PohádkoslovíFrantišek Vlastimil Kodym

(1858—1924)

Publikované práce

  Co babičky vypravovaly. Pověsti a pohádky. Napsal Frant. V. Kodym, řídící učitel v Brzicích. Nakladatel Arnošt Pešl v Plzni (Tiskem J. a K. Nedvídka v Táboře) 1893, 17 cm, 117 + (3) str.

Obsah:

Tři štědré večery (Vánoční povídka) /3-15/.

O kopci Zebíně /16-17/.

Bílá paní na Kumburce /18-21/.

O Velíši /22-23/.

O šťastné přadleně /24-26/.

O vděčném vodníkovi /27-28/.

Supí hnízdo na Hrubé Skále /29-31/.

Zlámaniny /32-34/.

O kostele sv. Petra a Pavla u N. Paky /35-37/.

O lupičích na Drábské skále /38-42/.

O Vyskři /43-44/.

O Krakonošově kopci u Svatoňovic /45-47/.

Jak vznikly jeskyně u Sloupu /48-50/.

Tis Methodův /51-53/.

O ptáčníku Velenovi /54-59/.

Krakonoš, lakomec a chudá žena /60-63/.

O Vodolenčině studánce /64-65/.

Zasypaní svatebníci /66-67/.

O třech bratřích /68-71/.

O chudém a bohatém /72-77/.

O Krakonoši a chudé i bohaté ženě /78-82/.

Krakonoš a pekařský tovaryš /83-85/.

O Václavovi a čarodějnici /86-88/.

O dvou bratřích a chytré dceři /89-92/.

O zakletých bratřích /93-97/.

O Mařence i Anince /98-103/.

Bába po Bobu a její léky /104-106/.

O velikonocích u babičky /107-117/.

Tille, II/2, 541:

Kodym

Co babičky vypravovaly. Pověsti a pohádky. Napsal Frant. V. Kodym, řídící učitel v Brzicích. Plzeň, Pešl 1883.

Knížka pro děti, vypravující neumělým slohem různé historické povídky, nazdařbůh sbírané, některé snad slyšené, většinou však vypisované z knížek toho druhu. Pytlácká povídka, zakletá rytířka, supí hnízdo na Hrubé skále, neštěstí na Zlámaninách, založení kostela, lupiči, Cyril a Method zaženou Černoboha, Methodův tis u Perštýna, vznik Velenova, Vodolenky, potrestaní tanečníci, babiččino vypravování aj.

Texty ze sbírky vybrané:

č. 2. s. 16. Čertovy závody — vznik vrchu (Zebín).

č. 4. s. 22. Velíš.

č. 5. s. 24. Tom Tit Tot (Tři přadleny).

č. 10. s. 38. Vyskeř.

č. 12. s. 45. Čertovy závody — vznik vrchu. (Krakonošův kopec.)

č. 19. s. 68. Tres Wallenses.

č. 20. s. 72. Osud. Totéž Zlaté lístky 1885. s. 71.

č. 23. s. 86. Služba o koně — zlomek.

č. 24. s. 89. Amaradéví.

č. 25. s. 93. Sedm havranů.

č. 26. s. 98. Hodná — zlá dívka: služba.

č. 27. s. 104. Zaříkání.


Literatura

  zp (Zdeněk Pešat): „František Kodym“, in: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 2. H–L. Svazek II. K–L. Praha, Academia 1993, s. 768-769.

 

Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví