Karel Vaněček

(1887—1961)

 

PhDr. Karel Vaněček. Středoškolský profesor v Plzni. Narozen 27. 5. 1887 v Poříčí nad Sázavou, zemřel 6. 1. 1961 v Praze. Sběratel a editor lidových pohádek.

 


Publikované práce

  Lidová vyprávění z Podbrdska a jiných českých krajů. Ve sbírku za sběratelské pomoci svých žáků uspořádal Karel Vaněček. Poznámkami kriticko-bibliografickými opatřil Jiří Polívka. Nákladem Společnosti pro národopis a ochranu památek v Plzni, Plzeň 1928, str. 127 + (1).

  Lidová vypravování z Podbrdska. 2., Nová sbírka lidových vyprávění z Podbrdska. Za sběratelské pomoci svých žáků uspořádal Karel Vaněček. Theodor Mareš, Plzeň 1942, str. 169.

  Pohádkou k pravdě. Z lidového podání vybral a upravil Karel Vaněček. Obrazový doprovod a úprava Jaroslav Krátký. Literárně umělecký klub, Plzeň 1941, 23 cm, str. 67 (barevné il.ustrace).

  Pohádkové večery. Výbor pohádek pro děti z lidového vypravování podává Karel Vaněček. Ilustroval Josef Tomášek. Umělecké snahy. Sv. 338. B. Kočí. V Praze 1926, str. 58.

  Radosti pohádek. Z lidového podání na Podbrdsku / Vybral Karel Vaněček. Obrazy doprovází František Václav Eisenreich. Knihovna pro mládež Sad, Sv. 24. Státní nakladatelství, Praha 1930, str. 71.

  Radosti pohádek. Z lidového podání na Podbrdsku vybral Karel Vaněček. Obrazy doprovází F. V. Eisenreich Druhé, rozšířené vydání. Státní nakladatelství v Praze, Praha 1934, str. 67.

  Sedm pohádek o dětičkách, zvířátkách a kouzelných darech. Z lidového podání vybral a vypravuje nejmladším čtenářům Karel Vaněček. Obrázky nakreslil Ada Wenig. Poselství. Řada A, Z domova, kn. 5. Spisy Dědictví Komenského, kn. 394. Dědictví Komenského, Praha 1939, 8°, str. 31.

 

 

 

 

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist