PohádkoslovíFrantišek Cyril Kampelík

(pseud. D. Libčanský)

(1805—1872)

Publikované práce

  Libčanský, D. [= Kampelík]: Zábavné i Poučlivé Pohádky, Báchorky, Bájky, Hádanky, Životopisy, Deklamovánky. Sv. 1–5. Pro dítky vzdělal D. Libčanský. V Hradci Králové, Tisk a sklad Ladislava Pospíšila, 1859-1860, 12° (13 cm); sv. I. 1859. 93 str.; sv. II. 1859. 94 str.; sv. III. 1859. 94 str.; sv. IV. 1860. 94 str.; sv. V. 1860. 95 str.

Obsah:

1 1859

1. Milica a Krásník /5-48/.

Syslík a Skřivánek /49-51/.

Osel a pes /51-53/.

Trojina dokonalých bratrův /54-93/.

2 1859

Nádeník a náočnice (brýle) /3-5/.

Moucha a lev (Bájka) /5-6/.

Mladý sokol (Bájka) /7-10/.

Slepcova chytrost /10-12/.

Mladý a starý medvěd /12-14/.

Národní hádanka /14-15/.

Národní hádanka /15-16/.

Národní hádanka /16/.

Národní hádanka /16/.

Sovy. Bájka /17-19/.

Princezna Slavěnka /20-60/.

Pes na řetězi /61-62/.

Vlk a jehně /63-64/.

Vlk v ovčí kůži /64-66/.

Obrázek ze života slavného otce Františka I. císaře rakouského /67-76/.

Žáček Vladimír /77-80/.

Ohař a muplík /80-83/.

Liška a kozel /83-84/.

Liška a vrána /85-86/.

Vlk a ovce /86-88/.

Chytrá, ale nemilosrdná opice /88-89/.

Kohoutek a slepička (Národní povídanka, v Čechách i na Moravě mezi lidem známa) /89-94/.

3 1859

Pravomila a Křenka. Báchorka /3-68/.

Skokan /69-71/.

Nejlepší recept /71-78/.

Výborné srdce malého Jaroslava /78-80/.

Národní hádanka /81/.

Krátký životopis svatého Cyrilla a svatého Methoda, apoštolů to slovanských /82-90/.

Tvůrce světa. Přednášenka (deklamovanka) pro dítky /90-92/.

Spanilomyslná slečna vdala se, aby také chudým pomohla /92-94/.

4 1860

Neštěstí každého napomíná. Sousedova pohroma budiž tobě výstrahou! /3-4/.

Lev Androklův (Pravdivá dějina) /4-10/.

Sousedova pohroma, tobě výstraha

1. Neštěstí dvou slečen, jenž ohořely /11-12/.

2. Opět hrozné ohoření dítěte, jež toho dne ještě umřelo /12-13/.

3. Neposlušnost dětí neštěstí způsobila /13-14/.

4. Neopatrným rodičům a všetečným dětem na výstrahu /14-16/.

5. Mladý člověk svou neopatrností při světle zhynul /17-18/.

Sen a skutečnost /18-42/.

Vrabec a lašťovka (Bájka) /42-44/.

Kouzelnice Undina (Báchorka) /44-62/.

Co rozum, průmysl, pracovitost a pilnost dokážou /62-64/.

Veselá pracovna hodných dítek /65-69/.

Dobročinný Ladislávek /69-72/.

Potrestaný všetečník (Přednášenka) /72-76/.

Opice a housle (Bájka) /76-80/.

Špaček v nesnázích /80-81/.

Čert co věřitel /81-82/.

Slavná císařovna Maria Theresia štědře odměnila hodného šermíře Jihoslovana kadeta Vukasoviče /82-86/.

Co potká jednoho, může potkati každého (Anekdota) /86-87/.

Hádanka pro děvčata /87-88/.

Počtárská hádanka /88-91/.

Pán otroků /92/.

Červ (Přednášenka) /93-94/.

Hádanky /94/.

5 1860

Krátký životopis Petra I. příjmím velkého, slavnho cára ruského /3-35/.

Sirotek Milvoj, aneb: Radostov života (Báchorka) /35-90/.

Lišák (Bájka) /90-94/.

Výstraha /94/.

Hojnost melounů /95/.

Tille:

4. I., s. 54: Nurunnihar   [Kouzelnice Undina]

Literatura

  Kadečková, Marie: František Cyril Kampelík. Soupis díla a literatury o něm. Hradec Králové, Krajská knihovna, 1973, 26 str.

  Novotný, Jan: František Cyril Kampelík. Odkazy pokrokových osobností naší minulosti: 40. svazek. Praha, Melantrich, 1975.

 

Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví