Vojtěch Bohuslav Svoboda

Tille, II/2, 614–615:

Svoboda.

Národopisné museum českoslovanské má rukopis Vojtěcha, Bohuslava Svobody, datovaný v únoru 1846, "Powěsti lidu českého". Je to druhý díl sbírky, obsahující čísla 20–37.

20. Lidská duše v zvířecím těle: Příklady.

21. Muž hledá zmizelou ženu.

22. Hloupá žena.

23. Polykratův prsten výsměšně: Dívka hodí s mostu do řeky prsten, aby jí milý zůstal tak věrný, jak zůstal prsten pod vodou čistý. Do zámecké kuchyně je dodána ryba z té řeky: Co našel kuchař v hlavě té ryby? Mozek!

24. Národní píseň.

25. "Legendy národní" č. 1–3.

26. Sedm havranů.

27. Reynold Divosyn.

28. Říkání: Stoleček — mistička ... voli — páni.

29. Kohoutek a slepička.

30. a) Ženich mrtvý.

b) Strašidlo.

c) Světélka.

31. Strašidlo s mezníkem.

- 615 -

32. Románek — Dománek. (Srv. Přídavek.)

33. Georgius in saxo.

34. Hloupý Honza.

35. a) Doktor umíraje nařídí sluhovi, aby ho za rok a den vzkřísil tekutinou z láhve, kterou mu odevzdá. Sluha hodí vodu do moře, moře zahoří plamenem. Srv. Prasek s. 50. Sláma č. 58.

b) Úsloví z pohádek.

36. Spící vojsko v Blaníku, č. 1–3.

37. Strašidlo poleká děvče v pivovarském dvoře.

Přídavek: Roman — Toman. (Srv. č. 32.)


Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist