PohádkoslovíVáclav Křemen

(1862—?)

Publikované práce

  Václav Křemen: Nové pohádky a pověsti. Pohádky a pověsti. Pořádá Vil. Jan Doubrava. I. svazeček. Praha-Žižkov, Nákladem V. J. Doubravy (Tiskem Karla Brandeisa v Třeboni), [1897], 15 cm, 147 + (1) str.

Obsah:

Tajemný palác /1-27/.

O dvou ševcích /28-46/.

Anděl smrti /47-49/.

O krejčíkovi /50-54/.

Sirotek /55-66/.

Šťastný kovář /67-82/.

O Lazarovi /83-85/.

Podivný pták /86-89/.

Jezerní zámek /90-99/.

Zakletý zámek /100-109/.

Jak se stal Honza králem /110-115/.

Pintovka. Historická pověsť /116-117/.

Vlčí důl /117-120/.

Babí hora /120-123/.

Na Hrádku. Pověsť z okolí Štěchovic /124-126/.

O třech křížích /127-128/.

Zakletá hospoda /129-130/.

Kdy bude konec světa? /131/.

Poklad /132-133/.

Pověsť o založení kaple na Vysoké u Kutné Hory /134-136/.

Rožvalda /137/.

Podivné zachránění /138/.

Pověsť o hradu Zlámaninách a Vlkovu. Z okolí N. Paky /139-143/.

O založení kaple sv. Petra a Pavla u Nové Paky /143-147/.

Literatura

 

Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví