Marie Voříšková (Šindelářová)

(1907—)

Publikované práce

Cikánské pohádky. Ilustroval, obálku a vazbu navrhl a graficky upravil František Skála. Mladá fronta, Praha 1959 (1. vyd.; náklad 20 250 výt.), str. 155.

  Obsah:
	O stvoření světa a jak cikáni o svou vlast přišli
	Jak se Kalo Dant dostal na sedmý svět
	Jak Šarkáň na světě neplechu tropil
	O krásné Tindir Sibilloně
	O princezně-vlkodlaku
	Chytrý Zamur
	Jepaš-murš-silák
	Jak hlupák Dilino na čerta vyzrál
	O Kalo Mitrašovi
	Lavuta
	Kondáš a Juhas
	O mrtvé Jaghvalí
	Čertí plácek
	Godžáver -- syn psice
	O věrném přátelství Feďmy Mártoně a Róži Šándora

Zpívající housle. Cikánské pohádky. Ilustrovala Míla Doležalová. Práce, Praha 1969 (1. vyd.; náklad 40 000 výt.), 29 cm, str. 156 + (4) + 16 stran obrazových příloh.

  Obsah:
	Jak se Kalo Dant dostal na sedmý svět
	Jak Šarkáň na světě neplechu tropil
	O krásné Tindir Sibilloně
	O princezně-vlkodlaku
	Chytrý Zamur
	Jepaš-murš -- silák
	Jak hlupák Dilino na čerta vyzrál
	O Kalo Mitrašovi
	Lavuta
	Kondáš a Juhas
	O mrtvé Jaghvalí
	Čertí plácek
	Godžáver -- syn psice
	O věrném přátelství Feďmy Mártoně a Róži Šándora
	O krásné čarodějce
	O věrné Lálí
	O strašném Angulimálovi
	Oriův meč

Zpívající housle (Romské pohádky). Ilustrace Míla Doležalová. Nakladatelství Listopad, Praha 1991 (1. vyd. v ČSFR, náklad 30 000 výt.), 29 cm, str. 178. Vydalo nakladatelství Listopad ve spolupráci s nakladatelstvím Laura.

Překlady do různých jazyků

Contes Tziganes. Ill. de Míla Doleželová. Légendes et contes. Paris, Gründ 1973, pp. 195. -- 1989, 29 cm, pp. 223.

Zigeunermärchen. Il. Míla Doleželová. Werner Dausien 1966, S. 200.

Gypsy Folk Tales. Translated by Jean Layton. Illustrated by Míla Doležalová. Praha, Artia / London, Paul Hamlyn 1967 (2. impression), pp. 198.

Mustalaissatuja. Suomentanut Eila Kivikkaho (z něm. překladu Singende Geigen. Zigeunermärchen). Kuvittanut Míla Doleželová. Praha, Artia / Helsinki, Weilin -- Göös (1971) (1979, 2. painos), 4°, pp. 198.

Zingende violen. Ziegeunersprookjes. Marie Voříšková. Vertaald naar de Duitse versie Zigeunermärchen door Anke Eggink. Geillustreerd door Míla Doležalová. 2. druk. Praha, Artia / Deventer, Uitgeverij N. Kluwer N.V. 1970, 4°, str. 192 + 15 barevných obraz. příloh.

Zigeunermärchen. Singende Geigen. Marie Voříšková. Deutsch von Anna Albertová. Illustriert von Míla Doležalová. Märchen der Welt. Praha, Artia / Hanau am Main, Werner Dausien 1973 (5. Auflage) (1961, 1. Aufl., 1983, 7. Aufl., 1996 ?), 4°, str. 198 + 15 barevných obrazových příloh.

  Inhalt:
	Wie Kalo Dant auf die siebente Welt gelangte  
	Wie Scharkan auf der Welt Unfug trieb  
	Die kleine schwarze Henne  
	Von der Prinzessin, die ein Werwolf war  
	Vom klugen Zigeuner  
	Der starke Jepasch  
	Wie der Dummkopf Dilino den Teufel meisterte  
	Vier Brüder  
	Die singende Geige 
	Kondásch und Juhas  
	Von der toten Jaghvalí 
	Der Teufelsplatz  
	Die Söhne des Königs  
	Die Prinzessin vom Eisberg  
	Die schöne Zauberin  
	Die treue Lali  
	Vom schrecklichen Angulimala  
	Ori und sein Schwert

Sigøjnereventyr. Marie Voříšková. Ilustr. af Míla Doležalová. Pa dansk ved Else Faber. Kábenhavn, Fremad, 1968, str. 188.

Cuentos gitanos. Traducción de Manuel Soto Garcia. Ed. Queromón, México 1968, págs. 200.

  O lstivém šakalovi aneb Paňčatantra. Volně vypráví Marie Voříšková. Doslov napsal Dušan Zbavitel a Bedřich Bösser. Ilustroval Jan Brabec. Praha, Mladá fronta 1965 (náklad 15 500 výt.), s. 248.

  Makaphovy dary. Africké báje, pohádky a legendy. Pro dospívající mládež a dospělé. Doslov Bedřich Bösser "Africká lidová epika". Dřevořezy Zdeněk Chotěnovský. Praha, Mladá fronta, 1963 (náklad 15 000 výt.), s. 161.


< < < Pohádkosloví