Pohádkosloví
Ianua fabularum

 

Bibliograficko-katalogové přehledy

Anekdoty, bajky, humorky, legendy, pohádky, pověsti

České, horácké, chodské, kladské, krumlovské, moravské, podbrdské, podkrkonošské, romskocigánské, rožnovské, slezské, slovácké, středobečevské, svojanovské, valašské, velkomeziříčské a přemnohé další

❦       ❦       ❦

 

Pohádkoslovci, sběratelé,
vydavatelé a sbírky

Baar (Jindřich Šimon)

Bartoš (František)

Bayer (František)

Beneš Třebízský (Václav)

Blažek (Antonín)

Bobek (František)

Bouchal (František Václav)

Brunclík (Josef)

Bufková-Wanklová (Karla)

Bukovanský (Karel Jaromír)

Čečetka (František Josef)

Dufek (Josef)

Dvořák (Karel)

Elpl (František)

Erben (Karel Jaromír)

Frantova práva

Hodura (Quido)

Homolka (František)

Horák (Jiří)

Horálek (Karel)

Hošek (Ignác)

Hraše (Jan Karel)

Hruška (Jan František)

Hübschmannová (Milena)

Charvát (Vladimír Jan)

Indra (Bohuslav)

Jech (Jaromír)

Ješina (Josef)

Kajer (Jiří)

Kašík (Antonán)

Kazda (Karel)

Kobzáň (Jan)

Kodym (František Vlastimil)

Kolář-Kochovský (Josef B.)

Kopáč (Josef)

Košín z Radostova (Josef)

Krolmus (Václav) / Sumlork

Křemen (Václav)

Kubín (Josef Štefan)

Kulda (Beneš Method)

Kulišťák (Miloš)

Lada (Josef)

Libčanský (D.) [Kampelík]

Malá-Vidláková (Alžběta)

Malý (Jakub)

Mašek (Jan Ladislav)

Menšík (Josef Stanislav)

Mikšíček (Matěj)

Němcová (Božena)

Němec (Bohumil)

Orel (Karel)

Palátová (Dagmar)

Peck (Eduard)

Pekárek (Karel)

Pleskáč (Jan)

Pohádky vod hu nás (rkp. sbírka)

Polívka (Jiří)

Popelka (Ladislav)

Popelka (Václav)

Popelková (Anna)

Prasek (Vincenc)

Procházková (Věra)

Příhoda (Václav)

Přikryl (František) (viz Záhorská kronika)

Sál (František Ladislav)

Satke (Antonín)

Sedláček (František Alois)

Sirovátka (Oldřich)

Sláma (František)

Slavia (spolek)

Soukal (Josef)

Soukop (Jan)

Stránecká (Františka)

Strnadel (Josef M.)

Svoboda (Vojtěch Bohuslav)

Šebestová (Augusta)

Štěpánková (Hana)

Šulová (Anežka)

Švéda (Vavřinec)

Tille (Václav)

Tomsa (František Bohumil)

Václavek (Matouš)

Vaněček (Karel)

Vlastivědný sborník českého jihovýchodu

Vondrák (Václav)

Voříšková (Marie)

Vrána (František Mnohoslav)

Vyhlídal (Jan)

Waldau (Alfred)

Záhorská kronika (sestavil František Přikryl)

Zálesí. Vlastivědný sborníček pro mládež okresu humpoleckého (1919—1923)

Zlatúš (Mira)

 

 

Chronologie
pohádek

Soupis českých pohádek
(Václav Tille)
[Rejstřík pohádkových látek]

Polívkovy studie ze srovnávací literatury
(Václav Tille)
[Abecední pořádek látek]

❦       ❦       ❦

❦       ❦

 

Ediční řady a drobné tisky

BU-BU. Pohádky pro nejmenší (1947)

Fabula (Plot, 2008—)

Hrnčířovy pohádky (1918)

Knihovna pohádek (1899)

Knihovnička Mateřídoušky (1961—1971)

Korálky. Pohádkové čtení (1948—1949)

Korálky (1958—1991)

Krejcarové národní pohádky (1899)

Lidové umění slovesné (1954—1990)

Malé pohádky Máje (1934—1935)

Mýty, pohádky a legendy (Argo, 1996—)

Pírka ptáka Ohniváka (1967—1973)

Pohádková knihovnička (1901—1933)

Pohádková kytice (1915—1919)

Pohádkové besedy (1909) (sub Fr. Bobek)

Pohádkové lístečky (1969—1989). Podrobný soupis 545 pohádek: pohadkove-listecky.cz

Pohádkové večery (1892)

Pohádkový sborníček (1928—1930)

Pohádkový zeměpis Sovětského svazu (1983—1985)

Pohádky národů (1958—1972)

Pohádky po koruně (1939)

Pohádky Šťastného Domova (1910)

Pohádky z celého světa (1913—1932)

Pohádky z celého světa (1945—1948)

Pohádky ze širého světa (????)

Pohádky zlatého kolovratu (1931)

Pro malé čtenáře (1963—1965)

Reklamní pohádky / Kupecké pohádky

Říše pohádek (1898)

Světové pohádky (1920?)

Z pohádky do pohádky (1958—1992)

Zlatý kolovrat / Pohádky zlatého kolovratu (1920/1931)

 

Slovenské ľudové rozprávky

Pavol Dobšinský: Slovenské pohádky (Praha 1957)

Viera Gašparíková (ed.): Slovenské ľudové rozprávky 1–3 (Bratislava 1993—2004)

Jiří Polívka: Súpis slovenských rozprávok 1–5 (1923—1931)

 

Nejstarší sbírky evropských pohádek

Ezopské bajky

Giambattista Basile: Pentameron aneb Pohádka pohádek (1961)

Charles Perrault: Pohádky matky Husy (1972)

Giovanni Francesco Straparola: Líbezné noci (1975)

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace 15. dubna 2018   ∴   Kontakt: info(at)pohadkoslovi.wz.cz

 

Pohádkosloví