František Ladislav Sál

(1867—1941)

Publikované práce

  Pohádky, pověsti a národní písně Královéhradeckého kraje. Díl 1. Sebral a napsal František Ladislav Sál. Vlastivědné spisy Královéhradecka, sv. 1. V Hradci Kralové, ve Střebši, K. Machek, 1919, 23 cm, s. V + 326.

  Černá hodinka. Královéhradecký kraj v pohádkách, pověstech, historických zkazkách, písních i žertech. Dětem i rodinám, školám i obecním knihovnám ČSV za pomocí učitelských sborů sebral F. L. Sál. Ilustroval profesor K. Štěrba. První obrázková knihovna pro českou mládež, roč. XXIV, čís. 5–13. Velké Meziříčí, Nakladatelství Aloise Šaška, 1928, 8°, s. 443.

Tille, II/2, 600–601:

Sál.

Pohádky, pověsti a národní písně královéhradeckého kraje. Sebral a napsal Fr. Lad. Sál. Hradec Králové, Machek 1919. První svazek vlastivědných spisů Královéhradecka. "Školám a rodinám k vlastenecké výchově."

Na prvních 35 stránkách je "Ze starých zlatých časů. Stať zvykoslovná." Druhá část obsahuje "pohádky, pověsti a národní písně".

Autor vypočítává abecedně vsi celého kraje, ke každé připojuje data, pokouší se o výklady místních jmen, do každé vsi lokalisuje jednu, dvě povídky, historické výklady, místní pověsti, nějakou píseň neb říkanku. Historické údaje jsou vypisovány stejně ze Sedláčka jako z Hájka, rytířské povídky z tisků, písničky a říkánky z Erbena, lokalisace naprosto falešná. To, co vydává za místní tradici, je víc než podezřelé. Všechno je psáno vlastním slohem primitivního nadšení, v učených výkladech mnoho nesmyslů.

s. 44. Rarášek. Prý z Blešna. Je to předělaný text Erbenův (str. 19).

s. 53. Plivník u kartářky; (radí kde je svině, pár koní).

- 601 -

s. 71. Návrat z tureckého zajetí (čáp Dobřenských). Ze Sedláčkových pověstí.

s. 75. Plivník. Předěláno z Erbena, str. 22.

s. 80. Meluzína.

s. 87. Hadí král.

s. 99. Divá ženka a dívka.

s. 183. Učená řeč.

s. 207. Kristus Petr — okouzlený strom.

s. 224. Had a dítě.

s. 282. Zaklínací kniha.

s. 299. Hrobník-lupič.

s. 302. Zaklínací kniha.

s. 303. Sněm koček.


Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist