František Přikryl

Tille, II/2, 599:

Přikryl, viz Záhorská kronika.

Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví