PohádkoslovíAlžběta Malá-Vidláková

(1900—1965)

Publikované práce

  Pověsti z Horácka-Dolácka. Doplněk vlastivědné čítanky „Horáci Doláci“. Sebrala a napsala Alžběta Malá-Vidláková. Moravský Krumlov, Nákladem autorovým (Vytiskla Národní knihtiskárna v M. Krumlově) 1932, 19 cm, 178 + (2) str. + 16 stran obrazových příloh.

Obsah:

1. Hradiště I-II /7-17/.

2. Stavba Čertova Hrádku u Jihlavy /18-23/.

3. Posvátnica /24-37/.

4. Hrad Živara na Moravském Poli /38-45/.

5. Smil Bítovský z Lichtemburka /46-54/.

6. Loupeživí rytíři I-V /55-84/.

7. Jiříkův kámen u Polné /85-91/.

8. Husitský král a jeho syn /92-108/.

1. Na hradě v Polné /92-100/.

2. Cornštejn /100-105/.

3. Další osudy /105-108/.

9. Obyvatelka Daliborky /109-114/.

10. Zbůjník Oliva /115-125/.

11. Obrázek u Bílých skal I-V /126-144/.

12. Pytlák Cerelák I-III /145-154/.

13. Zázračná studánka /155-156/.

14. Rarášek I-II /157-164/.

15. Holoubek /165-178/.

  Horáci-Doláci. Vlastivědné čtení na podkladě národopisu. Alžběta Malá-Vidláková. Grafická úprava a kresba na obálce od redaktora Vl. Urbánka. V Jihlavě, nákladem autorky, 1932, 249 str.

Tille, II/2, 626:

Vidláková.

Alžběta Malá-Vidláková: Horácky pohádke. Rukopis z Melantrichovy soutěže. 1933.

Sběratelka je odborná učitelka v Heleníně u Jihlavy. Na podnět z brněnského musea sbírala lidové podání od ledna 1932 v okresích jihlavském a velkomeziříčském. Sešlo se jí na 100 čísel, z nichž vybrala 30, jak sama praví, nejrázovitějších. Píše sice nářečím, ale svým vznětlivým slohem. Vypravěčů bylo z osmi míst 17, 7 mužů, 10 žen. Deset jich bylo přes sedmdesát, tři přes šedesát let. Většinou vyprávěli jen po jednom textu; jen Hecht pět čísel, Pecha a Ampapa po třech. Někdy vypravují dva totéž a sběratelka si text sestavuje z jejich vypravování. Několik čísel je beze jména vypravěče.

2. Hadí koruna. F. Hecht, V. Beranov. Z Třebízského č. 14.

5. Zlomek látky Ženich lupič. J. Pecha, Pavlínov.

7. Hloupá žena. Bez jména vypravěče.

8. Lakomcův hrob. Stařena ze Smrčné. Dle Němcové č. 17.

11. Modrovous. Kotenová, M. Beranov.

12. Netvor bez duše. J. Hecht, V. Beranov.

14. Princezny pod zemí. J. Pecha, Pavlínov.

15. Princezna v kryptě. F. Hecht, V. Beranov.

16. Drak zabit vnadidlem. J. Rott, V. Beranov.

17. Vražda prozrazená písní. Beze jména vypravěče.

18. Sněm čarodějnic. J. Vlk, Henčov.

20. Otesánek.

21. Modrovous. K. Marousková, M. Beranov.

22. Divá ženka ženou člověka. K. Prokšová, Puklice.

23. Dívka — kouzelnice. F. Hecht, V. Beranov.

25. Fineta. J. Pecha, Pavlínov.


Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví