Václav Příhoda

(1826—1914)

Tille, II/2, 598–599:

Příhoda.

Příhodovu sbírku jsem získal v rukopise od Anny Popelkové pro Národopisné museum v Praze. Zapsala je od něho, když mu bylo 76 let. Václav Příhoda z Týna n. Vlt. byl od dětství opuštěn, toulal se světem, pracoval v cizině jako dělník, vyprávěl na svých potulkách pohádky za trochu jídla a pití. Když se vrátil, sestárlý, do svého rodiště, ujal se ho hostinský Kašpar Loula, pak byl v chudobinci. R. 1914, po vyhlášeni mobilisace, se utopil, asi 88tiletý, ze strachu před smrtí hladem. Pohádky jsou zapisovány asi r. 1900 podle vypravování. Je jich 31, jsou vyprávěny, pokud se romantických textů týče, obšírně a obratně, zdá se, že se vypravěč nevyhýbal vyčteným povídkám. Č. 21. na příklad vypravuje o cbudém podruhovi, jenž napíše psaní Bohu a hodí je v lese s vrcholku stromu do vzduchu. Myslivec dá nalezené psaní lesnímu, lesní inspektorovi, inspektor hraběti, hrabé pošle po myslivci podruhovým dětem obživu, podruh míní, že Bůh četl jeho psaní. Anekdoty dovedl Příhoda vyprávět velmi živě. Poslední dvě čísla, o obrázku svatého, jejž má ten, kdo má dostat pětadvacet, namalovaný na zadku a o "základu" kasy určené pro chudé, jsou ukázky obscéního humoru.

č. 1. Jean de Calais (úvod Netvor bez duše).

č. 2. Zaspaná nevěsta — Marcibila.

- 599 -

č. 3. Věrný přítel — princezna v dáli.

č. 4. Aladdín.

č. 5. Křesadlo.

č. 6. Princezna Nesyta.

č. 7. Dar zakletého hada.

č. 8. Vaticinium (Alexander a Ludvík).

č. 9. Princezna v kryptě.

č. 10. Vzkříšená nevěsta.

č. 11. Vzkříšená nevěrná žena.

č. 12. Alibaba a L'Escoufle.

č. 13. Kosoručka.

č. 14. Panna-matka.

č. 15. Sázka o věrnost ženy (žena plukovník).

č. 16. Fext.

č. 17. Ženich lupič.

č. 18. Jovian.

č. 19. Rodlieb.

č. 20. Vražda dcery z lakoty.

č. 21. Psaní Pánubohu.

č. 22. Nebojsa.

č. 23. Zloděj mistr. — Rhampsinit.

č. 24. Císař a voják.

č. 25. Kristus — Petr: Žid.

č. 26. Císař a opat.

č. 27. Císař a sedlák.

č. 28. Zcepenělý císařův kůň (nežere — ne...).

č. 29. Půjčený kabát před soudem polovice odměny.

č. 30. Svaté obrázky na zadku.

č. 31. Základ kasy chudých.


Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist