Pohádkosloví
Ianua fabularum

 

Bibliograficko-katalogové přehledy

Anekdoty, bajky, humorky, legendy, pohádky, pověsti

České, horácké, chodské, kladské, krumlovské, moravské, podbrdské, podkrkonošské, romskocigánské, rožnovské, slezské, slovácké, středobečevské, svojanovské, valašské,
velkomeziříčské a přemnohé další

( Připozpřehlednění a zpřítomnění díla Václava Tilleho Soupis českých pohádek
a velevelikého odkazu Jiřího Polívkysine quibus non )

❦       ❦       ❦

 

Pohádkoslovci, sběratelé,
vydavatelé a sbírky

Baar (Jindřich Šimon)

Bartoš (František)

Bayer (František)

Blažek (Antonín)

Bouchal (F. V.)

Brunclík (Josef)

Bufková-Wanklová (Karla)

Bukovanský (Karel Jaromír)

Čečetka (František Josef)

Dufek (Jos.)

Dvořák (Karel)

Elpl (František)

Erben (Karel Jaromír)

Hodura (Kvido)

Homolka (František)

Horák (Jiří)

Horálek (Karel)

Hošek (Ignác)

Hraše (Jan Karel)

Hruška (Jan František)

Hübschmannová (Milena)

Charvát (Vladimír Jan)

Jech (Jaromír)

Ješina (Josef)

Kajer (Jiří)

Kašík (Ant.)

Kobzáň (Jan)

Kodym (František V.)

Kolář-Kochovský (Josef B.)

Kopáč (Josef)

Košín z Radostova (Josef)

Krolmus (Václav) / Sumlork

Kubín (Josef Štefan)

Kulda (Beneš Metod)

Malá-Vidláková (Alžběta)

Malý (Jakub)

Menšík (Jos. St.)

Mikšíček (Matěj)

Němcová (Božena)

Němec (Bohumil)

Peck (Eduard)

Pohádky vod hu nás (rkp. sbírka)

Polívka (Jiří)

Popelka (Lad.)

Popelka (Václav)

Popelková (Anna)

Prasek (Vincenc)

Procházková (Věra)

Příhoda (Václav)

Přikryl (František) (viz Záhorská kronika)

Sál (Fr. Lad.)

Satke (Antonín)

Sedláček (Fr. Al.)

Sirovátka (Oldřich)

Sláma (František)

Slavia (spolek)

Soukal (Josef)

Stránecká (Františka)

Strnadel (Josef M.)

Svoboda (Vojtěch Bohuslav)

Šebestová (Augusta)

Štěpánková (Hana)

Tille (Václav)

Tomsa (F. B.)

Třebízský (Václav Beneš)

Václavek (Matouš)

Vaněček (Karel)

Vlastivědný sborník českého jihovýchodu

Vondrák (Václav)

Voříšková (Marie)

Vrána (Fr. M.)

Vyhlídal (Jan)

Waldau (Alfred)

Záhorská kronika (sestavil František Přikryl)

Zálesí. Vlastivědný sborníček pro mládež okresu humpoleckého (1919—1923)

 

 

Chronologie
pohádek

❦       ❦       ❦

❦       ❦

 

Ediční řady a drobné tisky

BU-BU. Pohádky pro nejmenší (1947)

Hrnčířovy pohádky (1918)

Knihovna pohádek (1899)

Korálky. Pohádkové čtení (1948—1949)

Korálky (1958—1991)

Krejcarové národní pohádky (1899)

Lidové umění slovesné (1954—1990)

Malé pohádky Máje (1934—1935)

Mýty, pohádky a legendy (1996—)

Pírka ptáka Ohniváka (1967—1973)

Pohádková kytice (1915—1919)

Pohádkové lístečky (1969—1989). Podrobný soupis 545 pohádek: pohadkove-listecky.cz

Pohádkové večery (1892)

Pohádkový zeměpis Sovětského svazu (1983—1985)

Pohádky národů (1958—1972)

Pohádky po koruně (1939)

Pohádky Šťastného Domova (1910)

Pohádky z celého světa (1913—1932)

Pohádky z celého světa (1945—1948)

Pohádky ze širého světa (????)

Pohádky zlatého kolovratu (1931)

Pro malé čtenáře (1963—1965)

Reklamní pohádky

Světové pohádky (1920?)

Z pohádky do pohádky (1958—1962)

Zlatý kolovrat / Pohádky zlatého kolovratu (1920/1931)

 

Slovenské ľudové rozprávky

Slovenské pohádky (Praha 1957)

Slovenské ľudové rozprávky 1–3 (Bratislava 1993—2004)

 

Nejstarší sbírky evropských pohádek

Giambattista Basile: Pentameron aneb Pohádka pohádek (1961)

Charles Perrault: Pohádky matky Husy (1972)

Giovanni Francesco Straparola: Líbezné noci (1975)

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace 3. března 2017   ∴   Kontakt: info(at)pohadkoslovi.wz.cz