PohádkoslovíKarel Pekárek

(1911—1966)

Publikované práce

  Starozlínské pověsti a lidové povídky. Ilustroval akad. malíř Jan Kobzáň. Zlín, Nakladatel Bohumil Siegel, 1942, 276 + (4) str. + 13 stran obrazových příloh.

Dedikace: Mé drahé matce.

Obsah:

 

Vypravěči

Poznámky

 

Úvod /7/.

Jag dostáł Zlín méno

1.

Zlín se menováł „Złaté japko“ /11-12/.

2.

Zlín ochraňujú tři Panenky Maryje /12-13/.

3.

Zlín — to bude nová Praha /13-15/.

4.

Zlín — Vín — Berlín /15/.

5.

Jag dostáł Zlín méno /16-17/.

6.

Rusňáci ve Zlíně /17-18/.

7.

Jak přišeł Zlín g ménu /18/.

8.

Zájmutý důstojník /18-19/.

9.

Sv. Cyryl a Metoděj ve Zlíně /19-20/.

10.

Zlínnemá méno po złýh lidoch /20-21/.

Ze starýh dop

11.

Jag zvjerozvjesti našli f Tłustéj indych /25-26/.

12.

O Svatopłukovi /26/.

13.

Jak ten Kurydz vydrancováł Zlín /27-28/.

14.

Unesená nevjesta /28-31/.

15.

Po sedmiletéj válce /31-32/.

16.

Aj mor býł gdysi ve Zlíně /32-/.

17.

Jak púščali koleru /33-/.

18.

Jag umře kromfótr — přestane aj kolera /34-/.

19.

O Potrubnéj ulici /35-/.

20.

Mastili otruby kopřivama /36-/.

21.

Jag dostáł méno Cigánof /37-/.

22.

Ve Zlíně býváł klášter /37-/.

23.

Pod zlínským rynkem vedú chodby /38-/.

24.

O propadłémjestě /39-/.

25.

Přežehnáł Zlín a jeho chałúpka nezhořela /39-/.

26.

Pez vyje na oheň 41-/.

27.

Palič /42-/.

28.

Proce słavíja Małé zlinské hody /42-/.

29.

Jag bývało za robot /43-/.

30.

Císařa Jozefa sem já viďéł /44-/.

31.

Císař Jozev nocováł ve Sčípje /45-/.

32.

Císař Jozev a sedlák /46-/.

33.

O Jozefovi /48-/.

34.

Císař Jozev žíł ešče po svojí smrti /49-/.

35.

Proďž nemá Zlín archývy /50-/.

O Hradíščku

36.

Hradíščko /55-/.

37.

Stařenka s klúčama /56-/.

38.

Jag na Hradíščku vodiło /56-/.

39.

O Psí studénce /58-/.

40.

Zajídz u Psí studénky /59-/.

41.

Pasáci na Hradíščku /60-/.

42.

Co zažili pasáci na Hradíščku /61-/.

43.

Pod Hradíščkem sú rytíři /62-/.

44.

Jednúdza rog bývá na Hradíščku veliký rámus /64-/.

O Milošovi

45.

Gdo býł Miloš? /69-/.

46.

Ohnivý kočár /70-/.

47.

Proďž Miloš strašíł /70-/.

48.

Rytíř Miloš /71-/.

49.

Jag Miloš strašíł /75-/.

50.

Miloš jezdí jednúdza padesád roků /76-/.

51.

Miloš strašíł aj ve ďně /77-/.

52.

Miloša jeden človjek vidí a druhý né /78-/.

53.

Koho Miloš objéł, každý zostáł ležet /79-/.

54.

Nahlédáł na Miloša okénkem na hůře /79-/.

55.

Pán z Hradíščka /80-/.

56.

Svézł se z Milošem, ale zle dopadł /81-/.

57.

Aj ve zlinském zámku strašíł Miloš /82-/.

58.

Na Miloša býł aj siłák słabý /84-/.

59.

Milož býł jag dub vysoký /85-/.

60.

Na křesťanské pozdravéní Milož neotpoví /86-/.

61.

Miloš projéł aj spuščenýmýtem /88-/.

62.

Z ohnivým kočárem po vodě /90-/.

63.

Milož mohł s kočárem aj f povjetří létat /91-/.

64.

Jag Miloš povozíł hrňčíře /93-/.

65.

Miloš svézl ponocného chťa /94-/.

66.

Památky po Milošovi /95-/.

67.

Jak to było z Milošem /96-/.

O Zbojníkoch

68.

Zbojníg Ronza /99-/.

69.

Šezd zbojníků na peci /100-/.

70.

Jag ve Zlíně chytli dvanázd zbojníků /103-/.

71.

Pochytaní rebelaňti /105-/.

72.

Čłovjek si mosí umjet pomoct /106-/.

73.

Potrestali zbojníka besúdu /107-/.

74.

Aj při tom złodějovi je Pámbu /108-/.

75.

Alenkofští zbojníci /109-/.

O Katofci

76.

Katovec /115-/.

77.

U Katofca strašívało /116-/.

78.

Pot Katofcem našli kosti /117-/.

79.

Jak se popravjało /117-/.

80.

Posleďní zlinský kace neožéníł /118-/.

81.

Pocvatým Antonínkem je pochovaný kat /119-/.

82.

Jag były zrušené šibenice /120-/.

83.

Šibenica néni na poščaj /124-/.

O pokładoch

84.

Jak se kopú pokłady /127-/.

85.

Pokłady se aj samy otvírajú /128-/.

86.

Vyoraný pokłat /131-/.

87.

Zakopaná kasa /131-/.

88.

Jak Ščípjané kopali pokłat /132-/.

89.

Peníze z uhlí /134-/.

90.

Jag Rychlíg z Juřenú děłali złato /135-/.

91.

Pokład v Mezihoří /136-/.

92.

Pokład za kołáč /137-/.

93.

Pokład na Vałohlédá duch /138-/.

94.

Pokłady se přisúšajú /141-/.

95.

Jak pokład vbjehł ropce do zástěry /142-/.

O strašidłoch

96.

Jak pofstały strašidła /147-/.

97.

Dyž má čłovjek strach, ani flinta nepomože /148-/.

98.

O čérném koni /149-/.

99.

Strašidło na Oltéřoch /151-/.

100.

V Hustýh vŕbách /153-/.

101.

Divné strašidło /154-/.

102.

Nedáł na mšu za nebošku /154-/.

103.

Umrlec kúláł svojú hlavú /155-/.

104.

Jag Verunka z mrtvých stała /157-/.

105.

Každý špáz neco stójí /160-/.

O čarodenicách

106.

Ve Zlíně było pjet čarodenic /165-/.

107.

Nodz má svú moc /166-/.

108.

Čáry z mlékem /167-/.

109.

Jag baba z Hrozenkova čarovała /168-/.

110.

Čarodenice v Růžovém žlépku /170-/.

111.

Jedna čarodenica može jedna druhú zhodit /172-/.

112.

Toto bože tobje — toto bože mi /173-/.

113.

Na Křížných cestách /174-/.

114.

Jakrájánek poděłáł mynářovi /176-/.

115.

Šli na ryby a trefili na čarodenicu /177-/.

116.

Čárám se može čłovjeg naučit /178-/.

117.

Hádanka /179-/.

O cigánoch

118.

Jak se chťéł cigán žénit /183-/.

119.

Cigán přespí aj ve snihu /184-/.

120.

Jak cigán vyhráł sásku /184-/.

121.

Cigánesmí słyšet kašłat /185-/.

122.

Jak cigán ptáł na fáře /185-/.

123.

Cigánovi se na péří zle spí /186-/.

124.

Cigán u spovjedi /187-/.

O bestrmanoch . . .

125.

Bestrmani ešče sú aj fčil /191-/.

126.

Bestrman z Januškového mlýna /192-/.

127.

Jag voďníg rúbáł vŕbu /194-/.

128.

F kotlině je bestrman! /195-/.

129.

Bestrman poctavem /196-/.

130.

Jag bestrman topíł kočího /196-/.

131.

Dyž uderý hastrmana, uderý po železi /199-/.

132.

O bestrmanovi /199-/.

133.

Jag bestrman schromł /201-/.

134.

Napálený bestrman /203-/.

135.

Bestrman se chytíł do oka /204-/.

136.

Jag zlínský bestrman karbaníł /206-/.

O fšelijakýh vjecách

137.

Jak pofstały hřiby /213-/.

138.

Jak Pán Ježiž a svatý Petr nocovali /214-/.

139.

Jag na Hostýně zastřelili lišku f kostele /215-/.

140.

Čerd na námłuvách /216-/.

141.

Uvařený had vyléčíł čłovjeka /219-/.

142.

Jak staříčka omámiła tráva /220-/.

143.

Jak svjetłonošé prohnali formana /221-/.

144.

Nekřtěňátko /223-/.

145.

O Mezulíně /224-/.

146.

Diviženy f Kohútkovém žlebje /225-/.

147.

O diviženách /225-/.

148.

Voďní pana /226-/.

149.

Kudłofský drak /228-/.

150.

Pohátka o Janíčkovi /230-/.

Poznámky k povídkám /239-243/.

Něco o vypravěčích /244-248/.

Doslov /249-253/.

Literatura /254/.

Bartoš, František: Dialektologie moravská I. a II. Brno 1886, 1895.

Bartoš, František: Lid a národ. Velké Mezíříčí 1883.

Bartoš, František: Deset rozprav lidopisných. Olomouc 1906.

Bartoš, František: Naše děti. Brno 1888 a druhé, rozmnožené vydání, Praha 1898.

Bayer, František: Valašské národní pohádky a pověsti z okolí rožnovského. Kroměříž 1874.

Bayer, František: Valašské národní pohádky. Olomouc 1875.

Bufková-Wanklová, M.: Z Ječmínkovy říše. Praha, druhé vydání (bez roku).

Buchlovan, Bedřich B.: Vlastivědné čtení z pověstí hradišťského okresu. Uherské Hradiště 1935.

Čižmář, Josef: Dějiny a paměti města Vizovic. V Brně 1933.

Čižmář, Josef: Národopisné a životopisné paměti Vizovic. Vyškov 1938.

Fialová, Vlasta: Kronika holešovská 1615—1645. V Holešově 1940.

Chlup, Vincenc: Zeměpisný nástin hejtmanství uhersko-hradišťského. Uherské Hradiště 1885.

Jadrníček, Ludvík: Městečko Fryšták. Brno 1933.

Kolář-Kochovský, Jos. B.: Chudobinky z luhů moravské Slovače. Národní pohádky a pověsti z okolí Uhersko-Brodského. Vel. Meziříčí (bez roku).

Kolář-Kochovský, Jos. B.: Z Chatek moravské Slovače. Velké Meziříčí (bez roku).

Kalláb, Karel: Pověsti hradů moravských a slezských. Praha 1936.

Kobzáň, Jan: O zbojníkoch a pokladoch z Moravského Valašska. Praha 1927.

Koudelák — Vaca — Vrbka: Pověsti z kraje F. S. Procházky. Olomouc 1940.

Kulda, Beneš Methoděj: Moravské národní pohádky, pověsti, obyčeje a pověry. Praha 1874. Svazek III. (Praha 1892). Svazek IV. (Praha 1894).

Kvasnička, Pavel: Holešovský okres. Vlastivěda moravská II. Brno 1929.

Menšík, Jos. St.: Moravské pohádky a pověsti. Brno 1861.

Mikšíček, M.: Národní báchorky moravské a slezské. Svazek I. a II. Praha 1899.

Peck, Eduard: „Lid na Vizovsku“, Časopis olomúckého musea, roč. 12-14 (v letech 1895—1897).

Peck, Eduard: Rukopisná sbírka valašských pohádek v NMČ.

Peck, Eduard: Okresní hejtmanstvi holešovské. Holešov 1892.

Peřinka, Václav: Soudní okres Vizovice. Brno 1907.

Polívka, Jiří: Povídky lidu opavského a hanáckého. Praha 1916.

Prasek, Vincenc: Paměti Malenovic a Pohořelic. Velké Meziříčí 1883.

Přikryl, František: Pohádky a pověsti ze Záhoří. Holešov 1895.

Šiška, František: Zlínský okres. Kromětíž 1930.

Táborský, František: Rusava. Olomouc 1928.

Táborský, Fr. — Fialová, Vl.: Naše Valašsko. Vsetín, Valašské Meziříčí 1930—1941.

Trávníček, Fr.: Moravská nářečí. Praha 1926.

Trébský, František: Kytička pověstí. Holešov 1936.

Tille, Václav: Povídky, sebrané na Moravském Valašsku. 1888. Praha 1902.

Václavek, Matouš: Pohádky a pověsti moravského Valašska. Nové Město n. M. 1888—1889.

Václavek, Matouš: Valašské pohádky a pověsti. Velké Meziříčí 1894—1897.

Václavek, Matouš: Valašské pohádky. Ružomberk 1898.

Václavek, Antonín: Luhačovské zálesí. Luhačovice 1930.

Vrána, Fr. M.: Moravské národní pohádky a pověsti. Brno 1880.

Vlastivědné časopisy: Podřevnicko. Zahrada Moravy. Vlastivědný sborník župy olomoucké.

Rejstřík vlastních jmen /255-256/.

Rejstřík zeměpisný /257-259/.

Rejstřík látek a motivů /260-263/.

Slovníček /264-270/.

  Starozlínské pověsti a lidové povídky. Ilustroval Jan Kobzáň. Vizovice, Lípa 1997 (reedice vyd. z roku 1942), 24 cm, 276 str.


Literatura

 

Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví