Záhorská kronika

(1891—1950)


  Záhorská kronika. Archiv pohádek, pověstí, obyčejů, starožitností na Záhoří a Pobečví. Časopis lidopisný. Soběchleby, zakládající editor František Přikryl, 1891—1950.

Podnázev od r. 1925: Vlastivědný sborník Záhoří a Pobečví. Od r. 1947: Vlastivědný sborník Záhoří, Pobečví a Oderských hor.


Tille, Soupis II/2, 633-641:

Záhorská kronika. (Též Přikryl.)

(1895, I. II.) Záhorská kronika. Sestavil P. František Přikryl, v Soběchlebích, Arcibiskupská tiskárna, bez roku.

(III. VIII.) Záhorská kronika. Archiv pohádek, pověstí, obyčejů, starožitností na Záhoří a Pobečví. Časopis lidopisný, vycházející měsíčně v Týně u Lipníka. Řed. Dr. František Přikryl. Kroměříž, Slovák. III. říjen 1906 –květen 1907 12 čísel; IV. leden–listopad 1908 10 čísel; V. leden–prosinec 1909 10 čísel; VI. leden–prosinec 1910 10 čísel. VII. leden–září 1911 4 čísla. ... Redaktor A. Sehnal, farář v Paršovicích. VIII. září 1925— červen 1926 4 čísla. Redaktor A. Fröhlich, učitel v D. Újezdě u Lipníka n. B.

Dr. František Přikryl, farář v Soběchlebích na Moravě, (nar. 1857) vydával po léta kroniku svého kraje, do které sháněl příspěvky odevšad: lidové podání, knížky pro lid, překlady z časopisů, v pozdějších ročnících často opisoval tytéž zápisy ze starších ročníků. Díval se na literaturu z lidu a pro lid asi tím způsobem jako Krolmus: Upravoval čtení pro lid nehledě, z jakých pramenů je bere, věřil v jakousi mythickou i pohanskou tradici slovanskou, kterou viděl v jistých motivech. Vášnivě rád lokalisoval místně i časově texty opisované z jiných knížek a upravoval si je také jak se mu hodilo. Mají-li být citáty z jeho sbírek, vyskytující se dost často ve vážných pracích (na příklad Polívkových,) pojímány s náležitou opatrností, je třeba podat přehled toho, co je v jeho knížkách obsaženo a rozmotat též podivné vztahy mezi jeho texty a cizí i — jeho vlastní — literaturou.

Záh. kronika (Přikryl) I. II. 1895.

s. 20. č. 1–3. M. Vymětalová: Černokněžníci a Sirotek v Radhošti.

s. 23. Černokněžníci a poklady.

s. 26. Čarodějův učeň.

s. 27. Spasitel v kolébce. Viz str. 176, 191.

- 634 -

s. 29. Obležení Hostýna Tatary.

s. 30. Hrady, hroby, zvyky.

s. 81. Vložena knížka: Antůšek z Libosvár, povídka z doby roboty. Holešoy, Klabusay 1892.

s. 103. Vložena knížka: Pohádky a pověsti ze Záhoří. Holešov, Klabusay 1892. 92 čísel. Citována čísla.

1. Mariška.

2. Kněžna v Příkazích.

3. Zlý správec straší.

4. Válka zvířat a Sněm koček. Viz IV. 17.

5. Stvoření světa.

6. Sůl na Javorníku. Viz zde 35, V. s. 29 a VII. s. 24 a).

7. s. 146. Lék otci — přes moře do zásvětí.

8. s. 156. Hloupý Honza — námluvy.

9. s. 160. Onen svět (v spánku s andělem, probuzení po stu letech).

10. s. 164. Lži o princeznu.

11. s. 167. Anekdota o silném pivě.

12. s. 169. Pravá a nepravá modlitba.

13. a 14. s. 171. Hadí koruna a sněm.

15. s. 176. Sen o postavení kříže.

16. s. 176. Spasitel v kolébce. Viz s. 27, a 191.

17. a) Poklad pašijový.

b) Poklad v zahozené botě.

18. s. 182. a) Didonina lest, viz III. s. 83.

b) Čertova stavba, viz III. s. 65.

c) Znamení smrti.

19. s. 186. Belfegor — opis z Kuldy č. 120.

20. s. 190. Poklad — oheň.

21. s. 191. Spasitel v kolébce. Viz s. 27, 176.

22. s. 196. Smrt kmotra.

23. s. 196. Nedělní práce (na jahodách). Viz: V. s. 12 a) b) VII. s. 66.

24. s. 198. Nedělní práce — had na krku. Viz V. s. 29.

25. s. 199. Felsenburk.

26. s. 206. Jedovatá dívka — vděčný mrtvý.

27. s. 210. Soud o přepjaté požadavky.

28. s. 219. Záhoř.

29. s. 219. Návrat z otroctví (sv. Jan).

30. s. 221. Zlá hospodyně straší.

31. s. 223. Jean de Calais. Viz Rad. č. 67.

32. s. 227. Had zabit. Viz V. s. 214.

33. s. 228. Draci na mostě.

34. s. 236. a) Zbojníci ručí za vězněného kardinála. Viz V. s. 22.

b) Ondráš při tanci řídí zpěvem loupení. Viz VI. s. 49 an.

- 635 -

c) Zbojník pod šibenicí oznamuje poklad. Viz V. s. 64.

d) Otec napomíná Ondráše.

35. s. 239. a) Hoch s černokněžníky pod zemí. Viz V. s. 29.

b) Poklad pod vrbou. Viz V. s. 22.

c) Sůl na Javorníku. Viz zde č. 6. V. s. 29. VII. s. 24.

36. s. 241. a)—c) Hastrman — poklad hoří.

d) Hastrman šije boty. Viz V. s. 21.

e) Hastrman kůň.

f) Hastrman — kůň viz III. s. 14. d.

g)—l) Hastrman straší, láká pentlemi, topí čeledína, zápasí pod vodou, ohrožuje myslivce. Totéž V. s. 21–22.

37. s. 247. Ženich zbojník.

38. s. 250. Anděl slouží.

39. s. 253. Polyfém, podle Rad. č . 58. Viz též III. s. 19.

40. s. 256. Alexander a Ludvík (Vaticinium).

41. s. 259. Podvržená nevěsta.

42. s. 262. Dívky — ptáci, viz Kulda č. 118.

43. s. 269. Kouzelné dary: Kyj.

44. s. 273. Princezna v noci tančí.

45. s. 278. Hloupý Honza — pozdravy.

46. s. 281. Služba za koně. Viz IV. s. 52.

47. s. 288. Pari Banu.

48. s. 292. Draci létající.

49. s. 294. Mlynářské čáry: mlýnská kola — přimrazení. Viz IV. s. 18. č. 3, 6.

50. s. 297. Sněm čarodějnic.

51. s. 301. Bazalka. Obsah z Rad. č. 18.

52–4. s. 304. Sídla černokněžníků, poklady pod zemí.

55. s. 311. Netvor bez duše — dělení kořisti zvířatům.

56. s. 316. Hříšnice po smrti straší — povídka.

57. s. 318. Podhozenec a)—c).

58. s. 322. Hloupý Honza: domněle mrtev; pro lék.

59. s. 324. Lakomci po smrti straší.

60. s. 326. Lakomec se pro ztracený poklad oběsí.

61. s. 328. a) Hastrman ve mlýně.

b)—h) Hastrmani a světýlka.

i) Hastrmanova kmotra, viz III. s. 50. d.

j)—k) Můra.

l)—n) Čáry s dobytkem.

o) Peníz se vrací, viz 1895 č. 61. o.

p) Švanda, viz VI. s. 66.

r) Lakomec změněný v kozla — povídka.

s), t) Čáry dobytku.

62. s. 341. Podvržená nevěsta.

- 636 -

63. s. 345. Ženich zbojník.

64. s. 351. Holič straší.

65. s. 356. Anděl slouží.

66. s. 358. Princezna Nesyta.

67. s. 363. Princezna Nezasmálka. Výtah z Kuldy č. 35.

68. s. 368. Amaradéví.

69. s. 371. Parisade. Viz Rad. č. 50.

70. s. 377. Beznohý — bezruký.

71. s. 382. Osud (peníze v chlebě): Erben–Otto č. 26.

72. s. 385. Anekdota o cikánovi, který si vyslouží dva pecny chleba.

73. s. 387. Zaspaná nevěsta.

74. s. 393. Zvyky, atd. ve Vitonicích.

75. s. 403. Sbírka učitele V. Mašíčka od žáků v Žákovicích: a)—c) strašidla, d) čertova stavba, e) hastrman, j) strašidlo, g) mrtvá kajícnice, h)—l) strašidla, m) loupež na samotě, n) strašidlo, o) hastrman, p) Alibaba, r), s) strašidla, š) s. 413 Zlatovlásek, t)—z) poklady, hastrman, světýlka.

76. s. 418. Jean de Calais.

77. s. 426. Ženich zbojník.

78. s. 431. Vzkříšená nevěsta — nevěrná žena.

79. s. 438. Dívky — ptáci, dívka — kouzelnice.

80. s. 445. Ze Všechovic.

a) Kůň ukousne volovi jazyk.

b) Sedlák v hostinci poroučí "repete".

c) Pytláci usvědčeni zbraní uloženou u soudu.

d) Rekrut s křivým palcem.

e) Sousedé donesou opilce domů.

j) Mravoučná povídka o chudém ženichovi.

g) Nedělní práce (o Velký pátek) — klení.

81. s. 453. Sedm havranů — myší kožíšek. Viz Kulda č. 48.

82. s. 461. Princezny v podzemí.

83. s. 475. Dva šibalové — dle Kuldy č. 49.

84. s. 480. Hloupá žena. Viz Kulda č. 108.

85. s. 484. Kristus — Petr: okouzlený strom. Viz Kulda, č. 70.

s. 487. Domnělý hrdina. Dle Kuldy č. 40.

86. s. 490. Kouzelné dary — brašna s vojskem.

87. s. 194. Čarodějův učeň.

88. s. 498. Neznámý vítěz — závody. Viz Erben–Otto č. 56.

89. s. 505. Služba o koně.

90. s. 515. Bruncvík.

91. s. 521. Princezny pod zemí.

92. s. 532. Griselda (Oldřich a Božena).

III.

s. 1. Povídka o obléhání hradu Švrčova.

- 637 -

s. 3. Dary zakletého hada.

s. 5. Kající zbojník. Ze sbírky Tille č. 38.

s. 7–9. Stínání berana, pastva koní, tři ženy roznášejí nemoci, o pánech z Pernštejna.

s. 11. Kosoručka — ze sbírky Tille č. 48.

s. 13. Moucha v papíře, žertem daná jako kouzlo, mění se v pekelnou potvoru. Viz Kulda č. 52.

s. 13. Poklad — oheň.

s. 14. a)—e) Hastrman: kůň, uťatý prst, kůň, pes, d. viz 1895 č. 36 f.

s. 15. Poklad: Pytel hadrů, peníze.

s. 16–18. Páni na Helštýně, léky v Záhoří.

s. 19. a) Pastýřské čáry.

b) Předurčená smrt (hastrman).

c) Hastrman kůň.

s. 19. Polyfem. Viz 1895 s. 253.

s. 21. Z dějin Lipníka.

s. 23. Učená řeč — posuňky. Totéž Č. lid 22. 1913 s. 251.

s. 24. Kristus — Petr: Kukačka.

s. 25. Svatební zvyky v Záhoří.

s. 31. Strašidla: a), b) v lese, c), d) hastrman — kůň, e) podhozenec, f) strašící sebevrah, g) utopený student straší, h), i) zdánlivá bouře, j) přízrak v lese.

s. 34. Hastrman v pytli; zastřelený vlk.

s. 35. Pro víno do sklepa se znamením na rtech; zvyky ve Lhotě.

s. 36. Zlatohlávek.

s. 38–40. Strašidla, zvyky s dětmi.

s. 41. Paleček.

s. 44. Modrovous.

s. 45. Červená karkulka. V, Erben–Otto č. 7. Překlad z KHM č. 26.

s. 46. Vznik erbu Petra z Radíkova, povídka z Paprockého.

s. 47–8. Čáry; zmínky o pánech na Loukově a j.

s. 49. Hodná — zlá dívka: Hlídka.

s. 50. a), b) Světýlka, c) Meluzíně mouku, d) Hastrmanova kmotra. Viz 1895 č. 61. i).

s. 57. Galašovo mudrosloví. Viz dále s. 66, 84, 95. IV. s. 7, 14, 23, 31, 47, 69, 78. V. s. 6.

s. 58. Ženichové.

s. 59. Kristus — Petr: okouzlený strom.

s. 60. Drak ve skále: černý muž. Z tisku.

s. 63. Kocourkov: spouštět se do studny, důn bez oken, bezhlavý starosta.

s. 64. Kouzelné dary: kyj.

s. 73. Princezny v podzemí.

s. 78. O dvořácích na Záhoří.

- 638 -

s. 80. Živý oheň.

Poklad — oheň.

s. 81. Anděl a poustevník.

s. 83. Didonina lest: sokolník Jutroš dostane území obsáhnuté tuří koží (rozřezanou). Viz 1895 č. 18. s. 182.

s. 89. Dožatá.

s. 90. Povídky: Kacíř Václav Bytovský, upálen 1637. Zeman Prusinovský odjede po souboji do Polska s obrácenými podkovami. Viz VII. s. 31.

IV.

s. 1. Pastýř Antonín a zemanský synek Jiří závodí: kdo se do roka vrátí bohatší, dostane dceru novosadského zemana. Antonín dostane od poustevníka mast, jež léčí slepotu, uzdraví charvátského vévodu, vrátí se bohat do Brna, vykoupí Jiřího z vězení d]užníků, vtiskne mu na rameno pečet. Jiří ho předejde, oznámí jeho smrt, ale Antonín se vrátí k svatbě, dostane Markétku. Poustevník žádá polovinu štěstí, t. j. ženy, oznámí pak, že je sv. Antonín, zmizí.

s. 6. Valaši r. 1760 pokusí se vyloupit Zemana v Symře, jsou odraženi.

s. 9. Lék otci — spící princezna.

s. 12. Jesuita vynutí na čertu úpis, kterým myslivec zapsal dívku čertu.

s. 14. Dětské hry, dále s. 29, 39, 46, 55, 71, V. s. 15, 23, 30.

s. 17. Bajky: válka zvířat. Viz 1895 s. 133.

s. 18. Mlynářské čáry: 1. vyvést myši, 2. zajmout potkany, 3. přimrazit lupiče (viz 1895 č. 49. s. 294.), 4. krotit čarodějnice, 5. rozehnat řezníkovi telata, 6. mlýnské kameny na střeše (viz 1895 č. 49.).

s. 20. Zaklínací kniha.

s. 21. Ves Obransko, Mor v Kladníkách; hastrman se stěhuje.

s. 25. Unibos a zloděj mistr.

s. 28. Mrtvý kajicník žádá vykoupení. Strašidlo s mezníky.

s. 32. Povídky o sv. Cyrilovi a Metoději, pokračují s. 42, 49, 57, dle Mikšíčka II. s. 30 an., s jinou lokalisací. Dál V. s. 1, 30, 33, 37, 41, 46, 49, 66, 67, 73, VI. s. 7.

s. 52. Služba o koně. Viz 1895 s. 281.

s. 65 a 73. Překlad litevských pohádek, přeložených V. Srbou. Pokračuje: V. s. 3, 17; 24, 35, 42, 52, 59, VI. s. 2, 10, 17, 25, 33, 41.

V.

s. 7–9. Písmo na Záhoří v 9. st. — Život na Záhoří.

s. 12. Trest za nedělní práci (na jahodách) viz 1895 č. 23., s. 196. a), b), VI. s. 66, VII. s. 24 b).

s. 14. Hastrman –kůň.

s. 14. Nebezpečný had zabit. Viz 1895 č. 32. s. 227.

s. 20. H. Špunar: Pověsti z Pavlovska: Zeman lupič; vyoraný obral, P. Marie.

s. 21. Hastrman: Viz 1895 č. 36. g), i), f), d), k), l).

- 639 -

s. 22. Strašidla: ohnivá bečka, pes, vrata.

s. 22. Zbojníci rukojmím za kardinála. Viz 1895 č. 34. a), s. 236.

s. 22. Poklad. Viz 1895 s. 239 č. 35. b).

s. 27. H. Špunar: Pověsti z Pavlovska: Světýlka; hýřivý zeman rok v pekle.

s. 29. Trest za nedělní práci: had na krku. Viz 1895 č. 24. s. 198.

s. 29. Hastrman: uťatý prst a j.

s. 29. Nález soli. Viz 1895 č. 6. s. 117; č. 35. s. 239 c); VII. s. 24.

s. 29. Ztracený hoch pod zemí. Viz 1895 č. 35. s. 239 a).

s. 45. Hastrman: kůň, pes.

s. 46. Poklad marně dobývaný. Viz VII. s. 16.

s. 46. Voják straší. Viz VII. s. 16.

s. 56. H. Spunar: Pověsti z Pavlovska: a) Peníz se vrací, viz 1895 č. 61. o., b) plivník (zrcadlo), zamrazení lupičů, c) lži (Prášil), d) sedlák chytá zajíce a dává jim výprask; e) štědrovečerní zvyky, j) strašidla (viz VII. s. 54).

s. 60. Vsi na Helfštýnsku r. 1609. Dál s. 69, 78.

s. 64. Lupič pod šibenicí oznamuje poklad. Viz 1895 č. 34. s. 236 c).

s. 71. 76. Učená Morava.

s. 75. O Vitonicích; dál VI. s. 7, 13.

VI.

s. 1. Pravěk Záhoří a Pobečví.

s. 9. Ruská přísloví. Dál s. 21, 29, 38, 44.

s. 22. Hastrman: Utopený pacholek; hastrman na nocleh; hastrman — kůň (viz VII. s. 44).

s. 23. Zvyky v šestinedělí, můra.

s. 30. Vitonice: a) strašidlo šestinedělky, b), c) poklad marně dobývaný, d) můra, c) strašidlo šestinedělky, t) nalezený poklad, g), h) hastrman straší, hlídá, i) strašidlo (viz VII. s. 54), j) strašidlo chlap, k) ukradená vojenská kasa.

s. 39. Ze záhorských matrik, s. 42, lipenský okres v 17. st.

s. 44. Lupiči na faře. Viz IV. s. 6, VI. s. 68.

s. 45. Život selského lidu v slovanských zemích. Dál s. 53, 63, 69:

s. 49. Jánošík: dá hodné ženě húně; ženu, která ho pomlouvá, posadí na cvočky; jde děvčeti, kterému dal věno, na svatbu; číhají na něj, přijde jako obchodník, zatím vyrabují vsetínský zámek; obdaruje výměnkáře; jde chudému za kmotra; zpěvem nařizuje vyloupit lakomcovu hospodu; tančí při tom s hostinskou. Toto viz 1895 č. 34. b).

s. 52. Kozáci jedou 1805 k Slavkovu; Bednařík na vojně 1813.

s. 53. Straší na hrobech samovrahů.

s. 56. Báseň o nestálosti světa.

s. 57. Čarodějův učeň.

s. 58. Kouzelné dary: brašna s vojskem.

s. 59. Životopis boháče K. Goduly.

s. 65. Zlatovláska.

s. 66. Švanda (Drnda), viz, 1895 č. 61. p.

- 640 -

s. 66. Trest za nedělní práci (na jahodách). Viz 1895 č. 23. s. 196, V. s. 12, VII. s. 24.

s. 67. Strašidla: Ohnivá bečka, náhlý vichr, zajíc atd.

s. 68. Poklad v zámku.

s. 68. Lupiči na faře. Viz IV. s. 6. VI. s. 44.

VII.

s. 1/2. O Záhoří.

s. 5. Portáš Stavinoha, lidová píseň, statek v Symři, kupní list gruntu, Švrčkoya cesta.

s. 15. Tři kominíci přenocují v stodole a chytí zloděje.

s. 16. Pašijový poklad viz V. s. 46.

s. 16. Voják straší viz V. s. 46.

s. 17. Klvaňa: Vzpomínky na Záhoří.

s. 24. Z Podhradní Lhoty, M. Dohnalová: a) nález soli — viz 1895 č. 6. s. 147, č. 35. s. 239 c). V. s. 29; trest za nedělní práci viz 1895 č. 23. s. 196 b), V. s. 12 b), VI. s. 66.

s. 25. Lidové písně.

s. 27. a) Hastrman — kůň, b) pes, c) domnělý hastrman.

s. 29. Muzikant a vlk.

s. 31. Zeman po souboji o nevěstu ujede s obrácenými podkovami do Polska. Viz III. s. 90.

s. 32. Drobnosti: pohanské slavnosti, nalezené peníze, Klvaňovy vzpomínky, nápisy na zvonech.

s. 44. Hastrman — viz VI. s. 22.

s. 46. Písně, listiny, výsady.

s. 54 a). Na Smolné straší, viz V. s. 56. f) Loupežný rytíř rozhazuje zápisy na svůj majetek, když je zatčen. — Bouře na Smolné. — Strašidla na pastvě — viz VI. s. 30. i) Bída ve Vitonicích — železnice světýlka — domnělé strašidlo — hastrman.

s. 24. Články rozličných autorů: Drahotuše, kroje, požáry, místopisy, zaklínání, povětří odmrť, léčení zvířat. Dál 30–57: B. Smetana 1854 v Týně pod Helštýnem, písně, dvořáci, zeman Vojtěch, Prušáci 1742, dobytčí nemoci, Smolno, vznik Helštýna, propast u Hranic, založení kaple sv. Kunhuty. Dál s. 62–89: Slovanské písmo před 2000 lety (s. 93. odpověď redakce na posudek článku v "Naší řeči"). Černotínské jeskyně, lipnický archiv, Hranická propast, Kožich, vodění medvěda, Drahotuch, vázání šátků, křest na Záhoří, Čertův kámen, světlonoši, Šumburk. Dál 97–120: Rychtář Podmol, dvořáci, vynášení smrtky, list z r. 1619, čert pomocník pastýře, Hranická propast (z Moravie 1846), Hranický kroj, Obránsko, Kuruci v Bystřici, Hustopečský pán, léčení zvířat, Kelecký pivovar, ohnivý muž.

s. 21–30. Hastrman. Sbírka F. Rozsypala z Lipenska: 1. Hastrman škádlí přívozníka. 2. Mění se v pařez, čápa, králíka, 3. ve psa, 4. v koně, chlapečka. 5. Šije boty — viz 1895 č. 36. s. 241, d), V. s. 21; č. 6. vynecháno; 7. Hastrman jako rak v pytli; varuje děda lístkem na udici; 9. od muziky

- 641 -

zahnán zbožnou písní. Dál s. 58–61: uťatý prst, škádlí přívozníka, učí se kouřit, nesen jako vepř v pytli, láká děda.

s. 90. Pán na Šumburku unáší dívky, otec jedné sochorem rozbije vězení a vyvede je.

s. 91. Olda ze Skutče obléhá Helštýn, hájený paní Kunhutou, které se podaří s dětmi prchnouti.

s. 96. Farář a cikán (snědené poselství, sen o nebi).

s. 96. Dřevaři najdou pod lipou poklad.

s. 120. Ohnivec v Radvanicích.

s. 123. Kovář v Helštýně chce provdat tři záletné dcery třeba čertu, s Adélou se zasnoubí rytíř. Adéla ho před chrámem pokropí svěcenou vodou, rytíř zmizí i s kočárem, ale vrátí se pak vysvobozený: byl zaklet v ďábla pro hříchy svého předka; vezme si Adélu.

s. 125. V lese Žabníku žil obr, jenž hodným dětem dával cukroví, zlého hocha namočil do močálu. Mluvil cizí řečí a založil prý Milenovice u toho lesa.

s. 127. Ze Soběchleb: Sv. Petru vypadly klíče a byly z nich petrklíče.


Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist