PohádkoslovíJan Ladislav Mašek

(1828—1886)

Publikované práce

Laciná bibliotéka mládeže

  Pohádky z Krkonoš. Laciná bibliotéka mládeže. Sešit 1. V Praze, J. Otto, 1875, 46 str.

Obsah:

Krakonoš a tovaryš (Podle R. Kochové) /3-8/.

Štěstík /9-13/.

Skočcový kořen (Podle R. Kochové) /14-19/.

Krakonoš a sklenář (Podle Musäa) /20-33/.

Přítel ctnosti (Podle R. Kochové) /34-38/.

Nalezený osel (Podle R. Kochové) /39-44/.

Nejhodnější (Podle A. Lausche) /45-46/.

  Pohádky z Krkonoš. Laciná bibliotéka mládeže, seš. 1. V Praze, J. Otto, 1882 (2. vyd.?), 48 str.

  O Verunce. Báchorka. Podle Wachenhusena. Vzdělal J. L. M. Laciná bibliotéka mládeže, seš. 4. V Praze, J. Otto, 1875, 15 cm, 16 str.

  Tři pohádky z Krkonoš. Vzdělal J. L. Mašek. Laciná bibliotéka mládeže, seš. 6. Praha, Otto, 1875, 15 cm, 24 str.

Obsah:

O zlatohlávku /3-10/.

Krakonoš a krejčík /10-20/.

Krakonoš a bohatý pekař /20-24/.

  Anděl na zemi. Pohádka pro dospělejší mládež. Od J. L. Maška. Laciná bibliotéka mládeže, seš. 12. V Praze, J. Otto, 1875, 15 cm, 33 str.

Obrázková knihovna pro mládež i dospělé

  Žebrák. Národní pohádka chorvátská. Dle M. Stojanoviče napsal J. L. Mašek. Obrázková knihovna pro mládež i dospělé, seš. 1. V Praze, V. Neubert, [1886], 15 cm, 15 str.

  Bratří a poklad. Chorvatská národní pohádka. Moudrá hlava. Dle Stojanoviče napsal J. L. Mašek. Obrázková knihovna pro mládež i dospělé, seš. 2. V Praze, V. Neubert, [1886], 15 cm, 16 s.

  Kmotr. Povídka. Napsal J. L. Mašek. Obrázková knihovna pro mládež i dospělé, seš. 3. V Praze, V. Neubert, [1886], 15 cm, 16 s.

  Kobilič a Vous na loket, muž na píď. Pohádka. Dle srbského napsal J. L. Mašek. Obrázková knihovna pro mládež i dospělé, seš. 4. V Praze, V. Neubert, [1886], 15 cm, 16 s.

  Krásná Vasilija. Pohádka. Turci a pasáček. Dle srbského napsal J. L. Mašek. Obrázková knihovna pro mládež i dospělé, seš. 5. V Praze, V. Neubert, [1886], 15 cm, 16 s.

  Otec a děti. Povídka. Soudilové. Dle chorvatského napsal J. L. Mašek. Obrázková knihovna pro mládež i dospělé, seš. 6. V Praze, V. Neubert, [1886], 15 cm, 15 s.

  Bělinka a Růženka. Kdo chce chleba, pracuj co třeba! Pohádky. Dle chorvatského napsal J. L. Mašek. Obrázková knihovna pro mládež i dospělé, seš. 7. V Praze, V. Neubert, [1886], 15 cm, 15 str.

  Timoleon – obrázek historický. Všem nelze se zachovati. Napsal J. L. Mašek. Obrázková knihovna pro mládež i dospělé, seš. 8. V Praze, V. Neubert, [1886], 15 cm, 15 str.

Literatura

  Veronika Černá: Jan Ladislav Mašek 1828—1886. Postavy české pedagogiky, sv. 16. Praha, Ústav školských informací, 1990.

  jo (Jiří Opelík): „Jan L. Mašek“, in: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 3. M–Ř. Svazek I. M–O. Praha, Academia 2000, s. 147-148.

 

 

Zkratky

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví