Václav Beneš Třebízský

(1849—1884)

Publikované práce

  Národní pohádky a pověsti. Vypravuje Vácslav Beneš-Třebízský. Illustroval Viktor Oliva. Praha, F. Topič, [1886], s. 160 + 5 listů obrazových příloh.

  Národní pohádky a pověsti. Vypravuje Václav Beneš Třebízský. Illustroval Viktor Oliva. Praha, F. Topič, [1891] (2. vyd.), s. 159 + 5 listů obrazových příloh.

  Národní pohádky a pověsti. Vypravuje Václav Beneš Třebízský. Úvod naps. Karel V. Rais. Illustroval Viktor Oliva. Praha, F. Topič, 1901 (3. vyd.), s. 160 + 5 listů obrazových příloh.

  Národní pohádky a pověsti. Vypravuje Václav Beneš Třebízský. Úvod naps. Karel V. Rais. Illustroval Viktor Oliva. Praha, F. Topič, [1904] (4. vyd.), s. 159 + 5 listů obrazových příloh.

  Národní pohádky a pověsti. Vypravuje Václav Beneš Třebízský. Úvod naps. Karel V. Rais. Illustroval Viktor Oliva. Praha, F. Topič, [1910?] (5. vyd.), s. 159 + 5 listů obrazových příloh.

Tille, II/2, 621–622:

Třebízský.

Národní pohádky a pověsti. Vypravuje Václav Beneš Třebízský. Praha, Topič, bez roku (1886).

- 622 -

První vydání má 16 čísel s barevnými obrázky pro děti. Třebízský praví, že psal své povídky vzpomínaje na to, co slyšel v mládí. Píše svým, pro něho tak příznačným slohem, je tedy tvůrcem svých pohádek stejně jako Erben nebo Němcová. V dalších vydáních vynechal vydavatel Karel Rais č. 9 o mistrném zloději z ohledu na dětské čtenáře.

Prvních 12 čísel jsou, až na č. 2 (bajka o lišce a vlkovi), běžné pohádkové látky: 1. Veritas-Falsitas, 3. Belfegor, 4. Domnělý hadač, 5. Domnělý hrdina, 6. Kouzelné dary, 7. Lék otci (pták — kůň — dívka), 8. Amaradéví (zlatý hmoždíř), 9. Zloděj-mistr, 10. Pari Banu, 11. Princezna Nezasmálka, 12. Pout do Říma. Druhý oddíl jsou pověsti: Č. 13. historická povídka o Elišce Přemyslovně, prchající se sedmi klíči od české koruny do Bavor a o starci zázračné studánky. Č. 14. Hadí koruna, je lokalisováno k Smečenskému hradu, č. 15. Proroctví o smrti v studni a č. 16. historická povídka slovinská o obléhání Lemna Turky r. 1475, nad nimiž zvítězí dcera padlého vojvody Marula.

Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist