Matouš Václavek

(1842—1908)

Publikované práce

  Pohádky a pověsti z moravského Valašska. Řada I. Napsal Matouš Václavek. Illustroval Karel L. Thuma. Obrázková knihovna pro mládež, ročník VI, sešit 1. Řídí St. Řehák-Kamenický. Nové Město nad Metují, Tiskem a nákladem Bohdana Böhma, 1888, 18 cm, s. 48. — Online Kramerius.

  Pohádky a pověsti z moravského Valašska. Řada II. Napsal Matouš Václavek. Illustroval Karel L. Thuma. Obrázková knihovna pro mládež, ročník VI, sešit 12. Řídí St. Řehák-Kamenický. Nové Město nad Metují, Tiskem a nákladem Bohdana Böhma, 1888, 18 cm, s. 39. — Online Kramerius.

  Pohádky a pověsti z moravského Valašska. Řada III. Napsal Matouš Václavek. Illustroval Karel L. Thuma. Obrázková knihovna pro mládež. Ročník VII. Sešit 12. Řídí St. Řehák Kamenický. Nové Město nad Metují, Tiskem a nákladem Bohdana Böhma, 1889, 18 cm, s. 48. — Online Kramerius.

  Několik pohádek a pověstí z moravského Valašska. napsal Mat. Václavek. Sbírka spisů pro mládež vynikajících českých spisovatelů, č. 32. Druhé, rozmnožené vydání. V Praze, Frant. Bačkovský, 1897, 19 cm, s. 114.

  Valašské pohádky a pověsti. Část 1. Ze sbírek svých mládeži vybral Matouš Václavek. Illustroval Karel Lad. Thuma. První moravská obrázková knihovna pro českou mládež, roč. V, čís. 18–20. Ve Velkém Meziříčí, Nákladem J. F. Šaška, 1894, 16°, s. 142.

  Valašské pohádky a pověsti. Část 1. Ze sbírek svých mládeži vybral Matouš Václavek, ředitel škol na Vsetíně. Illustroval Karel Lad. Thuma. První moravská obrázková knihovna pro českou mládež, roč. V, čís. 18–20. Druhé vydání. Ve Velkém Meziříčí, Nákladatelství Šaška a Frgala, [1902(?)], s. 192.

  Valašské pohádky a pověsti. Část 2. Ze sbírek svých mládeži vybral Matouš Václavek. Illustroval Karel Ladislav Thuma. První moravská obrázková knihovna pro českou mládež, roč. VIII, čís. 15–16. Ve Velkém Meziříčí, Nakladatelství Šaška a Frgala, 1897, s. 87.

  Valašské pohádky a pověsti. Čásť 2. Ze sbírek svých mládeži vybral Matouš Václavek, ředitel škol na Vsetíně. Illustroval Karel Ladislav Thuma. První moravská obrázková knihovna pro českou mládež. Pořádá Josef Soukal. Ročník VIII. Číslo 15 a 16. Ve Velkém Meziříčí, Nakladatelství Šaška a Frgala knihkupectví, [1906?}, s. 87.

  Valašské pohádky. České mládeži vypravuje Matouš Václavek. Budečské květy, r. 2, č. 1. V Bobnicích u Nymburka, M. Václavek, 1898, s. 74.

  Valašské pohádky. České mládeži vypravuje Matouš Václavek. Budečské květy, r. II, č. 1. Druhé vydání. Nymburk, Hrnčíř, 1911, s. 80.

Tille, II/2, 622–626:

Václavek.

Pohádky a pověsti moravského Valašska. Napsal Matouš Václavek. N. Město n. M. Böhm. 1888 (9. Řada I–III). Řehák-Kamenický, Obrázková knihovna pro mládež VI., seš. 1, 12.

Valašské pohádky a pověsti. Ze svých sbírek mládeži vybral Matouš Václavek. Vel. Meziříčí, Šašek 1894/97. (J. Soukal, První moravská obrázková knihovna pro českou mládež V. č. 18/20. VIII. č. 15/16.)

Několik pohádek a pověstí z moravského Valašska. Napsal M. Václavek. 2. rozmn. vydání. Praha, Bačkovský 1897. (Sbírka spisů pro mládež ... č. 32.)

Valašské pohádky. České mládeži vypravuje M. Václavek. Ružomberk, Salva 1898. Druhé vydání: Nymburk, Hrnčíř 1911. (F. Hrnčíř: Budečské květy II. č. 1. 1911.)

Matouš Václavek (1842—1908), rodem Moravan, r. 1873 řídil školu na Vsetíně, r. 1874 se stal okresním školním inspektorem, 1889 ředitelem měšťanské školy. Psal pro mládež, sbíral, patrně v okolí Vsetína, lidové povídky počátkem let osmdesátých. Roku 1884 vydal první sbírku "Několik pohádek a pověsti z moravského Valašska".

Nejmenuje své vypravěče, vypravuje svým slohem, jeho knížky jsou především určeny školní mládeži, a texty v nich jsou do té míry míchány a přetiskovány, že nezbývá než sepsat je přehledně, aby byl vzájemný poměr citovaných čísel patrný. Některé povídky jsou převzaty z Menšíkových povídek okolí Jemnického neb jsou tytéž jako u Slámy.

Václavek–Soukal.

I.

č. 1. s. 7. Drosselbart

1897 č. 3.

č. 2. s. 11. Domnělý hadač

1897 č. 1.

č. 3. s. 16. Kristus — Petr: strom

1897 č. 2.

- 623 -

č. 4. s. 16. Amaradéví

1897 č. 5.

č. 5. s. 23. Kdo dřív promluví

1897 č. 6.

č. 6. s. 25. Veritas — Falsitas

I. č. 1.

č. 7. s. 28. Dar hadího krále

I. č. 2.

č. 8. s. 30. Lék otci

I. č. 3. Menšík č. 33.

č. 9. s. 44. Kouzelné dary — strom

I. č. 4.

č. 10. s. 51. Drak ve skále — dva bratři

I. č. 5.

č. 11. s. 61. Zdechlý kůň

I. č. 6.

č. 12. s. 62. Lék otci

I. č. 7.

č. 13. s. 65. Princezna Nezasmálka

I. č. 8.

č. 14. s. 67. Perníková chaloupka

II. č. 9.

č. 15. s. 68. Čertovy sázky

II. č. 10. Menšík č. 27.

č. 16. s. 70. Alibaba

II. č. 11. Menšík č. 29.

č. 17. s. 73. Strašidlo lakomce

II. č. 12.

č. 18. s. 74. Dívka-kouzelnice

III. č. 30.

č. 19. s. 77. Vypůjčený kabát

III. č. 32.

č. 20. s. 79. Dva šibalové

III. č. 37.

č. 21. s. 84. Záhoř

III. č. 38.

č. 22. s. 87. Poklad vyorán kohouty

1897 č. 10.

č. 23. s. 89. Poklad zapečetěn zadkem

1897 č. 11.

č. 24. s. 90. Hodná-zlá dívka: stařec

II. č. 13.

č. 25. s. 91. Poklad marně dobývaný

II. č. 14.

č. 26. s. 93. Silák slouží

II. č. 15.

č. 27. s. 99. Zkamenělé stádo

II. č. 16.

č. 28. s. 99. Poklad hoří — peníz v dýmce

II. č. 17. Sláma č. 12.

č. 29. s. 100. Poklad hoří — spálené ruce

II. č. 28.

č. 30. s. 101. Poklad marně dobývaný

II. č. 18. a 1897 č. 12.

č. 31. s. 103. Marička

II. č. 19.

č. 32. s. 30. Myslivecké čáry

II. č. 20.

č. 33. s. 105. Popelka Fineta

II. č. 23.

č. 34. s. 106. Čert odnese věřitele

II. č. 24. Menšík č. 22.

č. 35. s. 108. Čarodějnice v kostele

II. č. 25.

č. 36. s. 109. Mrtvá kajícnice

II. č. 26.

č. 37. s. 110. Kost ze hřbitova straší

II. č. 27.

č. 38. s. 111. Lék otci

II. č. 21. a 1897 č. 13.

č. 39. s. 112. Poklad marně dobývaný

II. č. 22.

č. 39. s. 113. Poklad na Čupě

1897 č. 13.

č. 40. s. 114. Poklad v Semetíně

1897 č. 14.

č. 41. s. 114. Poklad marně dobývaný

1897 č. 15.

č. 42. s. 114. Poklad hlídaný psem

1897 č. 16.

č. 43. s. 115. Poklad marně dobývaný

1897 č. 17.

č. 44. s. 117. Poklad marně dobývaný

1897 č. 18. Slavie 1882 č. 30.

č. 45. s. 118. Poklad přehozený

1897 č. 19.

č. 46. s. 118. Poklad hořící — dýmka

1897 č. 20.

- 624 -

č. 47. s. 119. Hastrman všeobecně

1897 č. 24. 1898 č. 14.

č. 48. s. 120. Hastrman u ohně

1897 č. 25.

č. 49. s. 121. Hastrman topí lidi

1897 č. 30.

č. 50. s. 121. Hastrman chycen na hlídce

1897 č. 31.

č. 51. s. 121. Spící vojsko u Vsetína

1897 č. 32.

č. 52. s. 123. Mrtvý straší pro slib

1897 č. 33.

č. 53. s. 125. Šotkové u Štramberka atd.

1897 č. 36.

č. 54. s. 127. Čertovy stavby — Lidečko

1897 č. 37.

č. 55. s. 129. Vznik Hrozenkova

1897 č. 40.

č. 56. s. 131. Hrobník — lupič

1897 č. 41.

č. 57. s. 133. Belfegor

1897 č. 34. a III. č. 36.

č. 58. s. 133. Lucie a přástva 13/12.

č. 59. s. 135. Podhozenec.

č. 60. s. 136. a) Húkalky utančí hochy

1897 č. 43.

č. 60. s. 136. b) Dorničák tančí s pannou

1897 č. 44 a III. č. 32.

č. 61. s. 137. Had a dítě.

č. 62. s. 138. Sněm čarodějnic.

č. 63. s. 139. Noe staví koráb, čert ho opije kořalkou.

č. 64. s. 140. Bůh stvoří člověka, čert vlka, čert uteče na osiku, třese se strachy — proto se osika třese.

č. 65. s. 140. Staré zubří opuštěno

Kulda č. 1. Bayer 1895 č. 24.

II.

č. 1. s. 7. Hodná — zlá dívka: služba.

č. 2. s. 12. Sněm čarodějnic. Kulda č. 83.

č. 3. s. 17. Hloupý Honza — chybné pozdravy.

č. 4. s. 19. Kouzelné ovoce — ptáček štěstí.

č. 5. s. 33. Mnoho bratří — mnoho sester.

č. 6. s. 43. Hloupá žena.

č. 7. s. 45. Sedm havranů.

č. 8. s. 49. Jan uzdraví kýchající princeznu křesťanským pozdravem.

č. 9. s. 52. Hodná — zlá dívka: služba.

č. 10. s. 57. Pět tovaryšů se počítá dle děr v sněhu od nosů.

č. 11. s. 58. Had zraněný obuškem unikne, obušek nalezen pak na vinici.

č. 12. s. 60. Čertovy hádanky.

č. 13. s. 62. Cihláři hubují, ať cihly čert sebere, — přijde je sebrat.

č. 14. s. 63. Rubášek.

č. 15. s. 64. Zkoušet oběšení (kocour odhrabe seno, zajíc poleká děti).

č. 16. s. 66. Spící vojsko.

č. 17. s. 79. Farář a cikán: úmysl rovná se činu, slanina.

č. 18. s. 71. O černokněžnících.

- 625 -

č. 19. s. 73. Poklady: a) roztřídění, b) pod lískou, c) hoří dýmka, d) hoří jiskrami, e) pod zemí, hlídán psem, f) marně dobývaný, g) uhlí zlato.

č. 20. s. 80. Drak létající.

č. 21. s. 83. Dva řezníci dostanou v domě u rasovny pytel dukátů, cestou nehodí myši, kočce a psu dle rozkazu peníz, v pytli je smetí.

č. 22. s. 84. Hastrman: a) trestá skoupou selku, b) šije boty, c) přízraky na hrázi, d) jeho voda nezamrzá, e) na mostě, f) chycen jako kůň, g) vděčný za mléko.


Václavek I–III.

Osmatřicet čísel, jediné z nich, neobsažené ani ve sbírce Václavek–Soukal, ani v sbírce Václavek 1897, je čl. 31 v II. svazku s. 9 O hořícím pokladu, z kterého si muž bere uhlík do dýmky.


Václavek 1891.

Texty, neobsažené ve sbírkách Václavek–Soukal a Václavek I–III.:

9. s. 39. Princezna Nesyta.

21. s. 59. Poklad marně dobývaný.

22. s. 62. Spasitel v kolébce.

23. s. 63. Za pokladem do podzemí.

26. s. 72. Hastrman ve mlýně.

27. s. 74. Hastrman na valše.

28. s. 76. Švanda.

29. s. 78. Hastrman na kře v řece.

38. s. 98. Poklad marně dobývaný a j.

39. s. 102. Výklad jména Rozpuklý vrch.

42. s. 107. Vrch Cáb a křivý buk na něm.

45. s. 110. Můra v podobě kočky.

s. 111. Selka v noci odchází z ložnice, sedlák ji sleduje do lesa, kde selka objímá strom. Sedlák druhý den porazí strom a přiveze jej domů, selka zemře. (Srv. Němcová č. 62 "Viktorka" a Erben, Kytice, "Vrba".)

s. 112. Pomoc proti můře.

46. s. 113. Čáry dobytku.

47. s. 115. Zaříkání sedláka, jenž po smrti straší.


Václavek 1898.

č. 1. s. 7. Čert a domnělý čert.

č. 2. s. 9. Princezna v noci tančí.

č. 3. s. 9. Princezny pod zemí.

č. 4. s. 21. Hloupý Honza.

č. 5. s. 24. (Hrášková princezna): Princ chce za ženu pravou princeznu.

- 626 -

Jednou přijde v bouři do zámku princezna prosit o nocleh. Královna chce zkusit, je-li to pravá princezna, položí do její postele na 20 peřin hrášek a na něj 20 podušek. Princezna ráno naříká, že má tělo samou modřinu, princ si ji vezme.

č. 6. s. 26. Lék otci — pták, kůň, dívka.

č. 7. s. 40/41). Soud o přepjaté požadavky (vařená vejce).

č. 8. s. 42/43). Domnělý hrdina.

č. 9. s. 49. Kouzelné dary — pytel.

č. 10. s. 53/54/. Císař a voják — dřevěná šavle.

č. 11. s. 55. Poklad marně dobývaný.

č. 12. s. 56/57/. Poklad ve Valově skále.

č. 13. s. 57/58/. Propadlý zámek.

č. 14. a) Hastrman. Václavekc–Soukal 1. č. 47. Václavek 1897 č. 24.

č. 14. b) Hastrman ve mlýně.

č. 15. s. 62. Medvěd a klobásky. Kulda č. 73. Bayer 1875 č. 12.

č. 16. s. 66/67/. Bajka o vlku a kůzlatech.


Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist