PohádkoslovíFrantišek Bohumil Tomsa

(1793—1857)

Publikované práce

  Veselá přástevnice, aneb rozmanité vypravování, čili Pohádky dle Grimmových báchorek. Od Frant. Boh. Tomsy. V Praze a v Hradci Králové, Nákladem Jana Hostivíta Pospíšila, 1832—1839, 6 svazečků. — Online: Kramerius.

Obsah

Dílek první. 1832

I. Příběh o Kogia Hassanu Alhabalu /5–46/.

II. Příběh o Alim Babovi a čtyřicíti laupežnících /47–90/.

III. Příběh o rybáři a geniu /91–130/.

IV. Příběh o slepém Babovi Abdallu /131–146/.

V. Příběh o mladém králi Zein-Alasnamu a o králi duchů /147–175/.

Dílek druhý. 1833

I. Příběh o mluvícím ptáku, o pějícím stromu a o zlatorudém pramenu /3–68/.

II. Sedmero cestování Sindbada plavce /69–146/.

III. O třech jablkách /147–164/.

IV. O olivách /165–182/.

V. O zakleném Sidy Numanu /183–199/.

Dílek třetí. 1835

I. Příběh o Aladdinu a divotvorné lampě /3–100/.

II. Příběh o dobrodružství Perského prynce Firuc-Šaha, aneb okouzlený kůň /101–133/.

III. Příběh o prynci Achmedu a o čarodějnici Pari-Baně /135–196/.

Dílek čtvrtý. 1837

I. O nočním dobrodružství Kalifa Haruna Alrašida s třemi kalendáři, syny královskými, a s pěti ženami v Bagdadu /3–148/.

II. O princi Bederu a princezně Gyauhaře /149–221/.

Dílek pátý. 1838

I. O princi Kamaralzamanu a princezně Baduře /3–92/.

II. O princi Amgiadu a Assadu /93–136/.

III. O hrbáčku v Kasgaře /137–154/.

Dílek šestý. 1839

I. O Faethonu a jeho truchlících sestrách /3–24/.

II. O široko daleko povědomém zpěvci Arionu /25–38/.

III. O vysvobození Theseovu z bludiště /39–66/.

IV. O prstenu Gygesovu /67–88/.

V. O krásné Psyše /89–166/.

VI. O věži Rhampsinitově /167–185/.

Předloha: Albert Ludwig Grimm, Märchen-Bibliothek für Kinder, aus der Märchen aller Zeiten und Völker ausgewählt und erzählt: Märchen der 1001 Nacht für Kinder. Frankfurt n./M. 1820—1821.

Viz též Tisíc a jedna noc. Arabské a perské pohádky (1859—1862).

  Viz keř, dcero má a doufej!, aneb, Anna Mladějovská a Bohuslav Turovič. (Původně dle starobylé pověsti). Slovůtným Turnovanům, milým krajanům svým obětuje spisovatel [Fr. Bohumil Tomsa]. V Táboře a v Jindřichovu Hradcy, Tiskem Aloizya Jozefa Landfrasa, 1837, 18 cm, 55 + (1) str.

  Viz keř, dcero má a doufej!, aneb, Anna Mladějovská a Bohuslav Turovič. (Původně dle starobylé pověsti). Slovůtným Turnovanům, milým krajanům svým obětuje spisovatel [Fr. Bohumil Tomsa]. V Jindřichovu Hradci, Tisk a sklad Aloisia Josefa Landfrasa, 1853, 17 cm, 57 str.

Tille, II/2, 211–212:

Vyskeř.

Fr. Boh. Tomsa: Viz keř, dcero má, a doufej, aneb: Anna Mladějovská a Bohuslav Turovič. Tábor, J. Hradec, A. J. Landfrass 1837 a 1853. Jgm VI. č. 822 1. s. 421. (pražský tisk 1832). Doucha s. 270.Literatura

  lk (Lenka Kusáková): „František Bohumil Tomsa“, in: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 4. S–Ž. Svazek I. S–T. Praha, Academia 2008, s. 969-971.

  Jiří Polívka: „Bratří Grimmové a počátky českého pohádkosloví“, in: Z dějin české literatury. Sborník statí věnovaný Jaroslavu Vlčkovi k šedesátinám od jeho spolupracovníků a žáků. Pořádali Miloslav Hýsek a Jan Jakubec. Nákladem Jana Laichtera v Praze, 1920, s. 139–142.

 

Zkratky

Doucha

František Doucha: Knihopisný slovník česko-slovenský, aneb, Seznam kněh, drobných spisův, map a hudebných věcí, vyšlých v jazyku národa česko-slovenského od roku 1774 až do nejnovější doby. Co rukověť přátelům literatury, zároveň co dodatek k Jungmannově „Historii literatury české“ vydal František Doucha, přispěním Jos. Al. Dundra a Frant. Aug. Urbánka. Praha, I. L. Kober, 1865.

Jgm

Josef Jungmann: Historie literatury české, aneb soustavný přehled spisů českých s krátkou historií národu, osvícení a jazyka. Druhé vydání. Nákladem Českého museum číslo XXXII. Praha, F. Řivnáč, 1849.

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví