PohádkoslovíAugusta Šebestová

(1852—1933)

Publikované práce

  Lidské dokumenty a jiné národopisné poznámky. Z několika jihomoravských dědin sebrala Augusta Šebestová. V Olomouci, Nákladem vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci (Tiskem národní knihtiskárny Kramáře a Procházky), 1900, 26 cm, 289 + (3) str. — Online Kramerius.

Z obsahu:

Čásť I. Ze života dítek

Podvrženci /9-10/.

Čásť XIII. Přísaha. Pověsti

Pověsti /231-234/.

Habánskej kostel. Hradištěk u Bilovic. Lochy n Vrbici. Andělé, kostel a čerti. Blaničtí rytíři. Palavskej hrad a Buchlov. Zkamenělý panny na Palavě. Bezednik u Čejča. Klobúčky. Lochy. Sklep na táboře v Pavlovicích. Sklep u Machovských na Vrbici. U vrby. Fišúze v Kobylú. Mlýn na jezeře v Kobylú. Dvorce v Kobylú. Túfarová fabrika. Pivovar.

Pověsti bořetické /234-235/.

Babí hora u Čejkovic /235/.

Zlatej kopec čejkovskej.

Čásť XV. Pověry a pohádky

Pastýř /241-242/.

Dyž pásli koplu /242/.

Včilejší pastýř /243/.

Čáry a láska /243-244/.

Čarodenice /244/.

Cestů z jarmarku /244-250/.

Hadači /250-251/.

Planety /251-254/.

Účinky /254-256/.

Strašidla /256-260/.

Světýlka /260/.

Hastrmani /260-261/.

Čert a čepák /261/.

Pohádka o čertovi a o Zuzce /261-262/.

O rychtářovým Jankovi /262-264/.

O tabáku /264/.

O hlúpym Jankovi /264-265/.

  Lidské dokumenty a jiné národopisné poznámky. S předmluvou Boh. Havránka. K vydání připravila Pavla Antošová. V Praze, Fr. Borový, 1947 (2. vyd.), 21 cm, 434 str.

  Lidské dokumenty a jiné národopisné poznámky. K vydání připravil Michal Huvar. Brumovice, Carpe diem, 2001 (3. vyd., v CD 1. vyd.), 21 cm, 434 str.

Tille, II/2, 615:

Šebestová.

Lidské dokumenty a jiné národopisné poznámky. Z několika jihomoravských dědin sebrala Augusta Šebestová. Olomúc, Kramář a Procházka 1900.

Autorka sbírala na podnět J. Klvani v desíti jihomoravských vsích nejrozmanitější doklady, o kterých praví, že je zapisovala „docela věrně tak, jak jsem to z úst lidu slyšela“. Srovnala to do sedmnácti částí jako obraz „života lidu“, od kolébky do hrobu, mezi jiným i povídky.

s. 10. Podhozenec (vložka: had a dítě). Dítě podhozeno, když matka šla k studni pro vodu. Matka je nese v putně do Žarošic a k P. Marii, z vody se kdosi ptá: „Voher dy putn?“ Z putny odpovídá: „Auf dy Žarošic.“ Matka hodí dítě do vody, dostane svoje.

s. 232. Ohlas látky o Švandovi: Čarodějnice si na Hradiště u Bilovic pozvou v noci muzikanty, hostí je, po jedné hodině visí muzikanti na stromech, na stole místo pohárů jsou kravská kopyta.

s. 232. Spící vojsko v Blaníku (děvče vběhne za prasaty do skály, tam sv. Václav s rytíři, děvče zametá rok, dostane kobylince — zlato).

s. 235. Spící vojsko v Babí hoře u Čejkovic (žena nese sekáčům oběd, voják na ni volá, uvnitř hory jeden zametá, dá jí kobylince — zlato).

s. 262. Nebojsa.

s. 264. Čertovy sázky — opeřená baba.

s. 264. Hloupý Janek — dary od nevěsty, svatba.

s. 249. Sněm čarodějnic. Ženich dcery letí na pometle za matkou a dcerou („Vijé bez Boha!“) do rychtářova presúzu, ty dvě ho změní v kozla. Odčarován až o Božím těle svěcenými věnečky. Čarodějnice upáleny.

s. 252. Zmínka o Meluzíně.

s. 261. Belfegor.


Literatura

  sb (Sylva Bartůšková): „Augusta Šebestová“, in: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 4. S–Ž. Svazek I. S–T. Praha, Academia 2008, s. 575-576.

 

Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví