PohádkoslovíJan Pleskáč

(1797—1873)

Publikované práce

  Moravské národní pohádky a pověsti. Svazek třetí. Z okolí Olešnického a jiných. Sebral a zaslal Jan Pleskáč, farář v Olešnici na Moravě, a jiní. Moravské národní pohádky a pověsti. Sebral a do tisku upravil Beneš Method Kulda. V Praze, Tiskem a nákladem knihtiskárny Cyrillo-Methodějské (V. Kotrba), 1892, 275 + (3) str.

Další titul 3. svazku: Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Olešnického, Brněnského, Třebíčského, Vyškovského a Žďárského /1/.

Obsah:

 

Proslov (B. M. Kulda) /3-6/.

1.

Jan od Boha /7-17/.

Tille II/2, 188n., srov. II/1, 449b, (Výpravy / Zlaté pero, podkova, vlas — podkoní a závistníci). Polívka II, 317n. AT 531.

Z Olešnice, o. Blansko.

Viz Švéda, č. (12); srov. Švéda č. (9).

2.

O řezníkovi Braňovi /18-35/.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 60.

3.

O třech vojácích /35-46/.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 61.

4.

O tesaři Vňučkovi /47-53/.

Tille II/2, 230n., 506, 534. Polívka IV, 75n., 126. AT 756 B.

Z Olešnice, o. Blansko.

Viz Pleskáč č. 24.

5.

O kovářovi /53-60/.

Tille I, 59n. (Kristus — Petr: Okouzlený strom / Kovář) + II/2, 445n. (Tres Wallenses).

Polívka III, 412n., IV, 6, + IV, 129b. AT 330 A + 360.

Z Olešnice, o. Blansko.

Srov. Pleskáč č. 21.

6.

Centrum /61-66/.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 62.

7.

O hloupém Jankovi /66-69/.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 63.

8.

O třech cestovních /69-75/.

Tille II/2, 164n. (Veritas Falsitas / Sněm zvířat). Polívka IV, 93n., I, 191, srov. II, 384. AT 613.

Z Olešnice, o. Blansko.

9.

Bujárek a Suria /75-82/.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 64.

10.

O správcově Pepince /82-91/.

Tille II/2, 103n., 492, 502, II/1, 55n., I, 65n. (Sneewittchen). Polívka III, 100n., 297n. AT 709 + 710.

Z Olešnice, o. Blansko.

11.

Zlatá jablka /91-98/.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 65.

12.

O třech krkavcích /98-103/.

Tille II/2, 45n., srov. II/1, 59n. (Sedm krkavců). Polívka III, 106n., srov. 168n. AT 451.

Z Olešnice, o. Blansko.

13.

O pacholkovi /103-109/.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 66.

13.

O Čulíně /109-117/.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 67.

14.

Chlupatá princezna /117-122/.

Tille II/1, 326n., II/2, 216, 497 (Princezna v kryptě / Kletba neb úpis čertu). Polívka II, 199n. AT 307.

Z Olešnice, o. Blansko.

Viz Soukop č. 7.

15.

O třech dcerách /122-125/.

Tille II/2, 346n. (Ženich — vlčí král).

Z Olešnice, o. Blansko.

16.

O dvou hrbatých /126-129/.

Tille I/2, 126n., 486 (Hrbáči). AT 503.

Z Olešnice, o. Blansko.

17.

O sklených kolovrátcích /129-135/.

Tille I, 377n. (Finette). Polívka IV, 463n. Srov. AT 883 B (1115).

Z Olešnice, o. Blansko.

18.

O mlynáři /135-143/.

Tille II/1, 80n., 393 (Modrovous). Polívka III, 384, zvl. 392n. AT 311.

Z Olešnice, o. Blansko.

Viz Pleskáč č. 19.

19.

Čertův hrad /143-152/.

Z Olešnice, o. Blansko.

Viz Pleskáč č. 18.

20.

O rytířce /152-158/.

Tille II/1, 1n., II/2, 489 (Lebka — číše). Srov. AT 712 (881).

Z Olešnice, o. Blansko.

21.

Bída /158-162/.

Tille I, 59n., zvl. 599n. (Kristus — Petr: Okouzlený strom / Bída). Polívka III, 412n., IV, 6. AT 330 A.

Srov. Pleskáč č. 5.

22.

Mocný list /162-164/.

Starší bratr napraví mladšího a pomůže mu z nouze pomocí zapečetěného dopisu; v něm je křesťanské mravoučné poučení.

Kulda jako vydavatel připojuje podle Pleskáčovy pozůstalosti k pohádce jméno Jarolím Kerka; není jasné, zda to byl vypravěč textu nebo jeho zasilatel.

23.

O kupeckém mládenci /165-171/.

Tille I, 58n., zvl. 67n., 222, II/2, 17, 18, 19 (Anděl strážce / Kupecký mládenec). Polívka IV, 67n., II, 200. Srov. AT 506*.

Jarolím Kerka (viz pozn. u č. 22).

Viz Orel č. 4; srov. Menšík 1862, V-VI, č. 28.

24.

O jednom rybáři /171-178/.

Viz Pleskáč č. 4.

Jarolim Kerka (viz pozn. u č. 22).

24.

O třech vysloužilých vojácích /178-198/.

Tille I, 335n., zvl. 347n., II/2, 478n., 537 (Drak v skále / Tři bratři). Polívka I, 202n. AT 303.

Jarolím Kerka (viz poznámka u č. 22).

Viz Orel č. 13; srov. Švéda č. (5).

26.

O dceři kupcově /198-211/.

Tille II/2, 34n., zvl. 41n., 500, II/1, 212 (Sázka o věrnost ženy (sestry) / Očerněná sestra — hospodský). Polívka IV, 281n. AT 883 A.

Jarolím Kerka (viz pozn. u č. 22).

Srov. Menšík 1856, č. 32.

27.

Kupcův syn /211-220/.

Tille II/1, 119n., II/2, 494 — I, 367n., srov. II/1, 357, II/2, 246n. (Netvor bez duše a dělení kořisti zvířatům / Bouře na moři — zámek pokušení). Polívka II, 11n., 161n., 118n., IV, 362. Srov. AT 400 + 302.

Viz Orel č. 2; srov. Menšík 1856, č. 80; Orel č. 6.

28.

Lidojed /220-224/.

Tille I, 381n., II/2, 481, II/1, 213n., 242n. (Finette — Cendron). Polívka III, 257n., zvl. 273n., IV, 188n. AT 327 A + 51O A.

Ze Svatoslavi, o. Brno-venkov, vypravěčka Kateřina Vidláková.

29.

Slib snoubenců /225-226/.

Tille II/2, 330n., 508 (Ženich mrtvý). Polívka III, 353n. AT 365.

Ze Svatoslavi, o. Brno-venkov, vypravěčka Kateřina Vidláková.

Viz Soukop č. 13.

30.

Lakomý otec /226-229/.

Ze Svatoslavi, o. Brno-venkov, vypravěčka Kateřina Vidláková.

Viz Menšík 1862, IV, č. 18.

31.

O jednom kupci /229-239/.

Tille II/2, 212n., 227n. (Vzkříšená nevěrná žena). Polívka II, 406n. AT 612.

32.

O zahradníkovi /239-243/.

Viz Menšík 1856, č. 87.

33.

O smělém tesařovi /243-246/.

Viz Menšík 1862, II, č. 16.

34.

O Palečkovi /247-251/.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 68.

35.

Mlynářova dcera /251-254/.

Tille II/2, 357n. (Ženichové). Polívka IV, 464n. AT 940.

Z Valdíkova (u Pleskáče: Vladíkov), o. Třebíč, vypravěčka Mariana Mitysková.

Viz Orel č. 8.

36.

Vzácný kmotr /254-257/.

Chudý polský vesničan marně hledá kmotra pro novorozené dítě. Náhodný pocestný, jehož pohostili, slíbí pomoc. V největší nouzi se objeví v kočáru; je to polský král Jan, bohatě chudáka obdaruje.

Z Valdíkova (u Pleskáče: Vladíkov), o. Třebíč, vypravěčka Mariana Mitysková.

37.

Křivý žalobník /257-259/.

Tille II/2, 385 (Fridolín). Srov. AT 837, 935*.

Z Budišova, o. Třebíč, vypravěč František Machát.

38.

Císař Josef a desátník /259-260/.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 69.

39.

Vídenský purkmistr a sedlák /260-262/.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 70.

40.

Princ Zlatohlávek /262-268/.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 71.

41.

Rytíři v Blaníku /268-272/.

Ze Svatoslavi, o. Brno-venkov, vypravěčka Kateřina Vidláková.

Viz Menšík 1862, V-VI, č. 13.

42.

Sprosťáček /273-274/.

Tille II/1, s. 76n. (Mluvící krucifix). Polívka IV, 66. Srov. AT 460 A, AT 767.

Z Valdíkova (u Pleskáče: Vladíkov), o. Třebíč, vypravěčka Mariana Mitysková.

43.

Švec posměváček /274-275/.

Hrbatý a chromý švec se posmívá lidem; jeho šestiletý syn jej poučí, že má myslet nejdřív na vlastní chyby.

Z Budišova, o. Třebíč, vypravěčka Křištánka Machátová.

 

  Moravské národní pohádky a pověsti. Ze sbírek J. S. Menšíka, J. Pleskáče, K. Orla, J. Soukopa a V. Švédy. Text vybrali, předmluvu napsali a poznámkami, slovníčkem a mapou opatřili Oldřich Sirovátka a Marta Šrámková. K vydání připravila a jazykovou poznámku napsala Jarmila Víšková. Ilustrace, obálka, vazba a grafická úprava Jan Sládek. Klasické sbírky českého folklóru, svazek 4. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 27. Praha, Odeon 1983 (náklad 13 500 výt.), 342 + (2) str.

Obsah.

Tille

...

Literatura

 

Zkratky

AT

Aarne, Antti — Thompson, Stith: The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography. Antti Aarne's Verzeichnis der Märchentypen (FF Communications No. 3) Translated and Enlarged by Stith Thompson – Indiana University. Second Revision. FF Communications No. 184. Academia Scientiarum Fennica. Helsinki 1961.

Polívka

Polívka, Jiří: Súpis slovenských rozprávok I–V. Turčiansky Sv. Martin 1923—1931.

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

Poznámka

Anotace k textům jsou převzaty z komentářů Oldřicha Sirovátky a Marty Šrámkové (1983). Číslování ponecháno podle vydavatele Kuldy.

 

< < < Pohádkosloví

Pohádkosloví