PohádkoslovíVavřinec Švéda

(1820—1891)

Publikované práce

  Čeněk Zíbrt: „Vavřinec Švéda, sběratel moravských pohádek r. 1851—1858“, Český lid 29, 1929, 344-378.

Beneš Method Kulda chystal pátý svazek Moravských pohádek, kam ještě hodlal zařadit Soukopovy texty. ale Švědovy příspěvky se mu pro jejich „světskost“ nehodily. Zíbrt v číslovaných poznámkách naznačuje odlišnost Švédova záznamu od Kuldových úprav, někdy až „zmizel původní smysl pohádek“ (s. 345).

  Čeněk Zíbrt: „Vavřinec Švéda, sběratel moravských pohádek r. 1851—1858“, Český lid 30, 1930, 5-14.

Obsah:

(1.)

Tři Hanáci na žních

ČL 29, 1929, s. 347-348.

Tři Hanáci ve službě u sedláka čekají, až je pozvou k večeři potřetí; zůstanou hladem. Nalijí kaši sedlákovi a selce do postele, ti jim dají ráno snídani a jídlo na cestu, aby pomlčeli o znečištěné posteli. Hanáci přesvědčí mlynáře, že jsou apoštolové; když jim dá okřtít pytel peněz, utečou s nimi. Loupežníci se dělí o peníze, Hanáci je vystraší a peníze jim zustanou.

Tille II/2, 284n. + I, 413, 423n., 280, 359n., II/2, 480, 483; Polívka IV, 292 + 317n., V, 23n.; 35. Srov. AT 1544, 1525 A (III), 1653, 1616.

Švédův titul: O třech Hanákách, jak šli na žeň.

(2.)

Syn se měl oženit

ČL 29, 1929, s. 349.

Tille II/1, 437n. (Putující mrtvola); Polívka V, 82n. AT 1536 A.

Švédův titul: O synu, který se měl oženiti.

(3.)

Tří synové

ČL 29, 1929, s. 350-354.

Švédův titul: O třech synech.

Tille I, 290n., II/1, 148n., II/2, 476n. (Drak ve skále — černý muž). Srov. AT 300, 502.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 99.

(4.)

Král a jeho tři princezny

ČL 29, 1929, s. 354-355.

Švédův titul: O jednom králi, co měl tři princezny.

Viz Soukop č. 12.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 100.

(5.)

O pastýři

ČL 29, 1929, s. 356-360.

Tille I, 335n., zvl. 342n., II/2, 487, 537 (Drak ve skále / Dva bratři-psi). Polívka I, 202n., II, 476n. AT 567 + 303.

Srov. Pleskáč č. 25; Orel č. 13.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 101.

(6.)

O bohatém mlynáři

ČL 29, 1929, s. 361-364.

Viz Menšík 1856, č. 29.

(7.)

O mlynáři

ČL 29, 1929, s. 364-365.

Viz Soukop č. 4.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 102.

(8.)

Vlk a vlčice

ČL 29, 1929, s. 365-367.

Švédův titul: O vlku a vlčici.

Polívka V, 139n., 143n. (Liška oklame vlka). AT 157 + 1 + 100 (41) + 5.

Srov. Soukop č. 5.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 103.

(9.)

O třech synech

ČL 29, 1929, s. 367-371.

Tille II/2, 188n., 209n. (Výpravy / Zlaté pero, podkova a vlas). Polívka II, 317n. Srov. AT 554 (531).

Srov. Pleskáč č. 1; Švéda č. (12).

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 104.

(10.)

O řeznickém synu

ČL 29,1929, s. 371-375.

Viz Menšík 1856, č. 66.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 105.

(11.)

O kupcovi

ČL 29, 1929, s. 375-378.

Tille II/2, 23n. (Rodlieb); Polívka IV, 531n. AT910 B.

(12.)

O sedláku

ČL 30, 1930, s. 6-10.

Viz Pleskáč č. 1.

Moravské národní pohádky a pověsti (1983) č. 106.

(13.)

O Krákonoši

ČL 30, 1930, s. 10-14.

Tille II, 141n., II/1, 378n., II/2, 193n., 464, 349, 535 (Chráněnec osudu). Polívka III, 1n. AT 390 (461).

Švédův titul: O Librcolovi.

 

  Vavřinec Švéda: „Moravské národní pohádky a pověsti z Molenburka“, in: Moravské národní pohádky a pověsti. Ze sbírek J. S. Menšíka, J. Pleskáče, K. Orla, J. Soukopa a V. Švédy. Text vybrali, předmluvu napsali a poznámkami, slovníčkem a mapou opatřili Oldřich Sirovátka a Marta Šrámková. K vydání připravila a jazykovou poznámku napsala Jarmila Víšková. Klasické sbírky českého folklóru, svazek 4. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 27. Praha, Odeon 1983, str. 279-297.

Obsah.

  Pohádky Vavřince Švédy. K vydání připravil, předmluvu „Zápisy Vavřince Švédy“ a ediční poznámku napsal Ladislav Soldán. Ilustrovala Arna Juračková. Blansko, Závodní klub ROH ČKD Blansko, 1989, 24 str.

Obsah:

O třech Hanákách, jak šli na žeň

O synu, který se měl oženiti

O bohatém mlynáři

Literatura

  Soldán, Ladislav: „Sběratel, učitel a kronikář Vavřinec Švéda z Molenburku“, in: Vlastivědný věstník moravský (Muzejní a vlastivědná společnost v Brně) 47/3, 1995, s. 285-289.

 

 

Zkratky

AT

Aarne, Antti — Thompson, Stith: The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography. Antti Aarne's Verzeichnis der Märchentypen (FF Communications No. 3) Translated and Enlarged by Stith Thompson – Indiana University. Second Revision. FF Communications No. 184. Academia Scientiarum Fennica. Helsinki 1961.

ČL

Český lid I.–XXXII. (NÚLK). — Český lid (Kramerius AV ČR).

Polívka

Polívka, Jiří: Súpis slovenských rozprávok I–V. Turčiansky Sv. Martin 1923—1931.

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

Poznámka

Anotace k textům jsou převzaty z komentářů Oldřicha Sirovátky a Marty Šrámkové (1983).

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví