Josef Košín z Radostova

(1832—1911)

4. vydání 1901

Publikované práce

  Národní pohádky. Od J. K. z Radostova. Sv. I.–XII. V Praze, Tisk a náklad Jarosl. Pospíšila, 1856—1858, à 72 str.

2. vydání 1872   Národní pohádky. Díl 1. Od J. K. z Radostova. Druhé vydání. V Praze, Nákladem knihkupectví Jarosl. Pospíšila, 1872, 320 str. — Online: Kramerius.

  Národní pohádky. Díl 2. Od J. K. z Radostova. Druhé vydání. V Praze, Nákladem knihkupectví Jarosl. Pospíšila, 1872, 15 cm, 396 str. — Online: Kramerius.

  Národní pohádky. Od J. K. z Radostova. Třetí značně rozmnožené vydání s kolorovanými obrázky. Praha, Nakladatel Alexander Storch knihkupec (Tiskem Jos. R. Vilímka v Praze 1882) 1883, 728 [?] str.

  Národní pohádky. Od J. K. z Radostova. Litografie V. Neubert. Čtvrté, opravené vydání s 8 obrázky. Praha-Karlín, Nakladatel Rudolf Storch, knihkupec v Karlíně, 1901, 608 str.

5. vydání 1911   Národní pohádky. Od J. K. z Radostova. [Ilustroval Karel Šimůnek. Litografie V. Neubert.] Páté opravené vydání s 5 obrázky. Praha-Karlín, Nakladatel Rudolf Storch, knihkupec v Karlíně, [1911], 21 cm, 593 + (7) str.

  Národní pohádky. Od J. K. z Radostova. * [1. díl] [Ilustroval Karel Šimůnek.] Šesté opravené vydání s 9 obrázky. Praha, Nakladatel Emil Šolc, knihkupec v Karlíně, [1918], 21 cm, 238 + (2) str.

  Národní pohádky. Od J. K. z Radostova. * * [2. díl] [Ilustroval Karel Šimůnek.] Šesté opravené vydání s 3 obrázky. Praha, Nakladatel Emil Šolc, knihkupec v Karlíně, [1918], 21 cm, 310 + (2) str.

Tille, II/2, 599–600:

Rad.

Národní pohádky od J. K. z Radostova. Třetí, značně rozmnožené vydání. Praha, Storch 1883. Barevné obrázky.

JUDr. Josef Košín z Radostova napsal mi roku 1900 svůj životopis a vylíčil v něm, jak vznikla jeho sbírka pohádek: Bydlil jako student v domě V. Veitha na Malé Straně se svým bratrem a s medikem J. Motejlkem. Motejlek přišel jednou v říjnu 1854 pozdě domů, zbudil ho, že prý se mu nechce spát, a vypravoval mu pohádku o domnělém hrdinovi. Košín ji druhý den napsal a Mikovec mu ji otiskl v Lumíru (s. 1105). Pak si vzpomněl Košín na pohádku o vyměněných ženách, slýchanou v dětství, i ta byla hned tištěna (Lumír s. 1202; viz Rad č. 22 a 55). Košín pak o vánocích 1854, o velkonocích a prázdninách 1855 i ještě r. 1856 doma ve Veltrubech sbíral povídky. Bydlili naproti panskému dvoru a pět-šest lidí ze dvora mu

- 600 -

vypravovalo. Zápisy tiskl v Lumíru, v Humorech, prý i v "Zlatých klasech", "Vlasteneckém kalendáři", tištěném u Jeřábkové, a v "Diblíku". Po roce 1856 se matka odstěhovala k druhému synovi do Pardubic, Košín v letech 1856—1858 vydal v dvanácti sešitcích 62 povídek po prvé. Druhé vydání vyšlo roku 1873 u Jar. Pospíšila ve dvou dílech. Povídky jsou seřazeny jinak, číslo páté (Nenarozený) je vynecháno, přidáno 13 nových čísel, která prý slyšel a zapsal v Pardubicích, když tam jezdil k matce, a která tiskl porůznu v Stýblově kalendáři "Prorok" a v "Palečku". Přidané texty jsou jen rozličné žerty. Košín přiznal, že korektur nečetl, dodatečně shledal chyby. Třetí vydání u Storcha má 82 čísel, přidané texty jsou opět jen žerty a vtipy. Čtvrté a páté vydání, 1896 a 1911, bylo tištěno proti autorově vůli, s neschválenými změnami.

Košín vydával i jiné knížky pro děti, o těch však sám řekl, že jsou v nich povídky smyšlené až na tři, vytištěné v "Nejnovějších pohádkách" u Bačkovského 1899. (Sbírka spisů pro mládež, sv. 49.) První (str. 5) o Kristu a sv. Petru (mlácení, Petr dvakrát buzen), druhá (str. 32) Tři doktoři, a třetí (str. 91) Vražda prozrazená.

Košín sbíral tedy lidové podání, pokud mu lze věřit, hlavně v letech 1854/6 ve Veltrubech jako student u matky na prázdninách. Tvrdí, že pohádky psal tak, jak mu byly vyprávěny, ale veselé povídky — Přelouč, Honzu — si "vyšperkoval". Později si je vyráběl sám.

Jeho sloh se podobá slohu Malého, jeho tvrzení, že pohádky zapisuje podle ústního podání, není spolehlivé. O Vendelínovi (č. 34.) dokázal Máchal, že je kráceně přeložen z němčiny. Č. 31. (Návrat ze zajetí), č. 33. (Jean de Calais) i jiné ukazují spíš k tištěným předlohám než k ústnímu podání a Kocourkovštiny i Hloupý Honza jsou prostě humoristické povídky pro humoristické listy a kalendáře. Srovnání jednotlivých vydání dle čísel v NVČ. 1915, s. 19.


Zkratky

NVČ

Národopisný věstník českoslovanský. Vydává Společnost národopisného musea českoslovanského.

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.Přehled vydání
Národních pohádek
Josefa Košína z Radostova

1856—1858 1872
(2. vydání)
1883
(3. vydání)
1901
(4. vydání)
1911
(5. vydání)
1918
(6. vydání)
Sv. I. 1856 Díl I. Sešit 1. * [1. díl]
[1] Král a košťata Král a košťata Upřímní bratří Upřímní bratři Upřímní bratři
[2] Čeho se Fabian pro peníze dopustil Chytrá princezna Zrádná sestra Zrádná sestra Zrádná sestra
[3] Člověk jináč myslí a jináč jedná Moudrý rozsudek Chytrá princezna Chytrá princezna Chytrá princezna
[4] Chytrá princezna Čeho se Fabián pro peníze dopustil Kterak Honza těšil O třech věcech Kterak Honza těšil
Sešit 2.
[5] Nenarozený O zakleném zámku O dvanácti zakletých princeznách Všeho moc škodí O dvanácti zakletých princeznách
[6] Přádelnice Zrádná kněžna O třech věcech Po nemoci O třech věcech
II. 1856
[7] Moudrý rozsudek Přádelnice Všeho moc škodí Kouzelná lampička Všeho moc škodí
[8] O tajném pokladě 1/ Všeho moc škodí Po nemoci Zakletý Po nemoci
[9] Všeho moc škodí Člověk jináč myslí a jináč jedná Kouzelná lampička Kterak Honza se učil Kouzelná lampička
[10] O zakletém zámku Kterak byl Honza hluchým O princezně čertem posedlé O princezně čertem posedlé Zakletý
Sešit 3.
[11] Zrádná kněžna 2/ O stolečku, mošně a pytli Zaklený O medvědu, orlu a rybě Kterak Honza se učil
[12] O stolečku, mošně a pytli Ježek ženichem Kterak se Honza učil O skoupém tchánu a chytrém zeti O princezně čertem posedlé
[13] Kterak byl Honza hloupým Podivná žádost O medvědu, orlu a rybě Napravené přenáhlení O medvědu, orlu a rybě
III. 1856
[14] O princezně čertem posedlé 3/ Kterak byl Honza důmyslným O skoupém tchánu a chytrém zeti Podřeknutí O skoupém tchánu a chytrém zeti
[15] O princovi se zlatým sluncem a o princezně se zlatým měsícem na prsou O tajném pokladě Napravené přenáhlení Zrádní bratři Napravené přenáhlení
Sešit 4.
[16] Žabí král O princezně čertem posedlé Podřeknutí Podivná žádost Podřeknutí
IV. 1856
[17] Podivná žádost 4/ Žabí král Zrádní bratři Proč Honza nechodil na funus Zrádní bratří
[18] O třech věcech O třech sestrách O Bazalce Pekelný tanec Podivná žádost
[19] Ježek ženichem Příhody otroka Dobroděje Podivná žádost Jednou ranou devět zabil Proč Honza nechodil na funus
Sešit 5.
[20] Dobří pomocníci O princovi se zlatým sluncem a o princezně se zlatým měsícem na prsou Proč nechtěl Honza chodit na funus Zrádná kněžna Pekelný tanec
[21] Milenec z hrobu 5/ O Bumbrlíčkovi Pekelný tanec Král a košťata Jednou ranou devět zabil
[22] Kterak byl Honza důmyslným 6/ O bídě Jednou ranou devět zabil Vyplněné přání Zrádná kněžna
V. 1856 Sešit 6.
[23] O třech sestrách O třech věcech Král a košťata Milenec z hrobu Král a košťata
[24] Nedospělé hříbě Dobří pomocníci Vyplněné přání Spoření Vyplněné přání
[25] Jednou ranou devět zabil 7/ Lehké odvyknutí Milenec z hrobu Kterak byl Honza důmyslný Milenec z hrobu
[26] Vyplněné přání Vyplněné přání Zrádná kněžna O zakletém zámku Spoření
[27] O Bazalce Proč se hněvá pes na kočku a kočka na myš Spoření Člověk jinak myslí a jinak činí Kterak byl Honza důmyslný
Sešit 7.
[28] O Bumbrlíčkovi Milenec z hrobu Kterak byl Honza důmyslným Příhody otroka Dobroděje O zakletém zámku
VI. 1856
[29] O škaredé princezně Zrádná sestra O zakletém zámku Pře o mezníky Člověk jinak myslí a jinak činí
[30] Kterak byl Honza dobrým kupcem Prorok Člověk jináč myslí a jináč jedná Dobrý a zlý duch Příhody otroka Dobroděje
[31] Pekelný tanec Kterak byl Honza šťastným Příhody otroka Dobroděje Kterak byl Honza dobrým kupcem Pře o mezníky
Sešit 8.
[32] Proč se hněvá pes na kočku a kočka na myš Jednou ranou devět zabil Pře o mezníky O divotvorné masti Dobrý a zlý duch
[33] O Bolemírovi 8/ O Bazalce O Bolemírovi O Bazalce Kterak byl Honza dobrým kupcem
[34] Příhody otroka Dobroděje Pře o mezníky Dobrý a zlý duch Ježek ženichem Ježek ženichem
Díl II. Sešit 9. * * [2. díl]
[35] Kterak byl Honza šťastným O Bolemírovi Lehké odvyknutí Nenadálé vyhojení O divotvorné masti
VII. 1857
[36] Zrádná sestra 9/ O drakovi Kterak byl Honza dobrým kupcem Potrestaná nehostinnost O Bazalce
[37] Dobrý a zlý duch Lakomec O divotvorné masti O myší díře Nenadálé vyhojení
Sešit 10.
[38] Král a švec 10/ O princovi se zlatou hvězdou na čele Ježek ženichem O drakovi Potrestaná nehostinnost
[39] Tři lenoši 11/ O skoupém tchánu a chytrém zeti Svéhlavá žena O třech sestrách O myší díře
[40] Nenadálé vyhojení Tři lenoši Nenadálé vyhojení Kterak Honza chápal O drakovi
VIII. 1857 Sešit 11.
[41] Zrádní bratři Pekelný tanec Potrestaná nehostinnost O zlatých jablkách O třech sestrách
[42] O medvědu, orlu a rybě Vodník O myší díře O stolečku, mošně a pytli Kterak Honza chápal
[43] Prorok O dvanácti zaklených princeznách O drakovi Důvtipný učedník O zlatých jablkách
[44] Kterak Honza těšil Kterak Honza těšil O třech sestrách O princovi se zlatým sluncem a o princezně se zlatým měsícem na prsou O stolečku, mošně a pytli
IX. 1858 Sešit 12.
[45] O myší díře Dobrý a zlý duch Kterak Honza chápal Prorok Důvtipný učedník
[46] Upřímní bratří O medvědu, orlu a rybě O zlatých jablkách Kterak byl Honza šťasten O princovi se zlatým sluncem a o princezně se zlatým měsícem na prsou
[47] Vysvobození od pokuty po smrti O chytrém kováři O stolečku, mošně a pytli Moudrý rozsudek Prorok
[48] Lehké odvyknutí Kterak byl Honza dobrým kupcem Důvtipný učedník Král a švec Kterak byl Honza šťasten
X. 1858 Sešit 13.
[49] O princovi se zlatou hvězdou na čele Upřímní bratři Nedospělé hříbě Lakomec Moudrý rozsudek
[50] O Bojislavovi O škaredé princezně O princovi se zlatým sluncem a o princezně se zlatým měsícem na prsou Napříč Král a švec
[51] O divotvorné masti Vysvobození od pokuty po smrti Žabí král O Bolemírovi Lakomec
[52] Lakomec Důvtipný učedník Prorok O bídě Napříč
XI. 1858 Sešit 14.
[53] O dvanácti zakletých princeznách Král a švec Kterak byl Honza šťastným O tajném pokladě O Bolemírovi
[54] Kouzelná lampička Tak se často děje na tomto světě Moudrý rozsudek Tak často se děje na tomto světě O bídě
[55] O povážlivém zloději O Trojaně Král a švec Kterak byl Honza hluchý O tajném pokladě
[56] Potrestaná nehostinnost Svéhlavá žena Lakomec Vodník Tak často se děje na tomto světě
[57] Kdo komu jámu kopá, sám do ní padá O divotvorné masti Na příč Přádelnice Kterak byl Honza hluchý
XII. 1858 Sešit 15.
[58] O zlatých jablkách O Bojislavovi O bídě V neděli odpoledne Vodník
[59] O chytrém kováři O zlatých jablkách O tajném pokladě Kterak uctili Kocourkovští svého knížete Přádelnice
[60] O Trojaně Potrestaná nehostinnost Tak se často děje na tom světě O Bojislavovi V neděli odpoledne
Sešit 16.
[61] Kterak Honza chápal Kouzelná lampička Kterak byl Honza hloupým Vysvobození od pokuty po smrti Kterak uctili Kocourkovští svého knížete
[62] O bídě Kterak Honza chápal Vodník Prodaná odměna O Bojislavovi
[63] O povážlivém zloději Přádelnice Žabí král Vysvobození od pokuty po smrti
[64] Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá V neděli odpoledne Kterak Honza tatíka se zastával Prodaná odměna
[65] Kterak Honza tatíka se zastával Kterak uctili Kocourkovští svého knížete O princi se zlatou hvězdou na čele Žabí král
Sešit 17.
[66] Zrádní bratři O Bojislavovi Dobří pomocníci Kterak Honza tatíka se zastával
[67] Nedospělé hříbě Vysvobození od pokuty po smrti Za humny O princi se zlatou hvězdou na čele
[68] Za humny Prodaná odměna O starostlivém primátorovi Dobří pomocníci
Sešit 18.
[69] O myší díře Kterak Honza tatíka se zastával O Trojaně Za humny
[70] Nenadálé vyhojení O princovi se zlatou hvězdou na čele O Honzovi zloději O starostlivém primátorovi
[71] Kterak byl Honza na katechismu Dobří pomocníci O škaredé princezně O Trojaně
[72] Po nemoci Za humny O chytrém kováři O Honzovi zloději
[73] Kterak uctili Kocourkovští svého knížete 12/ O starostlivém primátorovi O Bumbrlíčkovi O škaredé princezně
[74] Napravené přenáhlení O Trojaně Proč se hněvá pes na kočku a kočka na myš O chytrém kováři
[75] O povážlivém zloději Tři lenoši O Bumbrlíčkovi
[76] Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá Proč se hněvá pes na kočku a kočka na myš
[77] Kterak byl Honza na katechismu Tři lenoši
[78] O škaredé princezně
[79] O chytrém kováři
[80] O Bumbrlíčkovi
[81] Proč se hněvá pes na kočku a kočka na myš
[82] Tři lenoši

Poznámky

1/ „O tajném pokladě“, Lumír V, 1855, s. 229.

2/ „Zrádná kněžna“, Lumír V, 1855, s. 202.

3/ „O princezně čertem posedlé“, Lumír V, 1855, s. 179.

4/ „Podivná žádost“, Lumír V, 1855, s. 1237.

5/ „Milenec z hrobu“, Lumír V, 1855, s. 1211.

6/ „Kterak byl Honza důmyslným“, Lumír V, 1855, s. 1167.

7/ „Jednou ranou devět zabil“, Lumír IV, 1854, s. 1105.

8/ „O Bolemírovi“, Lumír VI, 1856, s. 11.

9/ „Zrádná sestra“, Lumír V, 1855, s. 661.

10/ „Král a švec“, Lumír IV, 1854, s. 1202.

11/ „Tři lenoši“, Lumír V, 1855, s. 299.

12/ „Kterak uctili Kocourkovští svého knížete“, Pokrok 1863, s. 75.Přehled je upraven podle tabulky Václava Tilleho z NVČ IX, 1915, s. 161-162.

< < < Pohádkosloví