PohádkoslovíJosef Kopáč

(1866—1955)

Publikované práce

  Zvěsti z Horácka. Sbírka bájí a pověstí z Vysočiny českomoravské. S předmluvou Čeňka Zíbrta. S původními dřevoryty Luboše Kopáče. Humpolec, Musejní společnost v Humpolci, 1927, 8°, 69 + (3) str. + 4 obrazové přílohy.

Obsah:

(Předmluva. Čeněk Zíbrt) /5-6/

Čerti /7-11/.

Čarovná knížka /7/. Čertův poklad /7/. Čert I-VII /7-9/. Čertův kámen I-II /9-10/. Čertovo kopyto I-IV /10/. Peklo /11/.

Divé ženy I-XI /11-12/.

Dušičky I-III /12-13/.

Dušičková mše I-II /13/.

Hejkadla I-XIII /13-15/.

Kameny /16-17/.

Kámen v Kletečné /16/. Kámen u Vystrkova /16/. Mezník /16/. Mlýnský kámen I-II /16-17/. Zkamenělé dítě /17/. Zkamenělé stádo /17/.

Kaple, kříže /17-18/.

Kaple sv. Antonína v Želivě /17/. Kříž na Kozlovech u Čejova /17/. Kříž u Dubé /17/. Kříž u Skalky /18/. Kříž u Hněvkovic I-II /18/. Morový kříž /18/. Rosa /18/.

Lucerny I-XVI /18-20/.

Měsíček I-IV /20-21/.

Myslivci /21-22/.

Myslivecký mládenec /21/. Myslivec Syrovátka /21/. Myslivci z Rozkoše /21-22/. Myslivec Svoboda I-III /22/.

Ohně /22-24/.

Ohnivý kozel /22/. Oheň v lese /22/. Oheň na cestě /23/. Oheň na vršku /23/. Ohnivý sloup /23/. Ohnivý sud /23/. Ohnivý soudek /23/. Ohnivý vůz /23/. Na dukátě /24/.

Poklady /24-26/.

Dvanáct stříbrných apoštolů želivských /24/. Nepoctivý nálezce /24/. Pasák /24/. Poklad v Hněvkovicích /25/. Poklad v Rousinově /25/. Poklad ve Skále /25/. Poklad ve skále /25/. Poklad ve Zbilitech /25/. Poklad v Želivě /25/. Úl s penězi /26/.

Psi — strážci I-II /26/.

Rybníky /26-28/.

Rybník pod Dubou /26/. Rybník Dymáček /26/. Rybník Jambor /27/. Rybník „Na Podobníčku“ /27/. Rybník Strašák /27/. Rybník „Suchý“ /27/. Zlato v Želivě /27/. Držkovy touně /27/. Hráz u Kladin /27-28/. Krvavý rybník /28/. Zazděná bába /28/.

Skály /28-30/.

Sedm Skal /28/. Skála u Čejova /29/. Skála čertova /29/. Skála Převorka /29/. Skála u Valentinka /29/. Skály u Záhoří /29/. Paní Skála /29-30/.

Stěhování kostelů I-VI /30/.

Stříbrné doly /31/.

Studánky a prameny /31-37/.

Dobrá Voda /31/. Studánky I-XLVIII /31-37/.

Léčivé prameny I-II /37/.

Škodlivý močál /37/.

Stromy /37-38/.

Borovice u Bukové /37-38/. Jiřická lípa /38/. Lípy u Kalhova /38/. Vrány /38/.

Sudy /38-40/.

Sud ve Vlčích Horách /38/. Sud u Jiřic /38-39/. Sud u Struhovce /39/. Sud u Vystrkova /39/. Sudy z pivovaru /39/. Sud s penězi /39/. Světýlka /40/. Vůz se sudy /39-40/.

Světýlka I-XX /40-43/.

Šotek I-XI /43-45/.

Vodník I-XXV /45-50/.

Vojsko /50/.

Vojsko u Krasoňova /50/. Žižkovo vojsko /50/.

Vorlík, hrad I-XV /51-53/.

Zaniklé osady /53/.

Tři vesnice /53/. Libický les /53/. Propadlé město /53/.

Zjevení /54-63/.

Bába s másnicí /54/. Bezhlavý býk /54/. Bezhlavý kozel /54/. Bezhlavý kůň /54/. Bezhlavý pes /54/. Bezhlavé postavy /54/. Bezhlavý sekáč /55/. Bezhlavý voják /55/. Bílé hříbě /55/. Bílý pes /55/. Bílá postava I-IX /55-57/. Bílá žena I-II /57/. Černá kvočna /57/. Černý pes (I-IV) /57/. Černá postava /58/. Dětský pláč /58/. Dětská ručička /58/. Drak /58/. Dvojhlavý duch /58/. Jezdec na koni /58/. Koňská hlava /58/. Mečivá koza /58/. Mše v noci /59/. Opat zvoníkem /59/. Opatovský dvůr /59/. Oživlý kůň /59/. Pohřeb v lese /59/. Procesí v noci /60/. Rozházené kosti /60/. Roztržený vůz /60/. Rakev na marách /60/. Strašidlo v klášteře /60-61/. Strašidlo v Libicích /61/. Strašidlo „Na Podolí“ /61/. Strašidlo v lese /61/. Strážci na mostě /61-62/. Štědrý večer v kovárně /62/. Tajemní tkalci /62/. U sv. Václava /62/. Vůz bez formana /62/. Vůz s hříbaty /63/. Zabloudil z Kalhova /63/. Zakletý kněz /63/. Zlý forman /63/.

Znamení smrti I-XXII /63-67/.

Zvony I-V /67-69/.

Vyskytenský zvoník /68/. Černý vír na Sázavě /68/. Stříbrný zvonek chvojnovský I-II /68/.

Poznámky autorovy /70/.

Tille, II/2, 543–544:

Kopáč.

Josef Kopáč: Zvěsti z Horácka. Sbírka bájí a pověstí z vysočiny českomoravské. Humpolec, Hůla 1927. S obrázky.

Vydala Musejní společnost v Humpolci. Č. Zíbrt napsal předmluvu: Věří, že „poklad lidového podání“ hyne pod „mořivým dechem“ kultury městské a cizích vlivů, „dnešní duch moderní“ prý posuzuje lidové bývalé výklady s opovržením. Kopáč prý zachytil všecko v svém kraji, co zbylo.

- 544 -

Autor dodává, že „snažil se zachovati“ úsečnou formu, jak vypravují Horáci, nezkrašloval a nepřidával. Je to mnoho krátkých textů o světýlkách, strašidlech, hastrmanech, čertových stopách, pokladech, divých ženách, hejkadlech, zvycích, pověrách, památných místech. Autor dělí látku věcně: Čerti, Divé ženy, Dušičky, Hejkadla atd., řadí pod ta hesla číslované zmínky s odkazem, z které jsou vsi. Je to materiál otřelý a většinou bezvýznamný; ne reprodukce vypravování, ale autorova zpráva o tom, co slyšel. V Soupisu vybráno:

s. 5, 9. Zaklínací kniha.

s. 10, 43, 44. Plivník.

s. 11. 12. Podhozenec.

s. 21. Vražda vyzrazená (měsíc).

s. 50. Spící vojsko.

s. 52, 61, 62. Třikrát les, třikrát ves.


Literatura

 

 

Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví