Augusta Šebestová

(1852—1933)

Publikované práce

  Lidské dokumenty a jiné národopisné poznámky. Z několika jihomoravských dědin sebrala Augusta Šebestová. V Olomouci, Nákladem vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci (Tiskem národní knihtiskárny Kramáře a Procházky), 1900, 26 cm, s. 289. — Online Kramerius.

  Lidské dokumenty a jiné národopisné poznámky. S předmluvou Boh. Havránka. K vydání připravila Pavla Antošová. V Praze, Fr. Borový, 1947 (2. vyd.), 21 cm, s. 434.

  Lidské dokumenty a jiné národopisné poznámky. K vydání připravil Michal Huvar. Brumovice, Carpe diem, 2001 (3. vyd., v CD 1. vyd.), 21 cm, s. 434.

Tille, II/2, 615:

Šebestová.

Lidské dokumenty a jiné národopisné poznámky. Z několika jihomoravských dědin sebrala Augusta Šebestová. Olomúc, Kramář a Procházka 1900.

Autorka sbírala na podnět J. Klvani v desíti jihomoravských vsích nejrozmanitější doklady, o kterých praví, že je zapisovala "docela věrně tak, jak jsem to z úst lidu slyšela". Srovnala to do sedmnácti částí jako obraz "života lidu", od kolébky do hrobu, mezi jiným i povídky.

s. 10. Podhozenec (vložka: had a dítě). Dítě podhozeno, když matka šla k studni pro vodu. Matka je nese v putně do Žarošic a k P. Marii, z vody se kdosi ptá: "Voher dy putn?" Z putny odpovídá: "Auf dy Žarošic." Matka hodí dítě do vody, dostane svoje.

s. 232. Ohlas látky o Švandovi: Čarodějnice si na Hradiště u Bilovic pozvou v noci muzikanty, hostí je, po jedné hodině visí muzikanti na stromech, na stole místo pohárů jsou kravská kopyta.

s. 232. Spící vojsko v Blaníku (děvče vběhne za prasaty do skály, tam sv. Václav s rytíři, děvče zametá rok, dostane kobylince — zlato).

s. 235. Spící vojsko v Babí hoře u Čejkovic (žena nese sekáčům oběd, voják na ni volá, uvnitř hory jeden zametá, dá jí kobylince — zlato).

s. 262. Nebojsa.

s. 264. Čertovy sázky — opeřená baba.

s. 264. Hloupý Janek — dary od nevěsty, svatba.

s. 249. Sněm čarodějnic. Ženich dcery letí na pometle za matkou a dcerou ("Vijé bez Boha!") do rychtářova presúzu, ty dvě ho změní v kozla. Odčarován až o Božím těle svěcenými věnečky. Čarodějnice upáleny.

s. 252. Zmínka o Meluzíně.

s. 261. Belfegor.


Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist