o zbojníkoch z Dorčákového, Kopřivňákového a Kršelského gruntu, a jak jeden Hanák hledál poklad, co mu o něm pověďél zbojník, jak ho v Brně věšali /65-78/.

VI. Jaký sen měl Holubú gazda a jak sa mu sníl po tři noci za sebú dycky stejně, a o tom zlatém slúpě v Zádilú, jak tam jeden havíř ešče s jakýmasi kopál /79-90/.

VII. O zbojníkoch a o pokladoch v Červenéj hoře a o Gerlíkovi, co měl spolky s čertem /91-99/.

VIII. O dvúch súsedoch a o zbojníkovi, co spál pod hlohovým chrástem, jak ho našli /101-111/.

  O zbojníkoch a o pokladoch. Podle vyprávění valašských staříčků napsal a svými dřevoryty vyzdobil Jan Kobzáň. Upravil, poznámkami opatřil a doslov napsal Stanislav Havlíček. Gottwaldov, Krajské nakladatelství v Gottwaldově v listopadu 1958 (2. doplněné vyd., v KNG 1. vyd.; náklad 3600 výt.), 29 cm, 126 + (6) str.

  O zbojníkoch a o pokladoch. Podle podání lidových vyprávěčů napsal a svými dřevoryty ilustroval Jan Kobzáň. Doslov napsal Josef Strnadel. Slovníkem méně známých nářečních výrazů opatřil Jan Balhar. Ostrava, Profil, 1980 (3. vyd. [s textem podle 2. vyd.], v Profilu 1. vyd.; náklad 20 000 výt.), 28,5 x 21 cm, 125 + (3) str.

  Zbojnícky Destament. Horalská mozajka ze západních Karpat. Jan Kobzáň. Vsetín, nákladem vlastním, 1935, 2°, nepag. (Otištěno podle revue Salon, roč. 1935, č. 6.)

  Zbojnícky Destament. Horalská mozajka ze západních Karpat. Památce malíře horalského lidu, pěvce valašských legend, věčně živého zbojníka Jana Kobzáně. (Odpovědný redaktor Jaromír Finda). Gottwaldov, Krajské nakladatelství, 1959, 20 str.

  Zbojnícky destament. Horalská mozajka ze západních Karpat. Památce malíře horalského lidu, pěvce valašských legend, věčně živého zbojníka Jana Kobzáně. Vydáno k 45. výročí úmrtí mistra Jana Kobzáně. S. n., 2003, 30 cm, 20 str.

  Pohádky a pověsti Jana Kobzáně. Zpracovala Eva Eliášová. Liptál, Obec Liptál, 2014, 21 cm, 80 str.

Tille, II/2, 540:

Kobzáň.

O zbojníkoch a pokladoch z Moravského Valašska. Podle podání lidu napsal Jan Kobzáň. Praha, Kočí 1927.

Kobzáň je mladý malíř z Vsetínska. Vypravuje vlastní řečí, živě, co slýchal jako hoch a dodnes slýchá doma od starých lidí. Jeho knížka, s vlastními obrázky, je jeho umělecký výtvor z podání, s kterým od dětství srostl.

Přehled obsahu:

I.

s. 9. Zbojníci loupí mučením.

s. 14. Plivník (Jarášek).

II.

s. 21. Červený Vojtek tančí s hospodskou, písní nařizuje zbojníkům, jak vykrást hospodu.

III.

s. 39. Zbojníci loupí mučením; neoloupí chudého.

IV.

s. 55. Spasitel v kolébce.

s. 56. Poklady dobývané Kryštovkou.

s. 63. Květ kapradí dává moc vidět poklad.

s. 64. Živá tráva.

V.

s. 67. Hledání pokladů.

s. 72. Zbojník pod šibenicí oznamuje poklad.

s. 74. Zbojnické příběhy.

VI.

s. 81. Hledání pokladů.

s. 86. Čertův mlýn.

s. 89. Poklad marně dobývaný.

VII.

s. 93. Poklad bojníků.

s. 95. Poklady marně dobývané (Kryštofkou).

VIII.

s. 103. Zbojníci poctivého chuďasa obdarují, lstivého lakomce oloupí.


Literatura

  Richard Sobotka, Kobzáňův Rožnov. Malíř Jan Kobzáň a Rožnov pod Radhoštěm. Vydáno k 50. výročí úmrtí malíře, grafika a spisovatele. Rožnov pod Radhoštěm : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2009, 21 cm, 32 str. + 10 karet obr. příl.

  jo (Jiří Opelík): „Jan Kobzáň“, in: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 2. H–L. Svazek II. K–L. Praha, Academia 1993, s. 752-754.


Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví