PohádkoslovíMira Zlatúš
(vl. jm. Miroslav Dukát)

(1891—19??)

Publikované práce

  Naše staré pověsti, pohádky a zvyky. Vydané v 11. roku vlády slavného presidenta T. G. Masaryka, osvoboditele vlasti. Psáno v Letovicích roku 1914—1922. Vyškov, Nákladem spisovatele, 1929, 8°, 189 + (7) str.

Vydáno 300 číslovaných výtisků. Prvních 20 výtisků jest tištěno na italském ručním papíře Fabriano. Typy Tiemann antiqua vytiskla knihtiskárna F. Obziny ve Vyškově na Moravě roku 1929.

Obsah:

Předmluva /7/.

Starodávné zvyky a národní kroje na Letovsku

Všelicos ze starodávna

Pověsti a pohádky

O letovském hastrmanovi /160/.

O strašidlech ze starších dob — „pravdivé“ /161/.

„Pravdivá pověst vo strašidle na tem samym mistě“ /162/.

„Vo vlku a vo kuzlátkách“ /163/.

O „světylkách“ /165/.

O hastrmanu „Na Plese“ /166/.

Jak na lidi chodila „mura“ /167/.

O strašidlech — „skotečná pravda“ /168/.

Něco o „lutriji“ /169/.

O „viděni“ v Boskovicích /170/.

O hastrmanovi třeběckém /172/.

O Vítku z Bahen /173/.

1. Jak se učil krejčovině v Jevíčku /173/.

2. Jak pytlačil /174/.

O divoženkách /175/.

Strašidlo — znamení /177/.

O bylince či trávě „co se po ni všecke zámke votviraji“ /178/.

O laziňovském hastrmanovi /179/.

Jiné o strašidle /179/.

Čarodějnice v noci svatojanské /180/.

Jiné o „světylkách“ /181/.

O mistru hastrmanovi /182/.

„Vo muře“ /183/.

Vodník v „Královým Kótě“ /184/.

Zase o strašidle /185/.

O skřítku /185/.

„Neco pravdivyho, co se mně stalo“ /186/.

O zamrazení /187/.

O čarodějnicích a čarování /188/.

Pověsti z Letovic a okolí /189/.

Proroctví /190/.


Literatura

  Třebětínský permoník: Miroslav Dukát (zdroj Karel Synek, Zpravodaj Letovice březen 2012). 

< < < Pohádkosloví

Pohádkosloví