Václav Popelka

Nepublikované práce

  Rukopisy jsou uloženy v archivu Etnografického oddělení, resp. Národopisného oddělení, resp. Národopisného muzea spadajícího pod Historické muzeum Národního muzea v Praze :-)

Tille, II/2, 591–593:

Popelka Václav.

Václav Popelka: Pohádky z Poličska. Rukopis ve sbírce NMČ. Zápisy dle vyprávění s daty, místy i vypravěči. Václav Popelka byl syn Fr. L. Popelky a bratr Anny Popelkové-Kristýnové.

1. Létací přístroj. Fr. Novák, Třemošná 15/12 1914.

2. Drak ve skále: dva bratři se zvířaty. (Úvod: Kouzelný ptáček.) Vosmek, Sádek.

3. Popelka-Fineta. Hana Zrůstová 28/12 1914.

4. a) Ženich-zbojník. Bednář, Kamenec.

b) Ženich-zbojník. Vosmek, Sádek.

c) Ženich-zbojník. Vosmek, Kamenec.

d) Ženich-zbojník ? Korouhev.

5. Princezna Turandot. Vosmek, Sádek.

6. a) Lakomcův hrob. H. Zrůstová 28/12 1914. Z Němc. č. 17.

b) Lakomcův hrob. Vosmek, Kamenec. Z Němcové č. 17.

7. Silák slouží. ? ze Střítěže 15/12 1914.

8. a) Učená řeč — posunky. Vosmek, Sádek.

b) Učená řeč — posunky. Vosmek, Kamenec (?).

9. Patelin — tele třikrát prodané. Vosmek, Kamenec.

10. Půjčený kabát před soudem. Vosmek, Kamenec.

11. a) Farář a cikán: posel s kachnami. Vosmek, Kamenec.

b) Farář a cikán: posel s kachnami. Vosmek, Sádek.

12. Zhojená pakostnice. Vosmek, Kamenec.

13. a) Tři šibalové. Vosmek, Kamenec.

b) Tři šibalové. Vosmek, Kamenec (?).

14. (Farář a cikán.) Ukradená husa z trouby. Bez udání pramene.

15. Lékař slíbí křísit mrtvé, nebude-li nikdo proti tomu. U každého mrtvého se ozve u posluchačů oposice. Bednář, Kamenec.

16. Tři ženichové. Vosmek, Kamenec.

17. Tři ženy a prsten. Remza, výměnkář na Hané 28/12 1914.

18. a) Hildebrand: snídaně na poli. Vosmek, Sádek.

b) Hildebrand: snídaně na poli. Vosmek, Kamenec.

19. Čert a domnělý čert. H. Zrůstová 28/12 1914.

20. Lupiči zabijí kováře, jenž po nich střelil, když kradli prase. Vosmek, Kamenec.

21. Vrány prozradí vraha řezníka. H. Zrůstová 28/12 1914.

22. Hádanka: Pod zemí u dubu snědl křtěný nekřtěného, z Devíti bratrů (zloděj připoutaný ve vězení dostane sele). Vosmek, Kamenec.

- 592 -

23. Honza ovčák píská na na zakázané louce, "obršt" ho vyžene, sedlák ho propustí, že se ovce nenapásly. Slouží u vdovy, rozbije všechno, vyhnán. U pekaře napeče ze zkažené mouky zvířátek, hodně za ně utrží, přejí se atd. Hana Zrůstová 29/12 1914. Odepřela povídat dál "to šeredné".

24. Hloupý Honza — zpověď. Vosmek, Kamenec.

25. Muž jde do města, zeptat se, vyhrál-li jeho los. Vyhrál-li, chce přijet domů v kočáře. Zláme nohu, vezou ho, žena z radosti rozbije kamna. Vosmek, Kamenec.

26. Kmotra Smrt. H. Zrůstová 28/12 1914.

27. Drosselbart. Šimonová, Střítěž, 15/12 1914.

28. Strašidlo v lese. Bez udání.

29. Živá tráva. — Poklad marně dobývaný. — Hastrman (rak v pytli). Bez udání.

30. Strašidlo: cestou v noci.

31. Strašidlo (mezníky).

32. Poklad putuje — poklad pašijový — poklad hoří.

33. Strašidlo: mrtvá matka.

34. Strašidlo: cestou v noci.

35. a) Muzikant o pohřbu oživne.

b) Hrobník-lupič.

36. Strašidlo: cestou v noci.

37. Poklad v zahozené botě. (Zubštýn) — Poklad pašijový: Pomsta ducha.

38. Strašidlo: zlý správce.

39. Hoši zabijí hlídače. Vypr. Kubias.

40. Strašidlo: cestou v noci.

41. Hastrman (kůň, kramář).

42. Světýlka.

43. Strašidlo: zlý správce. Vypr. Kubásek v Kamenici 27/12 1914.

44. Čáry.

45. Mše mrtvých.

46. Znamení smrti.

47. Strašidlo: cestou v noci.

48. O přimrazování. Z knížky.

49. Čáry.

50. Plivník (radí hadači). Zmateně.

51. Strašidlo: sebevrah.

52. Zaklínací kniha.

53. Strašidlo: cestou v noci.

54. Strašidlo: cestou v noci.

55. Čáry s deštěm.

56. Strašidlo: cestou v noci.

57. Zaklinač mračen.

- 593 -

Popelka, Václav: Pověsti.

Václav Popelka: Pověsti a různé drobnosti z Poličska. Rukopis ve sbírce NMČ. A. 270.

s. 5. Hrobník lupič.

s. 29. Zaklínací kniha.

s. 99. Třikrát les, třikrát ves.

s. 302. Muzikant a vlk v jámě.


Zkratky

NMČ

Národopisné museum českoslovanské, Praha.

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist