PohádkoslovíVáclav Krolmus
(pseud. V. S. Sumlork)

(1790—1861)

Publikované práce

  Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy ohledem na bájesloví Česko-slovanské, jež sebral V. S. Sumlork. Část I. Sešitek první. V Praze, Tiskem Karla Vetterla, v žitnobranské ulici č. 525–2, 1845, 610 + (20) str. — Online: Kramerius (I 1); ONB.

Sešitek první. 1845. Str. 1-144.

Sešitek druhý. 1845. Str. 145-264.

Sešitek třetí. 1845. Str. (4) + 257-384 [chyba paginace, po 264 následuje 257]

Sešitek čtvrtý. 1846. Str. 385-504.

Sešitek pátý. 1846. Str. 505-610 + (20).

  Staročeské pověsti, zpěvy, slavnosti, hry, obyčeje a nápěvy ohledem na bájesloví Českoslovanské, jež sebral V. S. Sumlork. Část II. Sešitek šestý. Sešitek sedmý. V Praze, Tiskem Karla Vetterla, na Bethlemském plácku, č. 350, 1847, 120 + (2) + 584 + (16) str. — Online: Kramerius (II 6); Kramerius (II 7); ONB (6, 7).

Sešitek šestý. 1847. Str. 1-120 + (2).

Sešitek sedmý. 1847. Str. 1-120 + (2).

Sešitek osmý. Str. 121-240.

Sešitek devátý. Str. 241-360.

Sešitek desátý. 1849. Str. 361-480.

Sešitek jedenáctý. Str. 481-584 + (16).

  Staročeské pověsti, zpěvy, slavnosti, hry, obyčeje a nápěvy ohledem na bájesloví Českoslovanské, jež sebral V. S. Sumlork (Krolmus). Část III. Sešitek dvanáctý. V Praze, Tisk Jana Spurného v Karlově ulici, číslo 184, 1851, 240 str. — Online: Kramerius (III 12); ONB.

Sešitek dvanáctý. 1851. Str. 1-120.

Sešitek třináctý. 1851. Str. 121-240.

[Sešitek čtrnáctý. 1858. — Ke Krolmusově deníkovému záznamu z r. 1858 o 14. svazečku Karel Sklenář poznamenává, že si patrně „autor jenom koncipoval reklamní návěští“ pro nerealizované vydání (2012, s. 163).]

  Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy ohledem na bájesloví česko-slovanské, jež sebral Václav Krolmus. Část první. Vědecká redakce PhDr. Petr Janeček, PhD. Edice Fabula, sv. 4. Praha, Plot, 2011 (2. vyd.; v nakl. Plot 1. vyd.), 317 str.

  Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy ohledem na bájesloví česko-slovanské, jež sebral Václav Krolmus. Část druhá. Vědecká redakce PhDr. Petr Janeček, PhD. Edice Fabula, sv. 5. Praha, Plot, 2013 (2. vyd.; v nakl. Plot 1. vyd.), 338 str.

  Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy ohledem na bájesloví česko-slovanské, jež sebral Václav Krolmus. Část třetí. Vědecká redakce PhDr. Petr Janeček, PhD. Edice Fabula, sv. 6. Praha, Plot, 2014 (2. vyd.; v nakl. Plot 1. vyd.), 366 + (2) str.

Z obsahu:

Incipity /332-338/.

Rejstříky

Rejstřík věcný /339-341/.

Rejstřík jmenný /341-348/.

Rejstřík místní /348-354/.

Obsah celého díla /357-366/.

Tille, II/2, 544–545:

Krolmus.

Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti, nápěvy, ohledem na bájesloví československé, jež sebral V. S. Sumlork, Praha. Část I. sešit 1–5. Vetterl 1845; II. sešit 6–11., Vetterl 1847; III. sešit 12. Spurný 1851.

Václav Krolmus (1787—1861) je nejstarší náš sběratel lidového podání a starých památek. Počal sbírat již roku 1808 a sbíral všudy, kde působil jako kaplan a farář. Chtěl z lidového podání a z archeologických nálezů vytvořit obraz života pohanských Čechů, sbíral i upravoval vše, co našel, k tomuto cíli. Sebral mnoho látky, ale zapisoval nespolehlivě, předělával, co slyšel, podle své theorie, vkládal všudy domnělá slovanská božstva. Musäusova povídka „Die Nymphe des Brunnens“ byla do češtiny přeložena jako lidový tisk „Nymfa studénky“. Krolmusův text (II. s. 568.) je z tohoto pramene. Krolmus však z nymfy udělal staročeskou Lidu (Ladu) neboli Bílou paní, lokalisoval děj k zbirožskému zámku do pohanské doby, přidal rozličné pohanské obřady. Stručnou zprávu o sněmu čarodějnic (II. s. 533) proměnil v líčení staročeských pohanských obřadů. Rýbrcoula (I. s. 343) nazývá „Hrubyčalem“, „Rybíkalem“, „Zlatohlavcem“. V Krkonoších je „hlavní oraculum“, kam přicházejí Slované obětovat a kde sídlí čaroději. Bylo to prý nejhlavnější učiliště a božiště slovanské, kde čarodějníci poučovali Slovany o bylinách a léčení. Rýbrcoul byl prý do tohoto učiliště poslán svou matkou Megerou, urozenou Slovankou, naučil se tam čarovat a léčit, tropil pak v horách divy. To je Krolmusův výklad starého tisku pro lid.

Krolmusova sbírka je zmatená snůška nejpestřejšího materiálu. Čertovy stavby, propadlí hříšníci, strašidla, poklady, místní pověsti o kostelích a hradech, bajky, dětská říkání, písničky, hejkal, světýlka, čáry, znamení smrti, zkamenělí, pověry, mezi tím výklady o praslovanském náboženství, o významu dětských her a pověr z mythologického stanoviska atd. Z jeho sbírky vybrány tyto texty:

-545-

I.

s. 138. 151. Švanda.

s. 165. Zaklínací kniha.

s. 348. Plivník.

s. 488. Dívka — kouzelnice.

s. 491. Dívky — ptáci: muž hledá zmizelou ženu.

s. 502. Kristus — Petr: kukačka.

s. 554. Roman — Toman.

s. 562. Dívky s korunkami: muž hledá zmizelou ženu.

s. 564. Anděl strážce.

s. 568. Čarodějníkův sen.

s. 568. Čarodějníkův učeň.

s. 570. Zaslíbený syn hledá zmizelou nevěstu.

s. 587. Sedm havranů.

s. 593. Naran Dakíní.

s. 605. Reynold Divosyn.

s. 606. Zmizelá nevěsta — rádcové.

s. 608. Ženich mrtvý.

II. 6. sešit.

s. 41–47. Sněm koček.

II. 7. a další sešity.

s. 473. Předurčená smrt.

s. 487. Lék otci: spící dívka.

s. 492. Kouzelné dary: brašna s vojskem.

s. 533. Sněm čarodějnic.

s. 565. Spasitel v kolébce.

s. 568. Myší kožíšek.

Literatura

  Sklenář, Karel: Václav Krolmus. Život a dílo archeologa-romantika. [Roudnice nad Labem], Podřipské muzeum / [Mladá Boleslav], Muzeum Mladoboleslavska, 2012.

  kh (Květa Homolová): „Václav Krolmus“, in: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 2. H–L. Svazek II. K–L. Praha, Academia 1993, s. 990-993.


Zkratky

ONB

Österreichische Nationalbibliothek.

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

 

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví