PohádkoslovíJan Soukop

(1826—1896)

Publikované práce

  „Moravské národní pohádky a pověsti z okolí sloupského“. Ze sbírky † Jana Soukupa do tisku upravuje B. M. Kulda. Český lid 5, 1896, s. 284-287, 367-369, 457-461. — Na s. 284 je pod čarou poznámka Čeňka Zíbrta k okolnostem vydání.

  „Moravské národní pohádky a pověsti z okolí sloupského“. Ze sbírky † Jana Soukopa do tisku upravuje B. M. Kulda. Český lid 6, 1897, s. 194-200.

  „Moravské národní pohádky a pověsti z okolí sloupského“. Ze sbírky † Jana Soukopa do tisku upravuje B. M. Kulda, kanovník vyšehradský, kněz jubilár. Český lid 7, 1898, s. 42-46.

  „Moravské národní pohádky a pověsti z okolí sloupského“. Ze sbírky † Jana Soukopa do tisku upravil B. M. Kulda, kanovník vyšehradský, kněz jubilár. Český lid 8, 1899, s. 147-149, 317-321.

  „Moravské národní pohádky z okolí Sloupského“. Podle sbírky J. Soukopa podává Beneš Method Kulda. Český lid 11, 1902, s. 407-409, 473-477.

  „Moravské národní pohádky z okolí Sloupského“. Podle sbírky J. Soukopa podává Beneš Method Kulda. Český lid 12, 1903, s. 59-60, 97-99.

Obsah:

1.

Putování Krista Pána se svatým Petrem

(ČL 5, 1896, s. 284-287, 367.

1/1. (ČL 5, 1896, s. 284.

Viz Menšík 1862, II, č. 44.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 79 A.

1/2. (ČL 5, 1896, s. 284.

Tille I, 585n. (Kristus a Petr / Setí).

Srov. Soukop č. 1/9.

1/3. (ČL 5, 1896, s. 284.

Tille I, 570n. (Kristus a Petr / Původ hub). Polívka IV, 48. AT 774 L.

1/4. (ČL 5, 1896, s. 284-285.

Tille I, 574n. (Kristus a Petr — Lenoch). AT 822.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 79 B.

1/5. (ČL 5, 1896, s. 285.

Tille I, 583n. (Kristus a Petr / Požehnaná práce). AT 750 A.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 79 C.

1/6. (ČL 5, 1896, s. 285-286.

Tille I, 579n. (Kristus a Petr / Omlazování). AT 753.

1/7. (ČL 5, 1896, s. 286.

Tille I, 573n. (Kristus a Petr / Kukačka). Polívka IV, 14n. AT 751 A.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 79 D.

1/8. (ČL 5, 1896, s. 286.

Tille I, 587n., 53n. (Kristus a Petr / Tajemné soudy boží). AT 759.

1/9. (ČL 5, 1896, s. 286.

Tille I, 585n. (Kristus a Petr / Setí).

Srov. Soukop č. 1 /2.

1/10. (ČL 5, 1896, s. 286.

Tille I, 582 (Kristus a Petr / Pověry).

1/11. (ČL 5, 1896, 286-287.

Tille I, 572 (Kristus a Petr / Husa o jedné noze). AT 785 A.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 79 E.

1/12. (ČL 5, 1896, s. 287.

Tille I, 576n. (Kristus a Petr / Naučení).

1/13. (ČL 5, 1896, s. 367.

Tille I, 570 (Kristus a Petr / Hodina smrti).

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 79 F.

1/14. (ČL 5, 1896, s. 367.

Tille II/1, 238n. (Poklad — smrt). AT 763.

1/15. (ČL 5, 1896, s. 367.

Kristus vysvětluje Petrovi, že krásný mládenec zapáchá víc než zdechlý kůň, protože je hříšný.

1/16. (ČL 5, 1896, s. 367.

Tille I, 589n. (Kristus a Petr / Včely). Polívka IV, 45.

2.

O zlé ženě

ČL 5, 1896, s. 367-368.

AT 1370.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 80.

3.

O třech pocestných

ČL 5, 1896, s. 369.

AT 660.

4.

Zlodějský švec

ČL 5, 1896, s. 457-458.

Tille II/2, 283n., 507n. (Zloděj mistr / Švec se učí krást). Polívka IV, 288n. AT 1525.

Viz Švéda č. (7).

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 81.

5.

O vlku

ČL 5, 1896, s. 458-459.

Polívka V, 138n. AT 1, 34B, 3, 4.

Srov. Švéda č. (8).

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 82.

6.

Muž hledá hloupějších lidí, než je jeho žena

ČL 5, 1896, s. 459-460.

Viz Menšík 1862, V-VI, č. 27.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 83.

7.

O vojáku na stráži

ČL 5, 1896, s. 460.

Viz Pleskáč č. 14.

8.

Šídlo jde se zvířaty do světa na zkušenou

ČL 5, 1896, s. 460-461.

Viz Menšík 1862, IV, č. 29.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 84.

9.

Co je strach

ČL 5, 1896, s. 461.

Tille II/1, 103n. (Nebojsa / Nebojsa jde se učit bát). Polívka IV, 358n., 388n. AT 326.

Srov. Menšík 1862, II, č. 16; Pleskáč č. 33.

10.

Princezna s rohem

ČL 6, 1897, s. 194-195.

Viz Menšík 1862, IV, č. 15.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 85.

11.

Mlynářovic Honzíček

ČL 6, 1897, s. 195-197.

Tille I, 219n., zvl. 229n., II/2, 468n. (Dívka kouzelnice / Dívky ptáci). Polívka II, 141n. AT 313 A.

Srov. Menšík 1856, č. 91; Menšík 1862, I, č. 10; Menšík 1862, IV, č. 28; Pleskáč č. 9; Orel č. 3; Soukop č. (29).

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 86.

12.

O třech ztracených princeznách

ČL 6, 1897, s. 197-198.

Tille II/1, 387n., zvl. 422n. (Princezny v podzemí). Polívka I, 263n. AT 301 A.

Viz Švéda č. (4).

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 87.

13.

Mrtvý voják

ČL 6, 1897, s. 198-199.

Viz Pleskáč č. 29.

14.

O lodičce bez vody

ČL 6, 1897, s. 199-200.

Tille II/1, 307n., II/2, 497 (Princezna Nezasmálka / Divní tovaryši) + I, 253n. + II/2, 283n. Polívka III, 93n., II, 202n., IV, 288n. AT 513 B + 1525 A (II).

Srov. Menšík 1856, č. 56; Menšík 1862, V-VI, č. 32.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 88.

15.

O mladostknize

ČL 7, 1898, s. 42-44.

Tille II/1, 18n., zvl. 28n., II/2, 490 (Lék otci — u princezny / Kniha u spící princezny). Polívka II, 365n. AT 551.

Srov. Menšík 1856, č. 33.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 89.

16.

O Hanzlovi

ČL 7, 1898, s. 44-46.

Viz Menšík 1856, č. 47.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 90.

17.

O ptáčkovi

ČL 8, 1899, s. 147-148.

Viz Menšík 1856, č. 50.

18.

Myslivcův syn

ČL 8, 1899, s. 148-149.

Viz Menšík 1856, č. 67.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 91.

19.

Sprosťák

ČL 8, 1899, s. 317-318.

Tille I, 417n., II/2, 483n. (Hloupý Honza / Cesta do lékárny). Polívka V, 19n., 30. AT (1240). 1313 A + 1696.

Srov. Menšík 1856, č. 90, 63; Menšík 1862, V-VI, č. 21; Pleskáč č. 7.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 92.

20.

O Pipánovi

ČL 8, 1899, s. 318-319.

Viz Pleskáč č. 13.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 93.

21.

O rybářovi

ČL 8, 1899, s. 319-321.

Viz Orel č. ll.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 94.

22.

Padesátiletá pomsta

ČL 8, 1899, s. 321-322.

Viz Menšík 1862, II, č. 35.

23.

Prodaná duše

ČL 8, 1899, s. 392.

Chudá dívka se upíše čertu pro peníze, aby si mohla vzít milého. Na vnuknutí boží dá sloužit deset mší k sv. Barboře, čert úpis vrátí.

Srov. Tille I, 177n. (185).

24.

Princ se zlatým křížem na čele

ČL 8, 1899, s. 322-323.

Tille II/1, 192 n., srov. I, 395, 499n. (Parisade). Polívka III, 136n., srov. 232n. AT 707.

25.

Hašteřivá Voršilka a její pan kmotr

ČL 11, 1902, s. 407-409.

Tille II/2, 336n., 536, I, 494 (Ženich upír / Dívka-květina). Polívka III, 348n. AT 363 + 407.

Srov. Menšík 1862, V-VI, č. 30.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 95.

26.

Voják vysloužilec

ČL 11, 1902, s. 473-477.

Tille I, 6n., zvl. 27n., srov. I, 132n. (Aladdín). Polívka II, 417n., IV, 216n. AT 561.

Srov. Orel č. 14.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 96.

27.

Uříznutý nos

ČL 12, 1903, s. 59-60.

Tille II/2, 87n. (Služba o nos). Polívka IV, 414n. AT 1000 + 1003 + 1005 + 1685 + 1010.

28.

Hřebenáč u Sloupa

ČL 12, 1903, s. 97.

Sloup, o. Blansko.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 97.

29.

O vodníkovi

ČL 12, 1903, s. 97-99.

Tille I, 246n., II/2, 468n. (Dívka kouzelnice / Vodník). Polívka II, 257n., srov. 143. Srov. AT 313 C.

Srov. Menšík 1856, č. 91; Menšík 1862, I, č. 10; Menšík 1862, IV, č. 28; Pleskáč č. 9; Orel č. 3; Soukop č. 11.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 98.

 

  Moravské národní pohádky a pověsti. Ze sbírek J. S. Menšíka, J. Pleskáče, K. Orla, J. Soukopa a V. Švédy. Text vybrali, předmluvu napsali a poznámkami, slovníčkem a mapou opatřili Oldřich Sirovátka a Marta Šrámková. K vydání připravila a jazykovou poznámku napsala Jarmila Víšková. Ilustrace, obálka, vazba a grafická úprava Jan Sládek. Klasické sbírky českého folklóru, svazek 4. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 27. Praha, Odeon 1983 (náklad 13 500 výt.), 342 + (2) str.

Obsah.

Tille

...

Literatura

 

Zkratky

AT

Aarne, Antti — Thompson, Stith: The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography. Antti Aarne's Verzeichnis der Märchentypen (FF Communications No. 3) Translated and Enlarged by Stith Thompson – Indiana University. Second Revision. FF Communications No. 184. Academia Scientiarum Fennica. Helsinki 1961.

ČL

Český lid I.–XXXII. (NÚLK). — Český lid (Kramerius AV ČR).

Polívka

Polívka, Jiří: Súpis slovenských rozprávok I–V. Turčiansky Sv. Martin 1923—1931.

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

Poznámka

Anotace k textům jsou převzaty z komentářů Oldřicha Sirovátky a Marty Šrámkové (1983).

 

< < < Pohádkosloví

Pohádkosloví