Vincenc Prasek

(1843—1912)

Publikované práce

  Vlastivěda Slezská. D. 1. Podání lidu. Na oslavu 40letého jubilea J. V. Císaře Pána počato. V Opavě, Nákladem Jubilejního fondu na vydávání Vlastivědy Slezské, 1888—1889, s. 240.

Tille, II/2, 595–598:

Prasek.

Vlastivěda slezská. Díl 1. Podání lidu. (Sběratel V. Prasek) Opava 1888.

Vincenc Prasek (1843—1912) z Milostovic u Opavy, byl filolog a historik, konal v Slezsku oddaně buditelskou práci. Založil opavskou Matici, staral se o vydávání jejího Věstníku a o Slezskou vlastivědu. Jeho sbírka slezského podání je pestrý soupis rozličných, hlavně drobných textů, vypravovaných jako čtení pro lid. Některé jsou přetištěny z Opavského týdeníku nebo ze sbírky Bukovského, některých užil Sláma pro svoji sbírku.

s. 1. Duchové a vodníci potomci pyšných andělů.

s. 1. Proč včely nelétají na bílý jetel.

s. 1. Verše o Adamovi a Evě.

s. 2. Verše o narození Kristově.

s. 3. Kristus jako dítě si lepí ptáčky z bláta. Žid mu je chce rozšlápnout, ptáčci oživnou.

s. 4. Verše o P. Marii a hříšné duši.

s. 5. Verše o soudném snu.

s. 7. Sv. Cyril a studánka u Slatiny.

s. 7. Propadlé hunské město. — Peter: Volkstümliches aus Schlesien. Sláma č. 70.

s. 8. Sv. Metod a Svatoboj. Z Hirschmenzla.

s. 9. Pohanka — krmivo pro tatarské koně.

s. 9. Dobytí hradu Vartnova.

s. 10. Mansfeld a zlí vojáci 17. věku. Švédové na Moravě.

s. 11. Kaple sv. Anny, kde Švédové jdoucí na Lukavec pro mlhu obrátili. Sláma č. 60.

s. 12. Pasák najde zvony, které Švédové, když drancovali Požahy, hodili do studny, ale třínohý zajíc vyruší lidi, když zvon tahají. Sláma č. 59.

s. 13. Lípa na místě, kde Švédové zničili Klimkovice. Sláma č. 65.

s. 14. V Jaktaři jsou pod oltářem zlatá kolesa, na Milostovských gruntech straší padlí Švédové. Sláma č. 61, 62.

s. 15. Lupič-gentleman: Ondráš a Juráš. Ženu, která je haní, že vyloupili kravařský zámek, zbijí, odmění tu, která je chválí, že brali pánům. Ondráš dá dívce k svatbě látku na šaty, měřenou od jedle k jedli, chudé ženě

- 596 -

dá pro muže kožich, lakomé, která předstírá koupi kožichu, dá na cvočky, na které ji pak posadí. Jiné drobné zprávy.

s. 17. Jméno Opava "hádka o páva". Vznik Těšína. Bukovanský č. 11. Sláma č. 39.

s. 18. Založení kláštera v Orlové (choť Mečka porodila z leknutí nad orlem Kazimíra). Sláma č. 44.

s. 18. Vznik Hrabině. Bukovanský č. 22. Sláma č. 53.

s. 19. Vznik kostelíka sv. Salvátora. Sláma č. 66.

s. 19. Vznik kaple v Hájku. Sláma č. 60.

s. 20. Poustevník u Lukavce. Sláma č. 60.

s. 20. Kaple sv. Anny. Sláma č. 64. Dle písně slepé žebračky ve Frýdku.

s. 21. Heřmanice vznikly přestěhováním z bažin.

s. 22. Hrad u Přerovce se propadl, poněvadž páni nosili střevíce z chlebové kůry. Sláma č. 67.

s. 22. Propadlý zámek u Slatiny, kde je v studni zlatý řetěz. Sláma č. 70.

s. 23. Pašijový poklad (v Žebrákově). Op. Týd. 1885. č. 27.

s. 23. Propadlý dráb. Bukovanský č. 3. Sláma č. 50.

s. 24. Jezero nad Lysou horou. Bukovanský č. 3. Sláma č. 30.

s. 25. Studánka na místě, kde se propadl křivopřísežník svědčící o lese. Sláma č. 55.

s. 25. Studánka, kde lupiči zakopali monstranci.

s. 26. Spící vojsko (les Hanuš). Op. Týd. 1877 č. 3. Sláma č. 69.

s. 27. Stříbrná vejce při rybolovu. Bukovanský č. 17.

s. 28. Silnice z Hradce do Opavy o půl halíře dražší než kostel P. Marie. Sláma 68.

s. 28. Čertova stavba na Hůrce u Štemplovce. Sláma č. 52.

s. 29. Stopy obra v Otické skále. Sláma č. 54.

s. 29. Zvony vyryté sviní.

s. 30. Hastrman v Nadějově.

s. 32. Vodník nutí pacholka tančit, potrestán zarážením hřebů do stromu. Sláma č. 24.

s. 33. Veršovaná povídka o vodníkově kmotře. Op. Týd. 1876 č. 7.

s. 36. Výměnkář jde se syny přes Moravici domů do Žimrovic, kdosi volá, aby řekl "naší Muzijaně", že jí umřelo děcko. Vypravuje o tom ženě při večeři, praskne okno, shasne světlo, na dvoře slyšet pláč. (Srv. látku Sněm koček.)

s. 37. V Žimrovicích bydlí ve skále 12 hastrmanů. Když vycházejí ze dvířek, volají dovnitř "vhoď mi moji čapku". Hanys to vidí, zavolá také, dostane čapku, která činí neviditelným. Hastrmani jdou na svatbu, neviděni snědí hostinu, převracejí cestou vozy. Hanys jim vrátí čapku za měch dukátů.

s. 41. Hastrman požádá o přenesení přes řeku, chce sedláka utopit. Sláma č. 25.

- 597 -

s. 41. "Bruder Rausch".

s. 42. Čert číhá ve mlýně na novorozeně, které o půlnoci kýchne a bude jeho. Cestou to vypravuje krajánkovi, krajánek řekne na kýchnutí "Pozdrav Pánbůh", tím dítě zachrání. Sláma č. 26.

s. 43. Čert u karbaníků.

s. 44. Můra. Sláma č. 51.

s. 45. Had s korunkou. Bukovanský č. 4. Sláma č. 19.

s. 45. Volání domácího hada.

s. 46. Skřítek — vlkodlak — polednice — ochechule.

s. 47. Poklad v zahozené čepici. Bukovanský č. 10. Sláma č. 10.

s. 47. Hastrman. Sláma č. 56.

s. 48. Dívka nosí perly vypadlé z koňské lebky ve vlčí jámě, duch s kosou ji straší. Sláma č. 57.

s. 48. Strašidla: mezníky, světýlka.

s. 50. Černokněžník se dá sluhou stít, zakopat do hnoje, za sedm let chce být vyhrabán. Sluha nedodrží lhůtu, vyskočí zpola kůň, zpola člověk. Sláma č. 58. (Srv. Svoboda č. 35a)

s. 51. Spasitel v kolébce. Bukovanský č. 1. Sláma č. 18.

s. 52. Sněm čarodějnic. I.—III.

s. 54. Čáry myslivecké.

s. 56. Bajka: Zpověď lva, vlka, osla. Z Hirschmenzla.

s. 57. Bajka: Liška a kocour.

s. 58. Bajka. Soused má hlídat jako pes.

s. 59. "Paní Pepice." Op. Týd. 1872. s. 159. Sláma č. 22.

s. 59. "Tlustý had" (srv. Němcová č. 56.).

s. 61. Anděl slouží (zlomek). Op. Týd. 1875. s. 159.

s. 62. Dětská říkání, pohádky bez konce.

s. 66. Poplamýk utíká babě.

s. 67. Bajka: Liška a vlk.

s. 69. Bajka: Vlk — kozlata.

s. 70. Bajka: Kohout — slepička.

s. 71. Mariška. Fr. Binarová ze Skřipova.

s. 74. Bratříček — sestřička. A. Kuzník z Podolí-Hradce. Sláma č. 23.

s. 75. Hloupý Honza. Upraveno Praskem z polštiny.

s. 77. Hloupý Honza. K. Neuvirt z Klimkovic.

s. 80. Hloupá žena. Ze Stěbořic. Op. Týd. 1874. Sláma č. 21.

s. 82. Unibos. Ze Stěbořic. Op. Týd. 1872. s. 160. Sláma č. 20.

s. 86. Opilec napraven tím, že ho žena přistrojí, jako by byl umřel. Z Hirschmentzla.

s. 87. Lži o závod. Ant. Balhar ml. z Březové.

s. 87. Zloděj-mistr. Hirschmenzl prý uvádí povídku o učeníku zbojníků, jenž okrade řezníka o tele a o šaty.

s. 88. Bajky: Svatba dudka, vrabce, komára, žabáka.

- 598 -

s. 93–211. Přípitky, hlasy zvonů. zvířat, hádanky, dětská říkadla, zvykoslovný kalendář, pověry, čáry, mudrosloví.


Zkratky

Hirschmenzl

Kristián Gottfried Hirschmentzel (1638—1703).

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist