Vlastivědný sborník českého jihovýchodu

(1920—1931)


  Vlastivědný sborník českého jihovýchodu. Měsíčník pro duchovní, historické a přírodovědecké poznání kraje. Jednota učitelstva okresu pelhřimovského a učitelský spolek "Komenský" pro okres pacovský, Pelhřimov 1920—1931, 9 svazků.


Tille, Soupis II/2, 627:

Vlastivědný sborník.

Vlastivědný sborník českého jihovýchodu ... Pelhřimov, Šprongl. I.—IX. 1920—1931.

Obvyklý vlastivědný materiál, z kterého pro Soupis vybrány tyto texty:

I.

s. 143. Divá ženka ženou člověka.

III.

s. 46. Sen o pokladu na mostě.

s. 93. Divá ženka ženou člověka.

IV.

s. 46. Zaklínací kniha.

s. 48. Třikrát les, třikrát ves.

s. 127. Divá ženka ženou člověka.

IX.

s. 160. Strašidlo na hřbitově.


Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist