Tisíc a jedna noc
Arabské a perské pohádky

Přeložil a vydal Josef Pečírka. V Praze 1859—1862.*

Druhé vydání 1868. — Třetí vydání 1877.

 

Přehled příběhů

Díl 1 (1859) — Noc 1–170

Sešit první (Druhé vydání. 1868)

Nákladem vydavatelovým. Národní kněhtiskárna: I. L. Kober v Praze.

[Za dávných časův...] /5/.

Osel, vůl a oráč /9/.

Pohádka o kupci a duchovi /19/.

Příběh prvního stařečka se sajkou /29/.

Příběh druhého stařečka s psoma /36/.

Příběh třetího stařečka s mezkyní /43/.

Pohádka o rybáři a duchovi /46/.

Příběh krále řeckého a lékaře Dubana /56/.

Potrestaný vezír /62/.

Příběh královice Černých ostrovů /80/.

Sešit druhý (Třetí vydání. 1877)

Nákladem M. Pečírkové. Tiskem Rohlíčka a Sieverse v Praze.

Pohádka o čtyřidceti vezírech /3/.

Příběh mudrce Žahabedína /10/.

Zahradník, syn jeho a osel /26/.

Manžel a papoušek /28/.

Sultán Machmud a vezír jeho /30/.

Příběh bramína Padmanáby a mladého fikaje /32/.

Příběh sultána Akšida /45/.

Příběh prince z Karizma a princezny z Georgie /55/.

Švec a dcera královská /77/.

Drvoštěp a duch /80/.

Král papoušek /83/.

Sešit třetí (1859)

Tisk Jar. Pospíšila. Náklad vydavatelův.

Pohádka o třech jablkách a rozsekané paní /207/.

Přiběh rozsekané paní /211/.

Příběh Nurudina z Kahiry a syna jeho Bedrudina z Basory /217/.

Pohádka o dvou mužích jedné ženy /274/.

Příběh o ošemetném kupci /278/.

Příběh o milence krále perského /283/.

Příběh o chytrém malíři /285/.

Příběh krejčího a nevěrné manželky jeho /288/.

Ženská lest /293/.

Podivné vyjevení snu /298/.

Sešit čtvrtý (1859)

Tisk Jar. Pospíšila. Náklad vydavatelův.

Pohádka o třech jednookých princích a pěti krásných pannách /301/.

Přiběh prvního kalendáře /319/.

Příběh druhého kalendáře /327/.

Závistivý soused /339/.

Příběh třetího kalendáře /355/.

Příběh panny s černými čubkami /385/.

Příběh klíčnice /396/.

Sešit pátý (1859)

Tisk Jar. Pospíšila. Náklad vydavatelův.

Pohádka o spanilé princezně z království podmořského /407/.

Pohádka o divotvorném koni /455/.

 

Díl 2 (1859) — Noc 171–335

Tisk Jar. Pospíšila. Náklad vydavatelův.

Sešit šestý

Pohádka o sedmi cestách po moři plavce Sindbada /3-8/.

První plavba Sindbadova /9-16/.

Druhá cesta Sindbadova /17-24/.

Třetí cesta Sindbadova /24-34/.

Čtvrtá cesta plavce Sindbada /34-44/.

Pátá cesta plavce Sindbada /44-51/.

Šestá cesta plavce Sindbada /51-58/.

Sedmá a poslední cesta plavce Sindbada /58-65/.

Pohádka o princovi a dceři vezirově /66-80/.

Sešit sedmý

Pohádka o hrbatém /81-87/.

Vypravování křesťana Egyptského /87-89/.

Příběh jednorukého mládence /89-102/.

Vypravování kuchaře sultánova /103-104/.

Příběh muže bez palců /104-114/.

Vypravování židovského lékaře /114-115/.

Příběh druhého jednorukého mládence /115-26/.

Vypravování krejčího o holičovi /126-127/.

Příběh chromého mládence /127-137/.

Příběh holičův /137-139/.

Nehoda prvního bratra holičova /139-145/.

Nehoda druhého bratra holičova /145-150/.

Nehoda třetího bratra holičova /150-155/.

Nehoda čtvrtého bratra holičova /155-159/.

Nehoda pátého bratra holičova /159-167/.

Nehoda šestého bratra holičova /168-175/.

Konec pohádky o hrbatém /175-178/.

Sešit osmý

Pohádka o kupci Ganemovi a milence chalifově /179-205/.

Pohádka o princi Achmedovi a princezně Pari Banu /206-239/.

Pohádka o kupcovi Ali Koďachom z Bagdadu /240-252/.

Pohádka o princi Alasnamovi a králi duchů /253-268/.

Sešit devátý

Pohádka o princovi Kamr-esamanovi z Kanárského Ostrova a o princezně čínské /269-273/.

Rozepře duchů /274-282/.

Příběh Marsavanův /282-296/.

Princ Kamr-esaman u princezny čínské /297-304/.

Příběh princezny čínské po rozloučení /304-316/.

Příběh bratrů Azada a Amďada /316-320/.

Příběh prince Azada v městě modlářů /321-324/.

Příběh prince Amďada s krásnou pannou /324-331/.

Královna Murďána /332-339/.

Šťastné shledání /339-346/.

Sešit desátý

Pohádka o třech perlách, čili o podivuhodných příhodách sultána Alnumana a synů jeho /437-451/.

Příběh princezny Ibris /451-467/.

Příběh prince Dulmakána /467-473/.

Příběh princezny Asamány /473-486/.

Shledání blíženců /487-496/.

Příběh otrávení krále Alnumana babičkou princezny Ibris /496-502/.

Válka proti křesťanům /503-528/.

Příběh Omarův, syna Dulmakánova /528-544/.

 

Díl 3 (1860) — Noc 336–670

Tisk Rohlíčka a Sieverse. Náklad vydavatelův.

Sešit jedenáctý

Pohádka o dvou nešťastných milencích /3-52/.

Pohádka o princi Almulukovi a dceři krále duchů /53-96/.

Sešit dvanáctý

Pohádka o Aladinovi čili o divotvorné lampě /97-162/.

Pohádka o mudrcovi a učedníku jeho /163-172/.

Příběh kulhavého kantora /172-173/.

Příběh kantora s křivou hubou /174-177/.

Příběh tří sester a sultánky, matky jejich /177-194/.

Sešit třináctý

Pohádka o diamantovém zámku /195-226/.

Pohádka o marnotratném kupci /227-239/.

Pohádka o Muhamedovi Lenochu /240-254/.

Pohádka o cnostné princezně tatarské /255-282/.

Příběh vysvobozené princezny /261-263/.

Příběh okouzlené ženy /269-273/.

Sešit čtrnáctý

Pohádka o kupci jenž měl tři manželky a žádné nehledal /283-310/.

Pohádka o princi Habibovi a princezně Dorat Algavas /311-324/.

Příběh princezny Doral Algavas /313-324/.

Pohádka o květinovém muži /325-333/.

Obezřelý přítel /334-337/.

Pohádka o rybáři Salemovi a zradných jeho bratrech /338-372/.

Sešit patnáctý

Pohádka o spurné princezně /373-400/.

Zázračný vak /401-404/.

Štědrý pes /404-406/.

Obratný zloděj /407-408/.

Tři policejní správcové /408-412/.

Peněžník, dvakrát okradený /413-414/.

Nábožný žid /414-416/.

Poctivý chudák /416-419/.

Věrná otrokyně /419-421/.

Žena s opicí /421-425/.

Milenci ve škole /425-426/.

Pohůnek a zloděj /426-428/.

Král a opatrná panna /429-430/.

Ctnostná žena /430-432/.

Podivný lék na oči /432-433/.

Pyramidy /433-435/.

Smělá krádež /435-437/.

Rozdělme se /437-438/.

Nábožný syn Harún Arašidův /439-442/.

Obrácený král /442-444/.

Židovka v ráji Machometovu /444-448/.

Pohádka o dvou princích a sestře jejich /449-460/.

 

Díl 4 (1860) — Noc 501–670

Tisk Rohlíčka a Sieverse. Náklad vydavatelův.

Sešit šestnáctý

Pohádka o krásné Perské otrokyni /1-65/.

Pohádka o princovi a zeleném ptáku /66-74/.

Pohádka o zázračné knize /75-84/.

Sešit sedmnáctý

Pohádka o věrném ale osočeném vezírovi /87-180/.

Příběh mládence z Chorasanu a zrádného průvodčího /86-94/.

Příběh o zpěvákovi a hokynáři /95-101/.

Příběh králův se synem /102-106/.

Příběh o boháči, jenž dal dceru svou chudému kmetovi /106-110/.

Moudrý muž a tři synové jeho /111-114/.

Žebračka /115-117/.

Hloupý muž a chytrá žena /117-120/.

Ukrutný celník /120-122/.

Příběh o kusu zlata /122-124/.

Příběh o zloději a manželce jeho /124-128/.

Příběh o spravedlivém králi a hodném jeho vezírovi /129-131/.

Chytrý žebrák /132-133/.

Přátelská pomoc /134-135/.

Nádenník a manželka jeho /136-139/.

Tkadlec lékařem /139-144/.

Dva taškáři /145-151/.

Příběh o lakomém peněžníkovi /151-155/.

Příběh o prataškáři /155-137/.

Stará žena a hedbávník /158-162/.

Příběh o krásné ženě a šeredném muži /162-165/.

Příběh o mládenci z Chorasanu, matce a sestře jeho /166-179/.

Příběh krále Indického a nesprávného vezíra jeho /179-180/.

Pohádka o vodě života /181-186/.

Sešit osmnáctý

Pohádka o Zacharovi z Damašku a princezně z Korálového města /187-246/.

Pohádka o manželích za živa mrtvých /247-272/.

Sešit devatenáctý

Pohádka o barvíři a lazebníkovi /273-292/.

Anděl smrti před králem a chudým člověkem /292-296/.

Alexandr Veliký a bohabojný král /297-298/.

Kterak se přesvědčil panovník o stavu své země /299/.

Ctnostná žena židovského sudího /300-303/.

Zachráněná žena a dítě její /303-305/.

Ctnostní manželé /305-309/.

Kovář a ctnostná dívka /309-312/.

Poustevník a král /313-315/.

Obrácená židovka /316-318/.

Nebeská odplata /318-320/.

Bůh neopouští důvěřující v něho /320-325/.

Šlechetný vladař /325-329/.

Poctivý kupec /329-333/.

Sultán a tři jeho synové /333-337/.

Pohádka o falešném chalifovi /338-356/.

Sešit dvacátý

Pohádka o ševci a princezně /357-382/.

Pohádka o potrestaném vilném turkovi /383-393/.

Pohádka o chalifovi Harún Arašidovi a zpěvačce /394-442/.

 

Díl 5 (1861) — Noc 671–840

Tisk Rohlíčka a Sieverse. Náklad vydavatelův.

Sešit jedenadvacátý

Pohádka o kupci Abul Hasanovi /7-23/.

Pohádka o jedenácti osudných dnech /24-90/.

Příběh o kupci, pronáslodovaném neštěstím /30-35/.

Příběh přenáhleného obchodníka a syna jeho /35-41/.

Příběh trpělivého hospodáře /41-47/.

Příběh nedočkavého prince /48-50/.

Příběh krále Dabina a vezira jeho /51-57/.

Příběh krále Bachsamana /57-61/.

Příběh krále Bikerda /62-64/.

Příběh závistivých vezirů /65-70/.

Příběh krále Ibrahima a syna jeho /71-76/.

Příběh sultána Suleimana a vnuka jeho /77-87/.

Příběh nevinného otroka, jehož Bůh vysvobodil /88-89/.

Sešit dvaadvacátý

Pohádka o překvapeném králi a moudrém vezirovi /91-134/.

Kocour a myš /92-94/.

Poustevník s omastkem /95-96/.

Ryby v rybníce /97-98/.

Krkavci a had /98-99/.

Divoký osel a liška /99-100/.

Ukrutný král a pocestný /100-102/.

Vrány a sokol /102-103/.

Zaklínač hadů, manželka a děti jeho /103-104/.

Pavouk a vítr /104-105/.

Moudrý vezir /107-108/.

Slepý a chromý /108-110/.

Chycený krkavec /110-113/.

Muž a krásná ryba /113-114/.

Příběh sirotka se zloději /115-116/.

Příběh zahradníkův a ženy jeho /116-118/.

Příběh kupce se zloději /119-120/.

Liška, vlk a lev /120-122/.

Pastýř a zloděj /123-125/.

Koroptev a želvy /126/.

Rozhněvaní milenci /135-142/.

Chytrá žena a čtyři zamilovaní hejskové /142-147/.

Štědrost po smrti /148-149/.

Drahé okurky /149-151/.

Potrestaná všetečnost /151-152/.

Slovo v čas /152-154/.

Šlechetnost chalifa Machmúna /155-157/.

Podivné zasnoubení chalifa Machmúna /158-164/.

Ráj pozemský /164-166/.

Chytrý soudce /166-168/.

Šlechetný milovník /168-172/.

Podivná předtucha /172-176/.

Sešit třiadvacátý

Pohádka o posvátné knize a kouzelném meči /177-230/.

Příběh marokána Machmuda /180-189/.

Příběh princezny Haify /190-196/.

Příběh princezny Darumy /196-201/.

Příběh bičovaného mládence /201-206/.

Příběh tyrana Hindmara /206-223/.

Pohádka o lakomém sudím /231-241/.

Pohádka o Ibn Taminovi, Machometovu průvodčím /242-250/.

Pohádka o poctivém člověku, jemuž Bůh pomohl /251-260/.

Sešit čtyryadvacátý

Pohádka o neobyčejné příhodě chalifa Harún Arašida /261f-299/.

Příběh slepého žebráka /264-272/.

Příběh Sidi Numana /272-281/.

Příběh provaznikův /281-298/.

Pohádka o třech divotvorných věcech /300-327/.

Pohádka o třech princích a kouzelném ptáku /328-334/.

Sešit pětadvacátý

Pohádka o úskočné zlatnici /335-359/.

Pohádka o zchytralé Dalile /360-386/.

Pohádka o chytrém zlodějovi, jenž sloul, Rtuť /387-418/.

Sešit šestadvacátý

Pohádka o Ali Babovi a čtyřidceti loupežnících /419-456/.

Pohádka o manželích úskokem rozvedených /457-470/.

Pohádka o hadí královně /471-501/.

 

Díl 6 (1862) — Noc 841–1001

Tisk Jarosl. Pospíšila. Náklad vydavatelův.

Sešit sedmadvacátý

Pohádka o královně duchů a sedmi pannách v Oblakovém Zámku /1-66/.

Pohádka o jedné ženě chalifa Machmuna /67-75/.

Pohádka o kouzelné šavli /75-86/.

Sešit osmadvacátý

Pohádka o ožralci a sudím /87-97/.

Příběh o ožralci a jeho ženě /90-93/.

Pohádka o chudém rybáři a panovníkovi věřících /98-110/.

Pohádka o králi Šalomounovi, synu Davidovu /111-132/.

Pohádka o Městě Měděném a lahvicích Šalomounových se zaklenými duchy /132-147/.

Pohádka o člověku, jenž se nezasmál co byl živ /148-153/.

Pohádka o veselém zasnoubení chalifa Harúna Arašida /154-168/.

Sešit devětadvacátý

Pohádka o princezně, která nenáviděla mužské skrze sen /169-175/.

Příběh mladého kupce se šátkem /175-237/.

Pohádka o ptačím zobu /237-248/.

Sešit třicátý

Pohádka o padesáti bratřích /249-256/.

Příběh princezny Děrabarské /256-273/.

Pohádka o lékařovi a mladém hostinském /274-285/.

Rada mudrce Šímasa synovi jeho /285-289/.

Napomenutí moudrého vezíra Šímasa synovcovi, jenž ho zradil /289-291/.

Šest dívek -- a každá jiná /292-295/.

Smrt z lásky /295-296/.

Básník a manželka jeho /296-297/.

Podivná modlitba poutníkova /297-302/.

Nejpodivnější příhoda chalifa Harúna Arašida /302-303/.

Podobenství /303-314/.

Člověk a zvířata /303-311/.

Poustevník a holubice /311/.

Pastýř v pokušení /311-313/.

Vrána a kočka /314/.

Události ze života Ďafarova, vezíra chalifa Harún Arašida /314-319/.

Přísaha skrz fazole /319-321/.

Pohádka o ptáku v zlaté kleci /322-332/.

Sešit třicátý první

Pohádka o otrokyni, která se stala králem /333-357/.

Král a žena vezírova /357-359/.

Nešťastná paní skrze žebráka /359-361/.

Šlechetný dobrodinec /361-363/.

Laciný chléb /363-364/.

Ošemetná žena /364-365/.

Nábožný princ /365-367/.

Bitva z kapky medu /367-368/.

Princ proměněný v pannu /368-373/.

Neočekávaný milovník /373-376/.

Straka a perle /376-377/.

Udatná princezna /377-381/.

Příběh o slepém kmetu /381-386/.

Čtyři kupci /386-389/.

Hanebný muž a ctnostná žena /389/.

Liška /390-391/.

Otrok Bohu milý /391-393/.

Princ a kupcová /393-396/.

Pohádka o sultánovi a třech taškářích /396-402/.

Příběh sultána Kahirského /403-409/.

Příběh bláznův /409-418/.

Sešit třicátý druhý

Pohádka o úskočných ženštinách i mužských /419-420/.

Příběh prvního dozorce se sličnou pannou /420-433/.

Příběh se židem a milenkou jeho /433-435/.

Příběho třetího dozorce s překrásnou pannou /436-440/.

Příběh čtvrtého dozorce s pijáky /440-442/.

Vypravování pátého dozorce o zchytralé ženě /442-446/.

Vypravování šestého dozorce o lotrovské peleši /446-456/.

Příběh se zpěvačkou /456-461/.

Příběh se zlodějem /462-464/.

Vypravování devátého dozorce /464-468/.

Příběh o uleknutém zloději /468-469/.

Vypravování jedenáctého dozorce /469-471/.

Příběh o sťatém fatkáři /471-473/.

Příběh o zloději, chyceném na obilí /473-474/.

Příběh o neohroženém zlodějovi /475-477/.

Koroptev žalobníkem /477-480/.

Příběh loupežníka s krokodilem /480-481/.

Pohádka o princezně, zavřené u prostřed jezera v zámku /482-487/.

Poslední noc /487-498/.

 

 

* Podle Felixe Tauera byl Pečírkovi předlohou některý německý překlad pořízený z francouzského překladu Gallandova (Kniha Tisíce a jedné noci 8, 1963, s. 239), později již připouští pouhou druhotnost překladu (Tisíc a jedna noc 5, 1975, s. 578). Velmi letmé srovnání s německým překladem Gustava Weila Tausend und eine Nacht, arabische Erzählungen (1838—1841) naznačuje, že by mohlo jít o Pečírkův zdroj, se kterým nakládá dosti volně, například vůbec nesouhlasí pořadí a číslování nocí.

 

 

 

 

< < < Pohádkosloví