PohádkoslovíMiloš Kulišťák

(1896—1970)

Publikované práce

  O stodolovém mistru. Pohádky a pověsti z Rožnovska. Z opisů textů v pozůstalosti Miloše Kulišťáka vybral, převyprávěl, upravil, uspořádal a slovníčkem opatřil Josef Strnadel. Ilustroval Václav Kabát. Profil dětem a mládeži, sv. 33. Ostrava, Profil, 1984, 25 cm, 140 + (4) str.

Obsah:

Jak Josef s Franckem kopali poklad /7-11/.

Poklad pod Klenovem /11-15/.

Poklad na šachtovém potoku /15-18/.

Poklad v Radhošti /18-22/.

Poklad na Starém Jičíně /23-26/.

O pokladu v Hradisku /26-29/.

Poklad pod starým bukem /29-35/.

Poklad v Kadaních /35-37/.

Poklad pod skálou /38-41/.

Jak Martin Cábů zaklínal duchy /42-47/.

O basrmanovi od horního mostu /47-49/.

Hubáni a basrmani /49-51/.

Jak se basrman pomstil pacholkovi /51-53/.

Basrman ve mlýně /54-57/.

O basrmanovi od videčských Ohrádek /57-59/.

Kadaňovští basrmani /59-64/.

O světlonozích /64-67/.

Jak staříček Goláňů hlídali drva /67-69/.

Ovčák a černokněžník /69-72/.

Černokněžník a sekáč /72-74/.

Uhlíř a černokněžník /74-77/.

Černokněžník a zelinář /77-81/.

Cestář a černokněžník /81-86/.

O nedostudovaném černokněžníkovi /87-90/.

Jak se Janíček Stavinohů vyučil černokněžníkem /91-97/.

Jak Jan Ševčíků vyzrál na čarodějnice /97-99/.

Jak byl Francek Jurovjaků na sněmu čarodějnic /100-104/.

Jak se čarovalo ovcím /104-105/.

O začarované studni /105-108/.

O mlynáři Rybkovi a jeho stárkovi /108-110/.

O zlé čarodějnici /110-113/.

Jak jedna sousedka druhé čarovala /113-116/.

O Stodolovém mistru /116-120/.

Raubíři a srdnatý vandrovní /121-124/.

Raubíři zpod starého zámčiska /125-132/.

Výklad méně známých nářečních a jiných slov, pokud nejsou vyložena v textu /134-137/.

Ediční poznámka /139-140/.

Antologie, časopisy

  Povídky lidových vypravěčů z Čech, Moravy a Slezska, zaznamenané v letech 1945—1954. Uspořádala Dagmar Palátová. Sborník sestavila, úvod a studii napsala a poznámkami a slovníčkem opatřila Dagmar Palátová. Ilustroval František Volf. Edice lidové umělecké tvořivosti. Praha, Orbis, 1958.

Z obsahu:

O zakletéj princezně /103-104/.

O štyroch synoch a jejich řemesle /105-108/.

Jak sa Jan Stavinohů učil černokněžníkem /109-11%/.

O chytrém ševcovi a hlúpém obrovi /111-112/.

Černokněžník z čertového mlýna /119-120/.

Prorok Rak /121-122/.

Jak si musél čert krajíc chleba zaslůžiť /126/.

Advokát a čert /127-128/.

Když dva umjá věc jak chleba jesť /147-148/.

Naše pravda 53, 54 (dle Palátové s. 356).

O zakleté princezně.

O štyroch synoch a jejich řemesle.

Jak sa Jan Stavinohů učil černokněžníkem.

O chytrém ševcovi a hlúpém obrovi.

Jak roba ošálila čerta.

Černokněžník z Čertového mlýna.

Prorok Rak.

Jak si musel čert krajíc chleba zaslůžit.

Advokát a čert.

Když dva umjá věc jak chleba jesť.

Literatura

  Doupalová, Eva: „Slovník sběratelů, vydavatelů a zpracovatelů moravských lidových pověstí“, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica IV. Český jazyk a literatura 6. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1987 (1988), s. 143 (s. v. Miloš Kulišťák).

  Drápala, Daniel: „K 110. výročí narození Miloše Kulišťáka“, Zvuk Zlínského kraje. Časopis pro kulturu a společenské dění. Podzim 2006, s. 20-23.

  Tichá, Jana: „Bibliografie tištěných prací Miloše Kulišťáka. Bibliografie prací o Miloši Kulišťákovi“, Zvuk Zlínského kraje. Časopis pro kulturu a společenské dění. Podzim 2006, s. 23-25.

 

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví