PohádkoslovíJosef Lada

(1887—1957)

 

 

Publikované práce

O chytré kmotře lišce

  O chytré kmotře lišce. Vypravuje a kresbami doprovází Josef Lada. V Praze, Vydala Společnost Českoslov. Červeného kříže (Vytiskla Lidová tiskárna v Praze), 1937, 8°, 93 + (3) str.

Srv. Novotný (1957, s. 48): Obálka nalepená na vazbu (barevná kresba s písmem); patitul (černá kresba); ilustrace (30 černých).

Obsah:

V hájovně U pěti buků /5-13/. Nový domov /14-17/. Nezdařený rybolov /18-20/. Dobrodružství s kouzelným stolečkem /21-29/. Čertovský gramofon /30-38/. Sláva telefonu! /39-42/ Smělý dopis a sázka /43-46/. Nebezpečná výprava do Nohavic /47-54/. Poklad na silnici /55-60/. Kmotra liška se stává slavnou /61-69/. Podařená zkouška na hajného /70-75/. Jak se kníže pán div nerozsypal smíchy /76-81/. Šťastný život na „malinovém vršku“ /82-94/.

  O chytré kmotře lišce. Vypravuje a kresbami doprovází Josef Lada. Vydání druhé. Havlíčkův Brod, Chvojka, 1946 (2. vyd.), 24 cm, 92 str.

  O chytré kmotře lišce. Vypravuje a kresbami doprovází Josef Lada. Třetí vydání. Havlíčkův Brod, Nakladatelství Jiří Chvojka, 1948 (3. vyd.), 88 str.

  O chytré kmotře lišce. Vypravuje a kresbami doprovází Josef Lada. Dotisk třetího vydání. Havlíčkův Brod, Nakladatelství Jiří Chvojka, 1949 (dotisk 3. vyd., náklad 7700 výt.), 88 str.

Další vydání:

  SNDK 1957 (4. vyd., v SNDK 1. vyd.), 78 str.

  SNDK 1959 (5. vyd., v SNDK 2. vyd.), 78 str.

  SNDK 1965 (6. vyd., v SNDK 3. vyd.), 78 str.

  SNDK 1967 (7. vyd., v SNDK 3. vyd.[?]), 87 str.

  Albatros 1981 (8. vyd., v Albatrosu 5. vyd.), 87 str.

  Esprit 1991 (9. vyd., v Espritu 1. vyd.).

  Albatros 1993 (10. vyd., v Albatrosu 6. vyd.).

  Albatros 1996 (11. vyd., v Albatrosu 7. vyd.).

  Albatros 2002 (12. vyd., v Albatrosu 8. vyd.).

  Albatros 2009 (13. vyd., v Albatrosu 9. vyd.).

  Albatros 2011 (13. vyd., v Albatrosu 9. vyd., dotisk).

  Albatros 2016 (14. vyd., v Albatrosu 10. vyd.).

  Albatros / Albert 2017 (15. vyd., v Albatrosu 11. vyd., v Albertu 1. vyd.).

Bubáci a hastrmani

  Bubáci a hastrmani. Veselé pohádky o strašidlech. Vypravuje a obrázky doprovází Josef Lada. V Praze, Vydala Společnost Českoslov. Červeného kříže (Vytiskla Lidová tiskárna v Praze), 1939 (spr. [prosinec] 1938), 8°, 93 + (3) str.

Srv. Novotný (1957, s. 49): Obálka (barevná kresba s písmem); ilustrace (38 černých).

Obsah:

Začíná se pohádka o strašidlech /5-9/. Mulisákovo první vystoupení /10-16/. Mulisákův Bubáček /17-21/. Letecké dobrodružství Vašíka a Marjánky /22-30/. Večerní šplechty ve mlýně /31-37/. Bouřka ve škole /38-44/. Povídka o dvou zlodějích /45-57/. Mulisák na návštěvě u paní hraběnky /58-63/. Pulcova krasojízda s kočkami /64-72/. Dva povedení učedníci /73-82/. Jak to všecko dopadlo /83-94/.

  Bubáci a hastrmani a jiné pohádky. Vypravuje a kresbami doprovází Josef Lada. Praha, Práce, 1946, 25 cm, 161 str.

  Bubáci a hastrmani a jiné pohádky. Vypravuje a kresbami doprovází Josef Lada. Druhé vydání. Praha, Práce, 1948 (3. vyd., v Práci 2. vyd.), 8°, 135 str.

Další vydání:

  Práce 1949 (4. vyd., v Práci 3. vyd., náklad 10 000 výt.).

  SNDK 1953 (5. vyd., v SNDK 1. vyd.).

  SNDK 1957 (6. vyd., v SNDK 2. vyd.).

  SNDK 1961 (7. vyd., v SNDK 3. vyd.).

  Albatros 1969 (8. vyd., v Albatrosu 4. vyd.).

  Albatros 1976 (9. vyd., v Albatrosu 5. vyd.).

  Albatros 1984 (10. vyd., v Albatrosu 6. vyd.).

  Albatros 1993 (11. vyd., v Albatrosu 7. vyd.).

  Albatros 1998 (12. vyd., v Albatrosu 8. vyd.).

  Albatros 2001 (13. vyd., v Albatrosu 9. vyd.).

  Albatros 2010 (14. vyd., v Albatrosu 10. vyd.).

Pohádky naruby

  Pohádky naruby. Vypravuje a kresbami doprovází Josef Lada. V Praze, Vydala Společnost Červeného kříže (Vytiskla Lidová tiskárna v Praze), 1939, 8°, 90 + (6) str.

Srv. Novotný (1957, s. 50): Obálka (barevná kresba s písmem); patitul (černá kresba); ilustrace (34 černé).

Obsah:

O hodném slonu a zlomyslném krejčím /5-7/. Pohádka o Honzovi /8-10/. O koníku Ferdovi /11-15/. O Červené Karkulce /16-20/. O neposlušných kozlátkách /21-26/. O Budulínkovi Mandelince /27-45/. Sedm krejčí a jedna moucha /46-54/. O perníkovém dědku /55-72/. O líném Honzovi /73-91/.

O Klikotoči, Koloběhu a Koloději

  O Klikotoči, Koloběhu a Koloději. Tři pohádky. Josef Lada. Obrázky kreslil Josef Lada. Radost dětí. Sborník vybrané četby. Řada IV., pro děti 8–10leté. Svazek 2. Hlavní redaktor Lad. Hanus. Praha, Tiskem a nákladem České grafické Unie a. s., 1941, 8°, 31 + (1) str.

Srv. Novotný (1957, s. 51): Ilustrace (6 černých).

Obsah:

Pohádka o Klikotoči /3-12/.

Pohádka o Koloběhu /12-18/.

Pohádka o Koloději /19-31/.

Nezbedné pohádky

  Nezbedné pohádky. Napsal a ilustroval Josef Lada. Knihy pro mládež (za redakce Dr. Břetislava Mencáka). V Praze, J. Otto (Text písmem Garamond půltučný a ilustrace ofsetem vytiskly graf. podniky J. L. Bayer, a. s., Kolín), 1946 (náklad 3500 výt.), 4°, 106 + (2) str. + 12 barevných obrazových příloh.

Srv. Novotný (1957, s. 54): Přebal (barevná kresba s písmem); vazba (ražba jednobarevné kresby); ilustrace (12 barevných, 19 černých).

Obsah:

O statečné princezně /7-19/. O popelákovi /20-28/. O zázračném jablíčku /29-40/. O Budulínkovi Mandelince /41-52/. O líném Honzovi /53-64/. O chudém královstvíčku (Princezna a Petrovští. Jak šlo vejce na vandr. Co se zatím dělo doma i v lese. Princ Vendelín. Vysvobození) /65-106/.

Další vydání:

  Nezbedné pohádky. Napsal a nakreslil Josef Lada Praha, SNDK, 1958 (2. vyd.; v SNDK 1. vyd.; náklad 20 000 výt.), 4°, 116 + (3) str. + [12] barevných obrazových příloh.

  SNDK 1967 (3. vyd., v SNDK 2. vyd.).

  SNDK / Albatros ? (4. vyd., v Albatrosu 3. vyd.).

  Albatros 1971 (5. vyd., v Albatrosu 4. vyd.).

  Albatros ? (6. vyd., v Albatrosu 5. vyd.).

  Albatros 1983 (7. vyd., v Albatrosu 6. vyd., náklad 100 000 výt.).

  Albatros 1994 (8. vyd., v Albatrosu 7. vyd.).

  Albatros 1999 (9. vyd., v Albatrosu 8. vyd.).

  Albatros 2004 (10. vyd., v Albatrosu 9. vyd.).

  Albatros 2012 (11. vyd., v Albatrosu 10. vyd.).

  Albatros 2014 (11. vyd., v Albatrosu 10. vyd., dotisk).

Ladovy pohádky

  Ladovy pohádky. Z tvorby Josefa Lady vybral a k vydání připravil Jan Vrána. Praha, Albatros, 1971 (1. souborné vyd., náklad 50 000 výt.), 25 cm, 318 str. + 23 listů obrazových příloh.

Obsah:

Bubáci a hastrmani (1939).

Začíná pohádka o strašidlech /13/. Mulisákovo první vystoupení /17/. Mulisákův Bubáček /22/. Letecké dobrodružství Vašíka a Marjánky /26/. Večerní šplechty ve mlýně /33/. Bouřka ve škole /38/. Povídka o dvou zlodějích /43/. Mulisák na návštěvě u paní hraběnky /53/. Pulcova krasojízda s kočkami /58/. Dva povedení učedníci /66/. Jak to všecko dopadlo /74/. O hodném slonu a zlomyslném krejčím /83/. Pohádka o Honzovi /86/. O koníku Ferdovi /88/. O Červené karkulce /92/. O neposlušných kozlátkách /96/. Sedm krejčí a jedna moucha /101/. O perníkovém dědkovi /108/.

O chytré kmotře lišce (1937).

V hájovně U pěti buků /125/. Nový domov /132/. Nezdařený rybolov /136/. Dobrodružství s kouzelným stolečkem /139/. Čertovský gramofon /146/. Sláva telefonu! /153/ Smělý dopis a sázka /156/. Nebezpečná výprava do Nohavic /160/. Poklad na silnici /166/. Kmotra liška se stává slavnou /171/. Podařená zkouška na hajného /178/. Jak se kníže pán div nerozsypal smíchy /182/. Šťastný život na Malinovém vršku /187/.

Nezbedné pohádky (1946).

O statečné princezně /201/. O Popelákovi /216/. O zázračném jablíčku /227/. O Budulínkovi Mandelince /242/. O líném Honzovi /256/. O chudém královstvíčku /270/.

 

❦           ❦

 

Bajky

  Ezopské bajky. Obrázky kreslil Josef Lada. Nákladem S. V. U. Mánes v Praze (Vytiskl Melantrich a. s. v Praze písmem Plantin), 1931, 23 x 30 cm, nestránkováno (24 listů).

Srv. Novotný (1957, s. 44): Obálka nalepená na vazbu (barevná kresba s písmem); titul (barevná kresba s obálky, orámovaná); ilustrace (26 barevných, 25 černých koncovek).

Obsah:

O rybáři /2/. O mravenci a holubici /4/. O lišce a vlku /4-6/. O oslu a lvu /6/. O zajících a žabách /8/. O starém lvu a lišce /8/. O vlku a oslu /10-12/. O hlemýždi a orlu /12/. O vlku a kozlátku /12/. O pastýři a lvu /14/. O netopýru a kolčavě /16/. O nemocném oslu a vlku /16/. O babě a vlku /18/. O lišce a čápu /20/. O mravenci a kobylce /22/. O žábě a býku /22/. O psu a kohoutu /24/. O lišce, mezku a vlku /26-28/. O lišce a hroznech /28/. O myši, žábě a orlu /30/. O vráně, sýru a lišce /32/. O oslu a štěněti /34/. O hluchém tetřevu a lišce /36/. O lišce a kočce /38-40/. O vlku a jeřábu /40/. O koni, jelenu a myslivci /42/. O lišce a kohoutu /44/. O vlku a lišce /46/.

Srv. též Ezopské bajky (soupis).

 

❦           ❦

 

Ilustrace k pohádkám

 

  Dvanáct pohádek z onoho světa. V. Říha. Obrázky kreslil Josef Lada. Nákladem Ústředního dělnického knihkupectví, nakladatelství a antikvariátu (A. Svěcený), Praha II, Hybernská 7 (Lidová knihtiskárna J. Skalák a spol.) 1921, 29,5 cm, 58 str.

Srv. Novotný (1957, s. 35): Obálka nalepená na vazbu (barevná kresba s písmem); titul (černá kresba s písmem); ilustrace (12 barevných, 12 černých).

  Krejčí hrdina. Napsal V. Říha. Obrázky kreslil Josef Lada. Pohádky Země. Svazek I. Praha. Stanislav Minařík (Vytiskl Eduard Leschinger v Praze) 1921 (v prosinci), 8°, 28 + (4) str.

Obálka nakladatelská.

Srv. Novotný (1957, s. 35): Ilustrace (7 černých, z toho jedna celostr.).

  Kniha pohádek pro dospělejší mládež. Z různých jazyků vybral a přeložil Jos. Š. Kubín. Illustroval Josef Lada. V Praze, Nákladem České grafické Unie, 1924, 28 cm, 144 + (4) str.

Srv. Novotný (1957, s. 37): Obálka (barevná kresba s písmem); titul (černá kresba s písmem); ilustrace (8 barevných, 24 černé).

 

 

 

  Božena Němcová: Národní pohádky. Upravil Jos. Š. Kubín. Ilustroval Josef Lada. Praha, Vesmír 1926, 28,5 cm, 85 str. + 8 celostránkových barevných lit. příloh.

Obsah:

Divotvorný meč. O bílém hadu. Pohádka o perníkové chaloupce. Dobré kmotřenky. Lesní ženka. Moudrý zlatník. O Nesytovi. Princ Bajaja. Sedmero krkavců. O chytré princezně. Alabastrová ručička. O Smolíčkovi. O labuti. O jednom starém psu a vlku.

Srv. Novotný (1957, s. 39): Vazba (nalepená barevná kresba); ilustrace (8 barevných, 15 černých).

 

 

 

Literatura

  Josef Lada. Bibliografie malířského díla. Zpracoval Josef Bleha. Praha, Státní knihovna ČSR, 1987.

  Josef Lada a kniha. Soupis knih a časopisů ilustrovaných Josefem Ladou. Sestavili J. A. Novotný a Jan Vrána. Praha, Kniha, 1957, 24 str.

  Lada. Textová koncepce Jiří Olič. Koncepce publikace, redakce Lev Pavluch. Soupisy Polana Bregantová. Praha, Slovart, 2008, 34 cm, 794 str. (Bibliografie s. 769-778.)

  mn (Michaela Nondková): „Josef Lada“, in: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 2. H–L. Svazek II. K–L. Praha, Academia 1993, s. 1119-1121.

  mr (Martin Reissner): „Lada Josef“, in: Slovník autorů literatury pro mládež. II. Čeští spisovatelé. Praha, Nakladatelství Libri 2012, s. 243-245.

  Novotný, Josef Alois: Ladova ilustrace. Praha, Nakladatelství československých výtvarných umělců 1957, 313 str.

Z obsahu:

J. A. Novotný a Jan Vrána: Soupis ilustračního díla národního umělce Josefa Lady /29-77/.

 

 

 

 

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví