Václav Krolmus
(pseud. V. S. Sumlork)

(1790—1861)

Publikované práce

Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy ohledem na bájesloví Česko-slovanské. Část I. Jež sebral V. S. Sumlork. V Praze, Tiskem Karla Vetterla, 1845, s. 610 + (22).

Poslední Božiště Černoboha s runami na Skalsku v kraji Boleslavském, v Čechách. Na své archaeologické cestě vypátral Váceslav Krolmus. V Praze, Tisk a sklad Jana Spurného, 1857, 21 cm, s. 48.

  Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy ohledem na bájesloví česko-slovanské, jež sebral Václav Krolmus. Část první. Vědecká redakce PhDr. Petr Janeček, PhD. Edice Fabula, sv. 4. Praha, Plot, 2011 (2. vyd.; v nakl. Plot 1. vyd.), s. 317.

  Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy ohledem na bájesloví česko-slovanské, jež sebral Václav Krolmus. Část druhá. Vědecká redakce PhDr. Petr Janeček, PhD. Edice Fabula, sv. 5. Praha, Plot, 2013 (2. vyd.; v nakl. Plot 1. vyd.), s. 338.

  Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy ohledem na bájesloví česko-slovanské, jež sebral Václav Krolmus. Část třetí. Vědecká redakce PhDr. Petr Janeček, PhD. Edice Fabula, sv. 6. Praha, Plot, 2014 (2. vyd.; v nakl. Plot 1. vyd.), s. 366 + (2).

Tille, II/2, 544–545:

Krolmus.

Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti, nápěvy, ohledem na bájesloví československé, jež sebral V. S. Sumlork, Praha. Část I. sešit 1–5. Vetterl 1845; II. sešit 6–11., Vetterl 1847; III. sešit 12. Spurný 1851.

Václav Krolmus (1787—1861) je nejstarší náš sběratel lidového podání a starých památek. Počal sbírat již roku 1808 a sbíral všudy, kde působil jako kaplan a farář. Chtěl z lidového podání a z archeologických nálezů vytvořit obraz života pohanských Čechů, sbíral i upravoval vše, co našel, k tomuto cíli. Sebral mnoho látky, ale zapisoval nespolehlivě, předělával, co slyšel, podle své theorie, vkládal všudy domnělá slovanská božstva. Musäusova povídka "Die Nymphe des Brunnens" byla do češtiny přeložena jako lidový tisk "Nymfa studénky". Krolmusův text (II. s. 568.) je z tohoto pramene. Krolmus však z nymfy udělal staročeskou Lidu (Ladu) neboli Bílou paní, lokalisoval děj k zbirožskému zámku do pohanské doby, přidal rozličné pohanské obřady. Stručnou zprávu o sněmu čarodějnic (II. s. 533) proměnil v líčení staročeských pohanských obřadů. Rýbrcoula (I. s. 343) nazývá "Hrubyčalem", "Rybíkalem", "Zlatohlavcem". V Krkonoších je "hlavní oraculum", kam přicházejí Slované obětovat a kde sídlí čaroději. Bylo to prý nejhlavnější učiliště a božiště slovanské, kde čarodějníci poučovali Slovany o bylinách a léčenÍ. Rýbrcoul byl prý do tohoto učiliště poslán svou matkou Megerou, urozenou Slovankou, naučil se tam čarovat a léčit, tropil pak v horách divy. To je Krolmusův výklad starého tisku pro lid.

Krolmusova sbírka je zmatená snůška nejpestřejšího materiálu. Čertovy stavby, propadlí hříšníci, strašidla, poklady, místní pověsti o kostelích a hradech, bajky, dětská říkání, písničky, hejkal, světýlka, čáry, znamení smrti, zkamenělí, pověry, mezi tím výklady o praslovanském náboženství, o významu dětských her a pověr z mythologického stanoviska atd. Z jeho sbírky vybrány tyto texty:

-545-

I.

s. 138. 151. Švanda.

s. 165. Zaklínací kniha.

s. 348. Plivník.

s. 488. Dívka — kouzelnice.

s. 491. Dívky — ptáci: muž hledá zmizelou ženu.

s. 502. Kristus — Petr: kukačka.

s. 554. Roman — Toman.

s. 562. Dívky s korunkami: muž hledá zmizelou ženu.

s. 564. Anděl strážce.

s. 568. Čarodějníkův sen.

s. 5ó8. Čarodějníkův učeň.

s. 570. Zaslíbený syn hledá zmizelou nevěstu.

s. 587. Sedm havranů.

s. 593. Naran Dakíní.

s. 605. Reynold Divosyn.

s. 606. Zmizelá nevěsta — rádcové.

s. 608. Ženich mrtvý.

II. 6. sešit.

s. 41–47. Sněm koček.

II. 7. a další sešity.

s. 473. Předurčená smrt.

s. 487. Lék otci: spící dívka.

s. 492. Kouzelné dary: brašna s vojskem.

s. 533. Sněm čarodějnic .

s. 565. Spasitel v kolébce.

s. 568. Myší kožíšek.

  Václav Krolmus (1791—1861). Písemná pozůstalost. Zpracovala Helena Krejčová. Edice inventářů, č. 393. Praha, Památník národního písemnictví, 1981.

  Sklenář, Karel: Václav Krolmus. Život a dílo archeologa romantika. [Roudnice nad Labem], Podřipské muzeum; [Mladá Boleslav], Muzeum Mladoboleslavska, 2012.

Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

 

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist