Josef Kopáč

(1866—1955)

Publikované práce

Zvěsti z Horácka. Sbírka bájí a pověstí z Vysočiny českomoravské. S předmluvou Čeňka Zíbrta. S původními dřevoryty Luboše Kopáče. Humpolec, Musejní společnost v Humpolci, 1927, 8°, s. 69 + 4 obrazové přílohy.

Bývalý horácký kroj vysočiny Českomoravské v Čechách. Humpolec, Musejní společnost, 1926, 8°, s. 26 + 20 obrazových příloh.

Tille, II/2, 543–544:

Kopáč.

Josef Kopáč: Zvěsti z Horácka. Sbírka bájí a pověstí z vysočiny českomoravské. Humpolec, Hůla 1927. S obrázky.

Vydala Musejní společnost v Humpolci. Č. Zíbrt napsal předmluvu: Věří, že "poklad lidového podání" hyne pod "mořivým dechem" kultury městské a cizích vlivů, "dnešní duch moderní" prý posuzuje lidové bývalé výklady s opovržením. Kopáč prý zachytil všecko v svém kraji, co zbylo.

- 544 -

Autor dodává, že "snažil se zachovati" úsečnou formu, jak vypravují Horáci, nezkrašloval a nepřidával. Je to mnoho krátkých textů o světýlkách, strašidlech, hastrmanech, čertových stopách, pokladech, divých ženách, hejkadlech, zvycích, pověrách, památných místech. Autor dělí látku věcně: Čerti, Divé ženy, Dušičky, Hejkadla atd., řadí pod ta hesla číslované zmínky s odkazem, z které jsou vsi. Je to materiál otřelý a většinou bezvýznamný; ne reprodukce vypravování, ale autorova zpráva o tom, co slyšel. V Soupisu vybráno:

s. 5, 9. Zaklínací kniha.

s. 10, 43, 44. Plivník.

s. 11. 12. Podhozenec.

s. 21. Vražda vyzrazená (měsíc).

s. 50. Spící vojsko.

s. 52, 61, 62. Třikrát les, třikrát ves.


Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist