Eduard Peck

(1857—1931)

Publikované práce

  Valašské národní pohádky z Vizovic. Eduard Peck. Z autorových rukopisných zápisků z let 1882—1887 vybrali a k vydání připravili Marta a Rudolf Šrámkovi. Ilustrace Marie Vlachová. Vizovice, Město Vizovice ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2011, 21 cm, s. 157.

Tille, II/2, 585–560:

Peck.

Valašské národní pohádky z Vyzovic. Sebral učitel Eduard Peck. Rukopis v Národopisném museu na Smíchově.

Eduard Peck (1857—1931), rodem Hanák, byl učitelem ve Vyzovicich od října 1876 do prázdnin 1888. Pak učil v Holešově, Domaželicích, Kroměříži, r. 1913 šel jako řídící učitel na odpočinek do Prahy. Sbíral archeologické památky, kroje, lidové podání, archivalie, mince a j. R. 1892 vydal vlastivědné dílo "Okresní hejtmanství Holešovské", v Časopise olomúckého musea roč. 12.–14. vyšlo v letech 1895—1897 dílo "Lid na Vizovsku", vněmž jsou také zprávy o hastrmanovi, pokladech, čarodějích, hadech atd. Z jeho pohádkové sbírky jsou tištěny jen pověsti o černokněžnících v Časopise olomúckého musea 1887.

- 586 -

Sbírka, kterou jsem koupil od autora v rukopise pro Národopisné museum, má 84 čísel. Peck zapisoval podle vypravování, zaznamenával vypravěče, datum, místo. Později rukopis proškrtával a slohově upravoval, ale původní zápisy jsou čitelné.

Zápisy začínají 25. prosince 1882 jediným číslem. Z listopadu a prosince 1883 je 40 čísel, z ledna a z února 1884 12, pak porůznu: srpen a prosinec 1884, listopad 1885, jeden zápis z 1886, několik z ledna a března 1887, dohromady 12. Nedatovaných je celkem 19. Vypravěčů je 12. Nejvíc vypravoval Sedlařík ze Slušovské ul. ve Vyzovicích (30 čísel), hlavně v listopadu a prosinci 1883 a v lednu 1884. Řeha má 7 čísel, krajánek Spružina ze Lhoteckého mlýna (80 a 82 let) a Zimáček po šesti číslech. Peck vybíral většinou texty pohádkové, takže jeho sbírka je pro Soupis poměrně vydatná. Některé texty jsou z tisků.

Sedlářík ze Slušovské ul. ve Vyzovicích.

1. Ženich ježek. 8/11--83

2. Drak v skále. 11/11--83 Z tisku: "Černý muž" etc.

3. Čert a domnělý čert. 11/11--83.

4. Belfegor. 11/11--83.

5. Zakletá zahrada. 11/11--83.

6. Lupiči. 18/11--83. a) Švec Maruška zastřelí cestou lupiče, po roce se zachrání před pomstou. b) Soukeník Svatek zabloudí k lupičům, za málo peněz dostane velký ranec vlny.

7. Anděl strážce. 18/11--83.

8. Nezdara králem. 18/11--83. Z Mikš. I. č. 26.

9. Lakomá bába hltá v hrobě bankovky. 18/11--83.

10. Pout do Říma. 25/11--83. Z Menšíka č. 67.

11. Zkamenělá baba. 25/11--83. Léčivá baba vraždí v noci návštěvníky pro peníze, andělem zkameněna. Podobně Mikš. II. č. 6. Menšík IV. č. 25.

12. Císař a sedlák. 8/12--83. Z Menšíka č. 21.

13. Výpravy několikrát pro vzácné věci. 8/12--83.

14. Císař a chuďas. 8/12--83.

15. Lék otci: pták, kůň, dívka. 8/12--83. Z Malého 1838 č. 4.

16. Zakletá zahrada. 1/12--83.

17. Dívka-kouzelnice. 1/12--83.

18. Smrt kmotra. 15/12--83.

19. Čert slouží. 15/12--83.

20. Kouzelné dary za almužnu. 30/12--83.

21. Hasan provazník. 30/12--83. Z 1001 noci.

22. Chráněnec osudu. 30/12--83.

23. Amaradéví. 1/12--83. Z Kuldy č. 76.

24. Liška a rak. Leden 1884. Rak pěstí obilí, liška zahálí, pak závody v běhu, rak na ocase lišky vítězí.

25. Jan z Rusavy. 6/1--84. Kouzelný střelec prostřelil krucifix, zastřelí se, jeho duch prosí dlužníka o mše.

- 587 -

26. Císař a dráb, 1886.

27, Kázání. 15/1---87. Moralita: Pramen prýštící z tlamy zdechliny — i hříšný farář může dobře kázat.

28. Těhotný muž. 15/1--87.

29. Živá socha. 15/1--87.

30. Ženich upír. 16/1--87.

Šimoník.

31. Ženich upír. 8/12--84.

32. Dívka-kouzelnice. 8/12--84.

33. Pari Banu. 9/12--84.

Zimáček.

34. Dary zakletého hada. 9/12--83.

35. Čertovy hádanky. 9/12--82.

36. Tři doktoři. 9/12--83.

37. Smrt kmotra. 11/12--83.

38. Čáry. 11/12--83. Karbaník polkl očarovaný lusk, aby vyhrával, je pokoušen, kaplan ho vysvobodí, ale všechny jeho děti po porodu umírají.

39. Fortáš pochytá v hospodě lupiče. 11/12--83.

Koutný, 1883.

40. Služba o nos.

41. Mluvící krucifix.

Spružina, krajánek ve Lhotském mlýně č . 47, osmdesátiletý, 1883.

42. Mlynářské čáry: běhoun na lípě, palečnicové kolo letí za vandrovním, palce vyskakují.

43. Holič straší.

44. Mlynářské čáry. Přimrazení lupičů v mlýně.

45. Čertův švagr.

46. Záhoř. (1885.)

47. Domněle začarované dobytče. (1885).

Řeha.

48. Mnoho bratří mnoho sester. 27/1--84.

49. Ženich zbojník. 10/2--84.

50. Bruncvík. 10/2--84.

51. Perníková chaloupka. 27/1--84.

52. Princezna v noci tančí. 10/2--84. Z Mikš. I. č. 33.

53. Kosoručka. 22/1--84.

54. Princezna Nesyta. 22/1--84. Z Mikš. 1847 č. 55.

Rychlík-Prasátník, sběratelův žák, 1883.

55. Žitná tráva.

56. Lakomcův hrob. Z Němc. č. 17.

Rychlík-Pohrabáč 14/1--84.

57. Smrt-bába se dá chasníkem donést k muzice, dá synovi hostinského přivonět k rozmarině -- hoch zemře.

- 588 -

58. Domnělý hrdina.

59. Jedlík: sní o sázku velkou rybu.

Žůrková 1883.

60. Hodná-zlá dívka: služba.

Jan Špaňhel, sběratelův žák. 1883.

61. Hodná-zlá dívka: služba.

Balusek ze Zadveřic.

62. Dva šibalové. 25/11--85.

63. Rady hocha. 1/3--87.

Vandrovní z Lípy, bez data.

64. Myslivecké čáry na hrobě zastřelené čarodějnice.

65. Vražda prozrazená zavražděným.

Beze jmen vypravěčů.

66. Mnoho bratří mnoho sester. 3/8--84. Z Mikš. 1847. č. 1.

67. Silný Ctibor.

68. Farář zkoušen zbojníkem, dodrží slovo.

69. Učená řeč: posunky.

70. Lupič Jánoš 25/12--84. Zrazen kamarádem a oloupen o zbroj i kouzelný obušek. Lokaj dokáže hraběti, že farář sbírající podpory má mnoho peněz.

71. Mlsná žena. — Dit des perdriz. 1883.

72. Člověk, medvěd, svině, vlk: klbásky.

73. Hastrman chycen v hospodě nasmolenou lavicí.

74. Katovské čáry: Kat rozetne jablko, tím setne odsouzence i jeho matku čarující proti němu.

75. Kominíci přenocují v stodole a chytí zloděje.

76. Kázání o nebi a pekle.

77. Krádež pomocí mešního roucha.

78. Farář zaplatí Martinovi, aby se dal jako mrtvý vzkřísit, Martin se v rakvi udusí.

79. Kázání o noži sv. Vavřince: nejprvé, že je v úřadech, kde jím páni drou podané, po druhé, že je v pekle, kde jím čerti drou pány.

80. Zhojená pakostnice.

81. Kouzelné dary brašna s vojskem.

82. Poklad pod starojičínským zámkem hledán marně.

83. Farář a cikán: sen o nebi, myšlenka rovná se činu.

81. Tři rady slavíka.


Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist