PohádkoslovíVěra Procházková

(1907—1985)

Publikované práce

  Čarovný svět. Chodské pohádky. Ilustroval Alois Moravec. Praha, František Novák, 1944, 24 cm, 108 + (4) str.

Obsah:

Úvod /5-6/.

V babylouncký věži /7-12/.

Dragoun a Hanýžka /13-19/.

Vo Jakubrlovi /20-23/.

Vo Martinovi /24-28/.

Slnyj Pavel /29-36/.

Herepetka /37-43/.

Čarovnyj proutek /44-47/.

Tří psí — pomocnící /48-52/.

Karak bul císař Jozef bjit /53-58/.

Vo nevěrný Marýjánce /59-63/.

Svarba s překážkama /64-67/.

Zaplaj Pán Bůh za chčestí! /68-73/.

Svatyj Martin /74-76/.

Hondza hrdina /77-80/.

Císařckyj vopn /81-84/.

Karak se Halbusta nahučil čarovat /85-88/.

Tremlice čarodejnice /89-91/.

Jak švec vošidil čerta /92-95/.

Princezna Brikita /96-98/.

Proč mají lidi vyklenutý člapadla /99-100/.

Laubířovo matka /101-104/.

Chytryj Hondza /105-108/.

  Šíbalové ha chytráci. Žerty a šplechty z Chodska. Ilustroval Zdeněk Guth. Praha, František Novák (tiskárna Blahoslav), 1946, 85 + (3) str.

Obsah:

Přijte k nám hyjtu /7-8/.

Napálená Kata /9-10/.

Potřekovckyj ponocnyj /11-13/.

Lenošivá cera /14-16/.

Dřevěná šavle /17-19/.

Švec Škrampulák /20-24/.

Pulbír a hodinář /25-26/.

Karak dostály Tupadla meno /27-28/.

Dráb Incipígl /29-30/.

Kodlíček hrdina /31-32/.

Mlnář ha švec /33-34/.

Brnířovcký pod lesem /35-36/.

Dobryj skutek /37-38/.

Císařckyj syn ha Kounicovo cera /39-42/.

Chytryj Hondza /43-46/.

Sakulejš /47-48/.

Vo císaři Jozefu /49-51/.

Vandrák ha kapucín /52-53/.

Vo nevěrný ženě /54-56/.

Strašidlo v Žádným /57-58/.

Káčíno námluvy /59-62/.

Císař Jozef ha děvečka z Parízu /63-64/.

Anýz /65-66/.

Lakomná Santulice /67-68/.

Hostina Šorši Kalčíkojic /69-70/.

Svatyj Petr ha Pavel /71-72/.

Karak čert Hlybocký napálil /73-74/.

Žebrák Čapík /75-76/.

Kakrdásek /77-79/.

Dva chudácí /80-81/.

Druhý meno Zahořanckyjch /82-83/.

Noveský podruhý pokřtěný /84-85/.

  Princezna Brikita. Ilustroval Milan Grygar. Pro malé čtenáře, sv. 13. Praha, SNDK, 1965, 12°, 13 str.

Časopisecké a novinové články

  „Kerak bul císař Josef bit“, Světozor 30, 1929—1930, 25/9 1930, č. 51, s. 853-855.

Vypravoval pan Šamberger, hajný z Prapořiště u Kdyně.

  „Vo Martinovi. Chodská pohádka“, Lidové noviny 38, 1930, 12/2, č. 77, s. 1-2.

Vypravovala paní Holubová z Brnířova.

  „Vo Štenclovi, kterýmu tekž říkají Čuria-hou“, Lidové noviny 38, 1930, 2/3, č. 111, s. 1-2.

  „Vo mlsný Káči“, Lidové noviny 38, 1930, 20/3, č. 144, s. 1. — Online: Kramerius.

  „Lenošivá cera. Chodská pohádka“, Lidové noviny 38, 1930, 24/1, č. 42, s. 1-2.

Vypravuje paní Úblová ze Kdyně.

  „Kerak dostali záhořancký ha novomeský druhý meno“, Lidové noviny 38, 1930, 4/4, č. 172, s. 1-2.

  „Vo sjetýlkách a strašidlech“, Lidové noviny 38, 1930, 6/5, č. 227, s. 1-2.

  „Vo Jakubrlovi. Z hyjty u babičky Märzové“, Lidové noviny 38, 1930, 13/5, č. 240, s. 1-2.

  „Literární rozhledy: Vo sjetýlkách a strašidlech. Vo Jakubrlovi“ (rubrika Čeňka Zíbrta, přetištěno z Lidových novin), Český lid 30, 1929—1930, s. 313-317. — Online: Kramerius.

  „Chytryj řeznickyj“, Lidové noviny 38, 1930, 9. července ráno, č. 340, s. 1-2.

Tille, II/2, 598:

Procházková.

Věra Procházková: Mlsná Káče a jiné chodské povídky z Kdyňska. Rukopis soutěže Melantricha 1933.

2. Princezna v kryptě.

3. Čarodějův učeň.

4. Zloděj mistr.

5. Synovi se plní každé přání.

6. Císař a voják.

7. Krátkozraká nevěsta.

8., 9. Hloupá žena: Jsem-li to já? Totéž. Baar II., č. 8. s. 48.

10. Drak ve skále: řezník (čert místo draka). V Lidových novinách 9/7 1930.

11. Tom Tit Tot (zlomek).

12. Mlsná žena.

14. Živá socha.

15. Hildebrand (muž v krosně). Lidové noviny 13/2 1931.

16. Strašidlo v Prapořišti.

Procházková otiskla také v Českém slově:

18/2 1932. Dívka-kouzelnice.

23/4 1933. Oslův stín.

24/9 1933. Prodaná odměna.


Literatura

  bs (Blanka Svadbová): „Věra Procházková“, in: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 3. M–Ř. Svazek II. P–Ř. Praha, Academia 2000, s. 1108: PŘÍSPĚVKY in: Čes. slovo; Čes. lid (1962); Lid. demokracie (1946); Lid. noviny (1930-41); Právo lidu (1946); Studentský časopis (1928, 1942); Světozor (1930-31); Venkov (1939, příl. Dětská zahrádka).

  Rudolf Šlajer: „Věra Procházková rozdávala radost“, Zpravodaj Sdružení obcí Kdyňsko 3, 2007, č. 6, s. 11. — Online: Zpravodaj Kdyňsko.

Prameny

  Retrospektivní bibliografie české literatury 1775-1945 (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.).

 

Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví