PohádkoslovíAnežka Šulová

(1877—1954)

Publikované práce

  Když se předl len. Poslední tkadlec. Když jsem předla len. Jak se u nás bílilo lněné plátno. Horácký plátěný kroj. Hlasy domova. Sv. 2. Pánov, Bohuslav Indra, 1942, 38 str.

Vydal Bohuslav Indra na Pánově u Velké Bíteše v únoru roku 1942 jako druhý svazek sbírky Hlasy domova v 1000 výtiscích. Vytiskla knihtiskárna Typia v Brně.

Štočky z archivu knihovničky »Hlasy domova«.

Obrázky od F. Krobota na str. 8, 11, 15, 21, 25, 32, 34, 35, 36.

Obsah:

Úvod (Před sto lety...) (V Rudě na Moravě (Eisenberg, March) v září 1941) /5-7/.

Poslední tkadlec. (Hostickým podřečím) /9-31/.

Když jsem předla len... (Hostickým podřečím) /33-37/.

Jak se u nás bílilo lněné plátno /37/.

Horácký plátěný kroj. A. Ženský plátěný kroj podle popisu matčina. B. Popis plátěného mužského kroje /37-38/.

  Obr na Šošole. Pověsti ze severní Moravy. Z autorčiných rukopisů vybrala, uspořádala, převyprávěla a poznámku napsala Eva Kilianová. Doslov napsal Oldřich Sirovátka. Ilustroval, přebal a vazbu navrhl Alois Mikulka. Ostrava, Krajské nakladatelství, 1964, 157 + (3) str.

Obsah:

Obr na Šošole /7-13/.

Množné gatě /14-21/.

Almužna /22-23/.

Zakletý poklad /24-28/.

Poslední tři /29-31/.

Cigáni /32-34/.

Tak to umějí Šimperáci /35-43/.

O choleře /44-45/.

Jak Petr hledal poklad /46-51/.

Šimperský kousek /52/.

Chromečský vodňák /53-59/.

O tvrdohlavé tetce /60-63/.

Čáry ve mlýně /64-67/.

Smlouva s čertem /68-75/.

Provaz pro štěstí /76-78/.

Sázka /79-84/.

Jak lupiči přepadli mlýn /85-87/.

Proč nesmí havíři do pekla /88-91/.

O Tunklovi /92-93/.

V Hrubém lese /94-96/.

Jak se Klimeš zbavil čarodějnice /97-102/.

Hruška v poli /103-108/.

Pytlácké kousky /109-114/.

Spravedlnost v pekle /115-117/.

Nezbedný pomocník /118-121/.

Jak chtěl Napoleon odvést hospodského ze Zábřeha /122-125/.

O lakomém mlynáři /126-128/.

Nejchytřejší člověk /129-131/.

O kouzelném klubku /132-136/.

Ošizený čert /137-147/.

O pastevci Martinovi /148-151/.

Severomoravské pověsti v podání Anežky Šulové (Oldřich Sirovátka) /153-156/.

Poznámka (Eva Kilianová) /157-158/.

  Obr na Šošole. Pověsti ze severní Moravy. Z autorčiných rukopisů vybrala, uspořádala, převyprávěla a poznámku napsala Eva Kilianová. Doslov napsal Oldřich Sirovátka. Ilustroval Alois Mikulka. Štíty, Veduta, 1999, 23 cm, 159 + (1) str.

Zastoupení v antologiích

  Bohuslav Indra: Lidové zkazky severomoravského Horácka. Dřevoryty dodal J. Vl. Mangl. [23 dřevorytů.] V Šumperku, Nakladatel J. Vlad. Mangl (Vytiskla knihtiskárna »Grafia« Kvapil Hajtmar v Šumperku), 1932, 19 cm, 181 + (11) str., ilustrace.

Doslov (s. 180): „...základ k ní byly pověsti vypravované paní Anežkou Šulovou, chotí továrníka v Rudě nad Moravou, od níž jsem také zaznamenal mnoho cenných lidových písní. ... V rukopise mám od paní Anežky Šulové ještě mnoho dalších zkazek lidových.“

2. Kostelnice /9/.

6. Nový hrad /17/.

7. Jivina /22/.

8. Zlatá studánka /24/.

9. Strašidla ve Žďáře /26/.

11. O diviženách /31/.

16. Klapuše /42/.

18. Můra /46/.

22. Losínská Meluzina /56/.

29. O světýlkách /74/.

30. Tatarské poklady v Olšanech /76/.

31. Na severomoravských přástkách /78/.

36. Stará Kolářka /94/.

42. Zkamenělý ovčák /105/.

44. O začarované koze /108/.

45. O potočnickém klášteře /109/.

55. Jak se škádlí na severní Moravě /132/.

62. Milosrdná smrt /164/.

63. Kačerův důl /166/.

64. Kukulár /167/.

66. Zeman Žampach /170/.

67. O učarování dobytku /172/.

68. Chytrá rychtářka /174/.

69. Burdova hora /175/.

70. Ďáblu zaprodané dítě. Lidová balada /177/.

  Šel jest svatý Petr s Kristem Pánem. Moravská lidová legenda. S úvodem a rozborem vydal Bohuslav Indra. Hlasy domova. Sv. 1. Pánov u Velké Bíteše, vlastní náklad, 1940, 15 str.

Zápis z července roku 1928. Zpívala Anežka Šulová, rozená Venosová.

I.

Šel jest svatý Petr s Kristem Pánem
o žních po poledni krásným lánem.

Na poli obilí pěkně stálo,
takže se až srdce v těle smálo.

. . .

  Veselosti nikdy dosti. Lidová vyprávění z Moravy. Vybrali a k vydání připravili Karel Fojtík a Oldřich Sirovátka. Ilustroval Vojtěch Štolfa. Brno, Krajské nakladatelství 1956, 235 str.

Z rukopisné sbírky anekdot a humoresek Anežky Šulové. Severní Morava — Hostice, okr. Šumperk. Sbírka je uložena v brněnském archivu Ústavu pro ethnografii a folkloristiku.

8. Přísloví /28/.

30. Zázdrak /82/.

36. Nedočkavé nevěsty /96/.

59. Tak to umijó Šimperáci! /126/.

52. Nejchytřejší člověk /137/.

  Pohádky z Moravy. Výbor pořídil, vydavatelskými poznámkami opatřil a předmluvu napsal Oldřich Sirovátka. K vydání připravil, slovníčkem a jazykovou poznámkou opatřil Jan Chloupek. Obálku, vazbu, předsádky a ornamentální výzdobu provedl Jindřich Mahelka. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 9. SNKLHU, Praha 1959.

55. Nedočkavé nevěsty /216/.

62. Nejchytřejší člověk /229/.

  Miloš Melzer: Anežka Šulová. Obrazy ze života na vesnicích severozápadní Moravy v druhé polovině 19. století. Štíty, Nakladatelství Pavel Ševčík – Veduta, 2014, 156 + (4) str.

Obsah:

Úvod /5-6/.

Jak šel život /7-40/.

Výroční obyčeje /41-75/.

Nejvýznamnější události /76-105/.

Sběratelská práce /106-156/.

Jak šla zvířátka na vandr /106-107/.

Plot z kopřiv /107/.

Odkdy mají pracovité ženy za muže lenochy /107-108/.

Jak svatý Petr dostal dvakrát /109/.

Troje přání /109-110/.

Nepříznivý /110-110/.

Zkouška /111/.

O prorocích /111-113/.

Lidem se nezavděčíš /113/.

Uřknutí a čáry /113-114/.

Ohnivák /114-115/.

O Palečkovi /115-116/.

O čertu /116/.

Na mostě /116-118/.

V Jívině /118/.

Setkání /118/.

O Novém hradě /119/.

Ovce /119/.

Zlá věc /121-122/.

Kubínova smrt /123-124/.

Sedlák /124-125/.

Kšeft /125-126/.

Lakomec /127/.

Buk /127-128/.

Pomsta /128-129/.

Jak se k nám dostala héda /129-132/.

Ukradený kat /132-133/.

Ve mlýně /133/.

O začarované koze /133-135/.

Hrozná noc /135-136/.

Kolik váží, zaplať Pán Bůh /136/.

(Přísloví) /137-138/.

Posměšky /139-140/.

 

Literatura

  Miloš Melzer: Anežka Šulová. Obrazy ze života na vesnicích severozápadní Moravy v druhé polovině 19. století. Štíty, Nakladatelství Pavel Ševčík – Veduta, 2014.

  Miloš Melzer: „Anežka Šulová a Bohuslav Indra (korespondence z let 1928 až 1953)“, Severní Morava 88, 2004, s. 23-34.

  Oldřich Sirovátka: „Nad národopisným dílem Anežky Šulové“, Severní Morava 34, 1977, s. 68-70.

  Karel Vetterl: „Ze života a práce severomoravské sběratelky Anežky Šulové“, Český lid 43/1, 1956, s. 29-32.

 

 

 

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví