PohádkoslovíFrantišek Mnohoslav Vrána

(1853—1882)

Publikované práce

  Moravské národní pohádky a pověsti. Sešit 1. (Z okolí Němčického na Hané.) Sebral a napsal Fr. M. Vrána. V Brně, Nákladem spisovatelovým. — Tiskem Vojtěcha Thumy, 1880, 60 + (4) str. — Online: Kramerius.

Obsah

Úvodní slovo /3-5/.

1. O kouzelné lampičce /9-12/.

2. O zlé ženě /12-13/.

3. O putování duše (Ukázkou z Erbena) /13-14/.

4. Čert je vzal /14-16/.

5. O dvou chlapcích /17-18/.

6. Čert a cigán /19-20/.

7. O ševci I. II. III. IV. V. /20-25/.

8. Vlk a děvčátka (Dětská pohádka) /25/.

9. O lakomci /25-26/.

10. Kohout a slepičky (Dětská pohádka) /26/.

11. Bývej muži dobrý /26-27/.

12. Sněhulka (Dětská pohádka) /27/.

13. Milý z hrobu /27-29/.

14. O zbůjnících /29-30/.

15. Čert a Káča /30-33/.

16. Potrestaná lakota /33-34/.

17. O brejlích /34-35/.

18. Moudrý hospodský /35-36/.

19. Hloupý Václav /36-37/.

20. Chytrý sedlák a moudrý vrchní /37-38/.

21. Janek u zpovědi /38-39/.

22. Šelma sedlák (V podřečí hanáckém) /40-41/.

23. Janíček (Dětská pohádka) /42-43/.

24. O třech sestrách /43-48/.

25. O chytrém muži /48-49/.

26. O ovečce a vlku (Dětská pohádka) /49-53/.

27. O zaklené princezně /54-58/.

28. O třech bratřích /58-60/.

Poznámka /61/.

Tille, II/2, 627–629:

Vrána.

Moravské národní pohádky a pověsti. Sebral a napsal Fr. M. Vrána. Brno, V. Thuma. I. Z okolí němčického na Hané 1880. 28 čísel.

Z Hýskovy „Literární Moravy“ vybírám tato data: František Mnohoslav Vrána narodil se 1853 v Němčicích na Hané a zemřel osmadvacítiletý r. 1882 v Králově Poli. Byl řídícím učitelem matiční školy v Jihlavě,

- 628 -

psal bezvýznamné verše, nebyl seriosní, vydával hojně příležitostné a loyální spisky na oslavu císaře, k sňatku korunního prince. Psal také pro mládež deklamovánky, hry a říkadla.

Mimo pohádky sebrané v okolí svého rodiště vydal též 1878 sbírku moravských pověstí. Vypravuje svým slohem, neostýchá se přejímat i odjinud neudávaje pramene.

1. Aladdín (křesadlo).

2. Kouzelné dary — kyj.

3. Podhozenec. Volný přepis z Erbenových vybraných bájí (Erben — Otto č. 35), českého překladu maloruské povídky Kuliše (II. 34).

4. Putující mrtvola.

5. Dva šibalové.

6. Čertovy závody.

7. I. Hloupý Honza (myslí, že je mrtev).

II. Unibos (neřád pod okny).

III. Kdo dřív promluví.

IV. Unibos (neřád, proroci).

V. Kristus — Petr: okouzlený strom.

8–11. Sbírka němčického učitele A. Brablce: 8. Bajka o vlku a dvou dceruškách, 9. Vyléčení opilce čerty na lakomcově hrobě, 10. Bajka o kohoutkovi a slepičce, 11. říkání o zlé ženě šidící muže.

12. Sněhurka — obsah z Erbenova překladu (Erben — Otto č. 58) velkoruské povídky Maksimoviče (s. 32), přeložené již r. 1863 v Zlatých lístcích (I. s. 24).

13. Ženich — upír.

14. Příběh o incestu, patrně z tisku. Dcera lakomého mlynáře je chycena v lesní kapli hejtmanem lupičů, porodí mu hocha, chce prchnout, lupiči jí vyříznou jazyk. Hejtman se pak kaje v klášteře, dívka s hochem prchne, vdá se za hraběte, má s ním dceru. Její syn se dostane ke dvoru, seznámí se tam s krásnou pannou — svou sestrou. Matka píše dceři, aby si svého nápadníka nebrala, sic že bude na kamenu spávat a po skalách lézt, zpovídá se, přijímá, pozná v knězi svého únosce, oba leknutím zemrou. Její dcera se vdá nevědomky za svého bratra. Bratr je zabit zbojníky, jeho sestra-žena zešílí, spává na skále, spadne do propasti.

15. Belfegor.

16. Vrchní ze zámku si vezme babu, jejíž los vyhrál hlavní výhru; po svatbě se doví, že los dávno prodala.

17. Negramotný člověk koupí si brejle, aby mohl číst.

18. Trestanec, důstojník, farář chtějí nocleh v hospodě, hospodský zadá poslední lůžko faráři, protože trestanec „seděl“, voják „ležel“ v Italii, farář 6 let „stál“ před tváří Boha.

19. Hloupý Honza: kostel, škola.

20. Patelin.

- 629 -

21. Farář a cikán: ukradené hodinky, klobouk, sele z trouby.

22. Prodaná odměna.

23. Bajky: Liška a Jeníček (bubínek, housličky).

24. Parisade.

25. Ženina láska („smrt“).

26. Bajky: Vlk a jehňátka. — Hloupý vlk a liška. — Vlk, kobyla, beran, myslivec.

27. Netvor bez duše.

28. Drak ve skále: bratří (zlomek).


Literatura

  pp (Pavel Pešta): „František Mnohoslav Vrána“, in: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 4. S–Ž. Svazek II. U–Ž. Praha, Academia 2008, s. 1490-1491.

Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví