Josef Soukal

(1852—1928)

Publikované práce

  Prostonárodní české pohádky. Sebral Josef Soukal. První moravská laciná knihovna pro mládež, sv. 14. Ve Velkém Meziříčí, Nákladem J. F. Šaška, 1880, s. 94.

  Prostonárodní pohádky. Sebral a sepsal Josef Soukal. Illustroval Karel Ladislav Thuma. První moravská obrázková knihovna pro českou mládež na Moravě, roč. XIII, čís. 6-7. Ve Velkém Meziříčí, Nakladatelství Šaška a Frgala, [1902?], s. 128.

Tille, II/2, 610:

Soukal.

Prostonárodní české pohádky. Sebral Josef Soukal. Velké Meziříčí, Šašek 1880. Vyšlo v První moravské laciné knihovně pro mládež, redigované F. A. Sedláčkem, v 14. svazku s. 51.–94.

Soukal se stal později sám redaktorem této sbírky a tiskl v ní Koláře i Václavka. Jeho knížka obsahuje deset textů nápadně chatrných a otřelých, vypravovaných suše vlastním slohem.

1. s. 51. Původ koně. Dřív v Slavii, 1. sv. 3. č. 1. s. 3.

2. s. 52. Kristus — Petr: Okouzlený strom.

3. s. 55. Kristus — Petr: Bláhová přání.

4. s. 56. Kouzelné dary od větru: Kyj. Dřív v Slavii, Ř. 1. 4. s. 14.

5. s. 60. Domnělý hadač.

6. s. 63. Aladdín (prsten).

7. s. 67. Neznámý vítěz — závody — černý muž.

8. s. 72. Aladdín (tabatěrka).

9. s. 81. Hlídka louky: Kůň — princezna. Viz Slavie 1882 č. 20.

10. Reynold Divosyn (výtah z Musäusova tisku).


Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist