František Ladislav Popelka

(1857—1902)

Publikované práce

  Pohádky a pověsti. Sbírkou Fr. Lad. Popelky. Prostonárodních besed číslo 1. Nákladem knihoskladu a knihařství Fr. Popelky v Poličce, 1883, 16 cm, s. 62. — Online Kramerius.

Obsah

O brněnském vodníkovi. Napsal F. L. Popelka /3–7/.

O třech princeznách. Od Fr. Lad. Popelky /7–10/.

O lháři pasákovi. Od Fr. Lad. Popelky /10–14/.

O vysloužilci. Od Jos. Ackermanna a Fr. Lad. Popelky /15–18/.

O koníčkovi. Od Jos. Ackermanna a Fr. Lad. Popelky /19–26/.

O Fricovi. Od Jos. Ackermanna a Fr. Lad. Popelky /27–33/.

O zlatovlásce. Od Jos. Ackermanna a Fr. Lad. Popelky /34–40/.

O lakomém mlynáři. Od Jos. Ackermanna a Fr. Lad. Popelky /41–43/.

Panuje-li pravda nebo lež? Od Fr. Lad. Popelky /44–46/.

O mramorovém kopci. Od Jos. Ackermanna /46–51/.

O Jankůhráškovi. Od Jos. Ackermanna /52–62/.

  Pověsti a báchorky. Sbírkou Fr. L. Popelky. Prostonárodních besed svazek III. Polička, Nakladatelství F. L. Popelky, 1888, 15 cm, s. 79. — Online Kramerius.

Obsah

Rychtářova zrada /1–8/.

O pasáčkovi /9–14/.

O Popelce /15–28/.

O Silném /29–37/.

O Amalii /38–42/.

O daru králově /43–56/.

O Majdalence /57–70/.

O černokněžníkovi /71–73/.

O třech pocestných /74–79/.

  Pohádky a pověsti. Seps. F. L. Popelka. Národní květy, sv. 1. Praha, Fr. Popelka, [1890], 12°, s. 137.

  Pověsti a báchorky. F. L. Popelka. Národní květy, sv. 3. V Praze : [s.n.], [1890], s. 79.

Tille, II/2, 589–591:

Popelka.

Popelka 1883. Pohádky a pověsti. Sbírkou Lad. Popelky. Polička, Fr. Popelka 1883. (Prostonárodních besed č. 1.) — Tutéž sbírku v stejném

- 590 -

pořadí obsahuje pozdější knížka: Pohádky a poyěsti. Sepsal F. L. Popelka. Praha, Fr. Popelka, tisk F. Popelka y Jaroměři b. r. (Národní květy č. 1.) Jenže před texty pohádkovými jsou otištěny dvě historické povídky: první je obrázek z doby husitské, týkající se Růžoyého paloučku u Litomyšle (s. 3), a druhá skutečný příběh litevského véhody Dimitra Sangušky, jenž byl v dubnu 1554 zavražděn v Jaroměři a má tam v kostele náhrobek (s. 37).

Popelka 1888. — Pověsti a báchorky. Sbírkou Fr. L. Popelky. Polička, F. L. Popelka 1888. (Prostonárodních besed č. 3.)

Fr. L. Popelka byl knihař a papírník v Poličce, prodával též lidové a dětské knížky, ,vydával hojně různých praktických příruček, po léta tiskl časopis "Jitřenku" s příspěvky studentů a členů své rodiny. Měl dvanáct dětí. Jeho bratr Moric byl řezbář, vyráběl figurky do betlémů, zvířátka z papírové masy. Moricova žena, Anna Kozloyá, vyprávěla vášnivě ráda pohádky. Její otec a bratr robili malovaná zvířátka a ptáky z hlíny, prodávali je o trzích.

Obě Popelkovy sbírky jsou psány jeho vlastním, střízlivým slohem. Ackennannova čísla, do sbírky pojatá, mají stejný charakter. Pramenů neuvádí, jen u čísla 3. ve sbírce z r. 1888 připomíná vypravěčku, slžku Paclíkovou, u čísel 5. a 8. dodává, že jsou od Anežky Polívkové. Běžné látky podání mají v obou sbírkách někdy zvláštní, individuální ráz.

Popelka 1883.

1. s. 3. Hastrman topí plaviče koní předurčeného k smrti.

2. s. 7. Jean de Calais.

3. s. 10. Lhaní o princeznu.

4. s. 15. (s Ackermannem) Princezny pod zemí.

5. s. 19. (s Ackermannem): Nejmladší ze tří bratří snáší tři noci muka v zakletém zámku, starší bratří mu ji unesou, on radou koně dostane v jednom zámku svéčku, v druhém šunku, spadne do jámy bratry nastražené, svítí si svíčkou, živí se šunkou, až náhodou je nalezen děckem, dostane princeznu.

6. s. 27. (s Ackermannem) Princezna v kryptě.

7. s. 34. (s Ackermannem) Mnoho bratří — mnoho sester.

8. s. 41. (s Ackermannem) Lakomcův hrob.

9. s. 44. Veritas-Falsitas.

10. s. 46. (Josef Ackermann) Neznámý vítěz — jízda na horu.

11. s. 52. (Josef Ackermann) Netvor bez duše.

Popelka 1888.

1. s. 3. Poličský rychtář Kaplánek je r. 1742 uvězněn za to, že se pokusil udat nevlastního syna, kněze, pruskému generálovi v Svitavech ze zrady.

2. s. 9. Zakletá rodina královská.

3. s. 14. Popelka, od Anny Paclíkové.

4. s. 29. (s Ackermannem) Princezny pod zemí.

5. s. 38. Nurunihar. Od Anežky Polívkové.

- 591 -

6. s. 43. (Josef Ackermann) Princezna miluje otce nad sůl.

7. s. 57. (Josef Ackermann) Magelona.

8. s. 71. Ženich upír. Od Anežky Polívkové.

9. s. 75. (s Ackermannem) Tři doktoři.


Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist