František Alois Sedláček

(1854—1880)

Publikované práce

  Pohádky a pověsti od hor krkonošských. Pro mládež dospělejší napsal Fr. Al. Sedláček. Nová knihovna pro mládež. Sbírka spisův poučných a zábavných pro naši milou mládež, sv. 54. V Praze, Fr. A. Urbánek, 1878, s. 63.

  Národní pohádky a pověsti z okolí Velko-Meziříčského a Jihlavského na Moravě. Pro mládež dospělejší (III. stupeň) a pro dospělé sebral Fr. Al. Sedláček, učitel v Blízkově u Měřína na Moravě. Díl první. Velké Meziříčí, Nákladem J. F. Šaška, 1879, s. 74.

Tille, II/2, 601–602:

Sedláček.

(Sedláček.) Pohádky a pověsti od hor krkonošských. Pro mládež dospělejší napsal Fr. Al. Sedláček. Praha, Urbánek 1878. (Nová knihovna pro mládež. M. Weinfurt, Fr. A. Zeman, sv. 54.)

(Sedláček I., II.) Národní pohádky a pověsti z okolí Velko-meziříčského a Jihlavského na Moravě Pro mládež dospělejší (druhý stupeň) a pro dospělé sebral a napsal Fr. Al. Sedláček, učitel v Blízkově u Měřína na Moravě. Velké Meziříčí, Šašek. Díl 1. 1879. II. 1880. První díl, věnovaný arciknížeti Rudolfovi a arcikněžně Marii, počíná proslovem v den stříbrné svatby jejich rodičů, druhý díl věnován arcikněžně Marii Valerii.

Sedláček zemřel v svých šestadvaceti letech v listopadu 1880 jako učitel v Hrbově na Moravě. Tři sešitky jeho sbírek mají 29 nevelkých čísel. Není pochyby, že si zapisoval, co slyšel od lidí, ale není také pochyby, že upravoval pro mládež čtené povídky; někdy má sloh nesnesitelně hrubý po způsobu Malého zvlášť když žertuje.

Sedláček

1. s. 8. Zaklínací kniha, zlý správec straší.

2. s. 22. Hodná-zlá sestra: lesní chalupa.

3. s. 23. Silný Ctibor.

4. s. 29. Pseudohistorie hradu Prklína u Roztok.

5. s. 33. Poklad v zahozené botě.

6. s. 41. Lakomcův hrob.

7. s. 48. Rýbrcoulovy žerty ve mlýně (z tisku).

8. Povídka o ukradeném pokladu kláštera v Kartouzích.

Sedláček I.

1. s. 7. Povídka o dívce, která na květnou neděli najde poklad na Rotštejně.

2. s. 12. Princezny pod zemí.

4. s. 21. Mše mrtvých.

4. s. 25. Bajka o vlkovi a psu.

- 602 -

5. s. 27. Povídka o cikánovi, jenž ukradl koně.

6. s. 30. Hastrman ve mlýně.

7. s. 31. Bruncvík.

8. s. 45. Strašidelný kočár.

9. s. 46. Kalendářová povídka (prý od stařeny z Krkonoš!). Stařeček-Krakonoš ujme se hošíka, jenž si z pokladu vezme jen křížek, hošík Josef pak v městě vzbudí pozornost kupce Riedla, jenž jej vychová v mravného jinocha a dá mu svou dceru. Krakonoš pošle k svatbě drahokamy a vázu s nápisem, že největším pokladem je čisté srdce.

10. s. 63. Poklad v zřícenině u Měřína.

11. s. 64. Hloupý Honza.

12. Hastrman v kočáře vjede do rybníka.

13. s. 73. Princezna Turandot.

II.

14. s. 5. Princ se ožení se Světlorádou, dcerou krále Brundibára, zabloudí na honě do zakletého zámku, na přání krásné paní podstoupí pokušení po tři noci, tím ji vysvobodí. Pak marně hledá se sluhou Brundibárovo království, lupiči mu zabijí sluhu. Dva obři ho žádají, aby jim hlídal plášť, který činí neviditelným, létací boty a hůl "všem hlavy dolů". Uletí jim k ženě Větrově, doví se od něho, že Světloráda slaví svatbu, doletí do zámku, krade neviděn jídla, dostane princeznu, zničí holí vojsko zamítnutého ženicha.

15. s. 20. Hildebrand (mastná jídla).

16. s. 24. Myslivecké čáry.

17. s. 26. Fimfárum.

18. s. 36. Rychtář křivopřísežník po smrti straší.

19. s. 38. Princezna Nesyta.

20. s. 56. Poklad v zahozené botě.

21. s. 59. Čertovy smlouvy.


Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist