PohádkoslovíKarel Orel

(1825—1885)

Publikované práce

  Karel Orel: Moravské národní pohádky a pověsti. Svazek čtvrtý. Z okolí Kamenického. Sebral a zaslal Karel Orel, církevní kněz v Kamenici. S obrázky. Sebral a do tisku upravil Beneš Method Kulda. V Praze, Tiskem a nákladem knihtiskárny Cyrillo-Methodějské (V. Kotrba), 1894, 246 + (4) str.

Další titul 4. svazku: Moravské národní pohádky a pověsti z okolí kamenického /1/.

Na poslední straně návěští: Kuldovy moravské národní pohádky a pověsti.

Obsah:

 

Proslov (B. M. Kulda) /3-4/.

 

Předmluva (Léta Páně 1855. Karel Orel) /5-10/.

1.

Zázračný lékař /11-28)

Viz Menšík 1856, č. 83.

2.

Chudý mladý rybář /28-37/.

Viz Pleskáč č. 27.

3.

Jan zahradník /37-50/.

Tille I, 219n., zvl. 234n., II/2, 468n. (Dívka kouzelnice / Dívky ptáci — zvláštní text).

Srov. Menšík 1856, č. 91; Menšík 1862, I, č. 10; Menšík 1862, IV, č. 28, Pleskáč č. 9; Soukop č. 11, č . (29).

Antologie č. 72.

4.

Malíř a kupec /51-65/.

Viz Pleskáč č. 23.

5.

Holoubek a jestřáb /65-71/.

Viz Menšík 1856, š. 94.

Antologie č. 73.

7.

Ráček hadač /71-76/.

Tille I, 259n., zvl. 266n., II/2, 475 (Domnělý hadač / Rak). Polívka IV, 501 n. AT 1641.

Antologie č. 74.

6.

Podivní manželé /77-103/.

Viz Menšík 1856, č. 80.

Antologie č. 75.

7.

Bratr, sestra, obr a princezna /103-137/.

Tille II/1, 252n. (Pout do Kompostely / Dar sv. Jakuba). Polívka II, 72n. AT 315 (590).

Antologie č. 76.

8.

Honza, švec a kupcova dcera /137-153/.

Viz Pleskáč č. 35.

9.

O velikém hříšníku opilci /153-162/.

Farář s baronem se domluví na jednoho opilce. Když se jednou zpije do němoty, odvezou jej na zámek a předstírají, že je v nebi, potom v pekle a tam že jej budou za jeho opilství mučit. Nakonec jej odvezou domu, opilec se napraví.

AT 1531, srov. 835*, 835 A*.

10.

Karel a Naninka /163-179/.

Viz Menšík 1856, č. 87.

11.

Vojtěch, syn rybářův /179-193/.

Tille II/1, 357n., II/2, 498 (Princezna vysvobozená a zrazená / Nedodržený slib). Polívka 115n. AT 400.

Viz Soukop č. 21.

12.

Soused a jeho pacholek /193-203/.

Tille I, 171n. (Čert čeledín). Polívka IV, 117n. AT 81O A.

13.

Dva bratří Petr a Bukač /203-225/.

Viz Pleskáč č. 25.

Antologie č. 77.

14.

Josef, syn krejčího /226-230/.

Tille I, 6n., II/1, 135 (Aladdín / Aladdínova lampa). Polívka II, 417n. AT 561.

Srov. Soukop č. (26).

Antologie č. 78.

15.

Troje vyvolení /230-235/.

Viz Menšík č. 68.

16.

Žebrák a zloděj /235-237/.

Lenoch se živí žebrotou, ukradne sekyru, ta mu upadne a poraní nohu. S rýmovanými vložkami.

17.

Dvě sestry /237-246/.

Viz Menšík č. 86.

 

  Karel Orel: „Moravské národní pohádky a pověsti z okolí kamenického“, in: Moravské národní pohádky a pověsti. Ze sbírek J. S. Menšíka, J. Pleskáče, K. Orla, J. Soukopa a V. Švédy. Text vybrali, předmluvu napsali a poznámkami, slovníčkem a mapou opatřili Oldřich Sirovátka a Marta Šrámková. K vydání připravila a jazykovou poznámku napsala Jarmila Víšková. Klasické sbírky českého folklóru, svazek 4. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 27. Praha, Odeon 1983, str. 175-275.

Obsah.

Literatura

  .

 

 

Zkratky

AT

Aarne, Antti — Thompson, Stith: The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography. Antti Aarne's Verzeichnis der Märchentypen (FF Communications No. 3) Translated and Enlarged by Stith Thompson – Indiana University. Second Revision. FF Communications No. 184. Academia Scientiarum Fennica. Helsinki 1961.

Polívka

Polívka, Jiří: Súpis slovenských rozprávok I–V. Turčiansky Sv. Martin 1923—1931.

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

Poznámka

Anotace k textům jsou převzaty z komentářů Oldřicha Sirovátky a Marty Šrámkové (1983). Číslování ponecháno podle vydavatele Kuldy.

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví