František Sláma

(1850—1917)

Publikované práce

  Dra. F. Slámy: Slezské pohádky a pověsti. V Opavě, Nákladem „Slezské Kroniky“ (Knih- a kamenotiskárna E. Heblinga v Místku a Mor.-Ostravě), 1893, s. 115. — Online Kramerius.

  Veselé kousky Ondráše z Janovic a všelijaké jeho fígle. Sestavil F. S. Malá kronika, č. 5. V Opavě, Nákladem Slezské kroniky, [1891], 15 cm, s. 52.

Tille, II/2, 602–604

Sláma.

Dra. F. Slámy: Slezské pohádky a pověsti. Opava 1893. Slezské kroniky č. 13.

JUDr. František Sláma (1850—1917), narozený v Chotěboři v Čechách, působil 15 let u soudů ve Slezsku a byl jedním z nejhorlivějších národních buditelů. Dosloužil pak jako zemský rada v Brně. V Opavě vydával Slezskou kroniku a v ní historické romány pro lid, mimo to veselé příběhy ze soudní praxe, lidové knížky tištěné švabachem. I jeho sbírka pohádek a pověstí je především lidové čtení, opírající se o tištěné prameny, o Praskovu sbírku, i o to, co zaslechl mezi lidem. Vypravuje svým dosti prostým slohem.

1. Ptáček štěstí.

2. Čertův mlýn.

3. Opilec zkrocen duchem samovraha.

- 603 -

4. Čertovy závody.

5. Nedělní práce (švec a kominík).

6. Služba o nos.

7. Zvon (vyrytý sviní), převezený z Fryštátu do Těšína vrací se domů.

8. Muž hledá zmizelou ženu.

9. Lakomcův poklad. Bukovanský č. 24.

10. Poklad v ztracené čepici. Bukovanský č. 10. Prasek s. 47.

11. Poklad ve skále — kdo jej hledá, oslepne.

12. Uhlík do dýmky z hořícího pokladu. Václavek II. s. 24. č. 17.

13. Poklad marně dobývaný.

14. Pašijový poklad marně dobývaný. Václavek II., č. 14.

15., 16. Hloupý Honza.

17. Silák slouží.

18. Spasitel v kolébce. Bukovanský č. 1. Prasek s. 51.

19. Hadí král s korunou. Bukovanský č. 4. Prasek s. 45.

20. Unibos. Op. Týdeník 1872. Prasek s. 82.

21. Hloupá žena. Op. Týd. 1874. Prasek s. 80.

22. Povídka druhu "paní Pepice". Op. Týd. 1872. Prasek s. 59.

23. Bratříček — sestřička. Prasek s. 74.

24. Hastrman nutí k tanci. Prasek s. 32.

25. Hastrman se dá přenést. Prasek s. 41.

26. Krajánek vysvobodí dítě od čerta. Prasek s. 42.

27. Myslivecké čáry (klubko — zajíc).

28. Tři hrušky stojí, kde bude poslední bitva.

29. Spící vojsko ve vrchu.

30. Vavroš z Lubna se zapsal čertům, hledal pod kamenem poklad, vytryskla voda, zahubila lidi, vytvořila jezero, až poustevník ucpal otvor, jezero vyschlo. Bukovanský č. 16., Prasek s. 24 jiný variant.

31. Stavba kaple na Lysé hoře v 18. st.

32. Bezedná propast na vrchu Giguli.

33. Stavba kaple na Prašivce.

34. "Tanečnice" má jméno od pohanských tanců.

35. Tři vladaři se sešli na Sulově hoře.

36. Úkryt luteránů v Malinovské skále.

37. Čertova stavba mlýna na Girové.

38. Díra z Girové do Goduly.

39. Vznik jména Těšín. Bukovanský č. 11. Prasek s. 17.

40. Kněžna dá milost sedlákovi, jenž zastřelil na svém poli kance, a odmění ho. Mikšíček II. č. 12.

41. Stavba kaple v Kostelci.

42. Poklad v Godule.

43. Stavba kostela u Frýdku.

44. Stavba kaple v Orlové. Prasek s. 18.

45. Nález kamenného uhlí.

- 604 -

46. Poklad ve vratech Heřmanického fojtství. Op. Týd. 1889.

47. Hroby Švédů v Muglinově. Op. Týd. 1889.

48. Skočov u místa, kde Vanda skočila do Visly. — Propadlé město.

49. Jablunkovští se toulají světem.

50. Dráb, jenž se propadl, straší. Bukovanský č. 3. Prasek s. 23.

51. Můra. Prasek s. 44.

52. Čertova stavba u Štemplovce. Prasek s. 44.

53. Vznik Hrabiny. Bukovanský č. 22. Prasek s. 18.

54. Otisk obří dlaně u Oltic. Prasek s. 29.

55. Sedlák křivě odpřisáhne hranice lesa, propadne se. Prasek s. 25.

56. a) Chlapec na stromě na křesťanský pozdrav zařve.

b) Bezhlavý kůň prožene muže. Prasek s. 47.

57. Dívka nosí perly nalezené v jámě, duch ji donutí vrátit je. Prasek s. 48.

58. Černokněžník. Prasek s. 50.

59. Švédové zničili Požahy, zvony hodili do studny. Prasek s. 12.

60. Kaple sv. Anny u Lukavce. Kaple v Hájku u Hradiska. Poustevník v jeskyni u Lukavce. Prasek s. 11., 19., 20.

61. Zlatá kola pod oltářem v Jaktaři. Prasek s. 14.

62. Švédové zhynulí u Milostova straší. Prasek s. 14.

63. Kostel sv. Jana v Mokrých Lazcích.

64. Poustevník u Lukavce. Kaple sv. Anny. Prasek s. 20.

65. Klimkovice zničeny Švédy. Prasek s. 13.

66. Kaple v Hájku. Prasek s. 19.

67. Propadlý zámek u Slatiny. Prasek s. 22.

68. Cena silnice. Prasek s. 25.

69. Spící vojsko. Prasek s. 26.

68. (sic)-Ženich-zbojník. A. Peter: Burgen u. Schlösser etc.

70. Propadlé město u Bílovce a studna sv. Cyrila u Slatiny. A. Peter Burgen und Schlösser. Prasek s. 7. a 22.

71. Vikštejn. A. Peter: Burgen u. Schlösser.

72. Propadlý zámek.

73. Spasitel v kolébce. A. Peter: Burgen u. Schlösser.

74. Obři jedí lidi. Bukovanský 18.

75. Povídka o obléhání Füstenwaldu Švédy.

76. Zakladatel Vrbna dovolil Vrbenským podvádět a lhát, ale ne krást.

77. Javornický pán odnesen čertem. A. Peter: Burgen u. Schlösser.

78. ad) Strašidla.

bc) SS. Cyril a Metod. Mikšíček. 1. č. 1.

79. Lakomý ovčák se propadne.

80. Zkamenělý vozka dláždil cestu chlebem.

81. Léčivý pramen pod Pradědem.

82. Sněm čarodějnic.


Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist